Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Synergia upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektów zdecentralizowanych oraz centralnych w polskiej edycji programu "Uczenie się przez całe życie"

16 maja 2012r.
WARSZAWA

Narodowa Agencja programu Uczenie się przez całe życie, realizując wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie objęcia swoją działalnością upowszechniania i wykorzystywania rezultatów programu, podejmuje zadanie zwiększenia roli i skali oddziaływania rezultatów projektów scentralizowanych.

Celem seminarium jest określenie skuteczniejszych metod upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektów scentralizowanych realizowanych w Polsce oraz ustanowienie synergii między projektami zdecentralizowanymi i scentralizowanymi prowadzonymi w kraju. Seminarium ma służyć określeniu strategii działania w tym zakresie oraz podniesieniu świadomości korzyści płynących z udziału w projektach centralnych różnych programów sektorowych programu „Uczenie się przez całe życie”. Ponadto będzie to dobra okazja do zaprezentowania przykładów tych projektów oraz do określenia wyzwań stojących przed uczelniami i innymi instytucjami polskimi w ramach nowego programu edukacyjnego „Erasmus dla wszystkich” w latach 2014-2020.

Zapraszamy do uczestnictwa w seminarium podczas którego wspólnie odpowiemy na pytania:

 • Jakie mogą być metody upowszechniania i wykorzystania rezultatów projektów scentralizowanych oraz zdecentralizowanych realizowanych w Polsce?

 • Czym jest synergia pomiędzy projektami scentralizowanymi i zdecentralizowanymi?

 • Jak podnosić świadomość korzyści płynących z udziału w projektach centralnych programów sektorowych programu "Uczenie się przez całe życie" w środowisku akademickim?

 • Jakie wyzwania staną przed uczelniami i innymi instytucjami edukacyjnymi realizacjącymi nowy program edukacyjny "Erasmus dla wszystkich" w latach 2014 - 2020?

 • Jak rozwijać współpracę różnych instytucji zaangażowanych w program "Uczenie się przez całe życie" (sieci LLL)?

 • Jakie są przykłady projektów programu "Uczenie się przez całe życie" wspierające podnoszenie jakości kształcenia i jego internacjonalizację?

Seminarium kierujemy w szczególności do:

 • Realizatorów projektów scentralizowanych w Polsce w latach 2007 - 2012
 • Partnerów strategicznych programu "Uczenie się przez całe życie" w Polsce
 • Potencjalnych polskich beneficjentów (partnerów, koordynatorów) akcji scentralizowanych:
  - nauczycieli akademickich
  - ekspertów, pracowników badawczych
  - oświatowych władz lokalnych (administracji państwowej i samorządowej)
  - przedstawicieli innych organizacji, stowarzyszeń i biznesu planujący bądź uczestniczący w akcjach scentralizowanych programu "Uczenie się przez całe życie"