Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

W świecie cyfrowym - szkolenia, warsztaty, kursy

"W świecie cyfrowym - szkolenia, warsztaty, kursy" to zwycięski projekt w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywania szans edukacyjnych pod nazwą: „Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych”.

Cele projektu

Projekt zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie serii szkoleń i warsztatów komputerowych z zakresu edukacji informacyjnej oraz medialnej przeznaczonych dla szeroko rozumianego środowiska oświatowego. Ich celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze środowisk defaworyzowanych poprzez doskonalenie umiejętności cyfrowych nauczycieli, wychowawców, opiekunów, ze szczególnym uwzględnieniem integrowania nowoczesnych technologii informacyjnych z zajęciami realizującymi podstawę programową we wszystkich przedmiotach szkolnych i na wszystkich etapach kształcenia.

Działania

Na tematykę szkoleń i warsztatów składają się takie zagadnienia, jak

 1. bezpieczeństwo w sieci,
 2. umiejętności korzystania z cyfrowego środowiska w procesie edukacyjnym, jak również na potrzeby pozaszkolne
 3. narzędzia i zasoby ICT europejskich programów edukacyjnych do rozwijania kompetencji cyfrowych zarówno uczniów, jak i nauczycieli, kadry kierowniczej szkół oraz innych osób ze środowisk oświatowych, lokalnych, opiniotwórczych;
 4. przeciwdziałanie analfabetyzmowi cyfrowemu pracowników oświaty, w tym w szczególności nauczycieli i osób 45+ w ośrodkach wiejskich i małych miastach.

Projekt przewiduje również organizację kilku całodziennych konferencji szkoleniowych w wybranych mniejszych ośrodkach miejskich lub położonych w terenie o niskim wskaźniku urbanizacji oraz organizację kilkudziesięciu sesji szkoleniowych w szkołach, bibliotekach szkolnych oraz w innych placówkach wyposażonych przynajmniej częściowo w odpowiedni sprzęt, częstokroć nieużywany.

Dodatkowe informacje

Intensywna akcja szkoleniowa jest realizowana przez zespół programu eTwinning we współpracy z przedstawicielami krajowej sieci ekspertów ICT, którą dysponuje i z którą ściśle współpracuje biuro eTwinning.

Grupa docelowa: nauczyciele i pracownicy oświaty i inne osoby w wieku 45+

Czas trwania: 15 października - 15 grudnia 2013 r.

Zespół projektowy

koordynator projektu: Barbara Milewska
osoba kontaktowa ds. konferencji: Paweł Czapliński
osoba kontaktowa ds. warsztatów komputerowych: Iwona Ławniczak
osoba kontaktowa ds. kursów online: Agnieszka Woźniak

Informacje o projekcie możecie Państwo uzyskać także od każdego członka zespołu programu eTwinning.
 • Projekt "W świecie cyfrowym - szkolenia, warsztaty, kursy" realizowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji
  i zespół programu eTwinning w ramach zadania publicznego
  na zlecenie Ministra Administracji i Cyfryzacji.


 • W razie pytań

  Kontakt

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  ul. Mokotowska 43
  00-551 Warszawa

  tel.: 22 46-31-400
  fax.: 22 46-31-030
  e-mail: etwinning@frse.org.pl