Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Forum Edukacji Dorosłych 2016 | Warszawa, 28 listopada 2016 r.

FED

 

Math and Science Contact Seminar | Warsaw, 14-17 April 2016

 eTwinning_baner


Ocenianie w edukacji językowej | Warszawa, 23-24 września 2015 r.

konf_edj2015


10_lat_eTwinning

etpluslogo

eTwinning Professional Development Workshop | Sopot, 5-8 November 2015
Multilateral eTwinning Contact Seminar | Warsaw, 8-11 October 2015
Seminarium kontaktowe dla krajów słowiańskich | Kazimierz Dolny, 2-5 July 2015
Krajowe seminarium kontaktowe | Kraków, 26-28 marca 2015
Krajowe seminarium kontaktowe | Sopot, 12-13 grudnia 2014
Krajowe seminarium kontaktowe | Sopot, 6-7 listopada 2014
Krajowe seminarium kontaktowe | Warszawa, 20-21 października 2014
Krajowe seminarium kontaktowe | Kraków, 3-4 października 2014
eTwinning Plus Contact Seminar | Gdańsk 11-14 September 2014


Edukacja językowa w programach europejskich

Zapraszamy do udziału w seminarium dotyczącym aspektów doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych. Celem seminarium jest promowanie współpracy międzynarodowej w obszarze edukacji językowej z wykorzystaniem oferty europejskich programów edukacyjnych i nowatorskich rozwiązań dydaktycznych w nauczaniu języków obcych.

http://konferencje.frse.org.pl/img/default/Conference/38/banner.gif


Mobilność obywateli Unii Europejskiej z uwzględnieniem potrzeb osób z mniejszymi szansami

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji Seminarium jest elementem działań upowszechniania rezultatów projektów programu „Uczenie się przez całe życie” w latach 2007-2013. Stanowi również okazję do przekazania informacji na temat programu ERASMUS+, zwracającego uwagę na zwiększenie mobilności edukacyjnych w Europie.

mobilność obywateli UE


Konferencja "Motywacja w edukacji językowej"

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji „Motywacja w edukacji językowej” w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków. Konferencja rozpocznie się 24 września 2013 r. o godz. 9.30 w gmachu starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Prezydenta Miasta st. Warszawy oraz Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

baner


Europejski Tydzień Młodzieży | 26.05-02.06.2013

ETM to międzynarodowe przedsięwzięcie organizowane w całej Europie z inicjatywy Komisji Europejskiej. W tym roku już po raz szósty młodzi ludzie mają szansę na publiczne przedstawienie swoich poglądów na tematy ich dotyczące i mające wpływ na ich przyszłość. 


Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów centralnych programu „Uczenie się przez całe życie” w Polsce | 23 maja 2013

 Celem seminarium jest identyfikacja skutecznych metod upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektów centralnych w Polsce (realizowanych przez koordynatorów i partnerów projektów centralnych)

INTERUV: Joint Programmes - facilitator for university internationalisation


Edukacja językowa w programie „Uczenie się przez całe życie” - seminarium dla nauczycieli j. francuskiego

Zagraniczna mobilność nauczycieli i uczniów kluczem do podniesienia jakości w edukacjiReady, Study, Go! Poland

bannerek

 

Polsko-Litewski Kongres Młodzieży

 

Kompetencja „Umiejętność uczenia się” w kontekście Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej oraz gala konkursu EDUinspiracje 2012

 

baneredj2012

Konferencja "Nowe technologie i media społecznościowe w edukacji językowej" | Warszawa | 24 września 2012 r.

W gronie najwybitniejszych ekspertów językowych, tłumaczy, nauczycieli, a także urzędników unijnych będziemy dyskutować o roli jaką odgrywają nowe technologie w nauce języków obcych.>> Przejdź na stonę konferencji

eaie_dublin

Targi EAIE w Dublinie (Irlandia) | 11- 14 września 2012

Oferta polskich uczelni zaprezentowana zostanie na przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji stoisku READY, STUDY, GO! POLAND.>> Przejdź na stonę konferencji

 

TIK

Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych osób z mniejszymi szansami || 6 września 2012 r.

Celem organizowanej konferencji jest wypracowanie rekomendacji, w jaki sposób programy sektorowe programu „Uczenie się przez całe życie” mogą stworzyć większe możliwości dostępu do TIK dla osób z mniejszymi szansami w obszarze edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej. >> Przejdź na stonę

16 maja 2012 | Synergia upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektów zdecentralizowanych oraz centralnych w polskiej edycji programu "Uczenie się przez całe życie"

Celem seminarium jest określenie skuteczniejszych metod upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektów scentralizowanych realizowanych w Polsce oraz ustanowienie synergii między projektami zdecentralizowanymi i scentralizowanymi prowadzonymi w kraju. >> Przejdź na stonę konferencji

28 marca 2012 | Konferencja zamykająca Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

W gronie beneficjentów, partnerów i instytucji zaangażowanych w działania Funduszu chcielibyśmy podsumowaliśmy zakończoną pierwszą edycję programu, prezentując rezultaty i osiągnięcia projektów zrealizowanych w latach 2008-2011. >> Przejdź na stonę konferencji

30 marca 2012 | Konferencja promująca „Języki Obce w Szkole”

Kwartalnik „Języki Obce w Szkole” ma długoletnią historię. Ukazuje się na rynku od lat pięćdziesiątych, starając się nieustannie podążać za bieżącymi potrzebami i oczekiwaniami nauczycieli języków obcych. Nieprzypadkowe zatem było połączenie premiery pierwszego numeru pisma w nowym wydawnictwie z tematami niezwykle aktualnymi: możliwościami wykorzystania programów edukacyjnych w codziennej pracy oraz nowym egzaminem gimnazjalnym z języków obcych. >> Przejdź na stronę konferencji

etm_baner


mobilnosc

Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji – od juniora do seniora | 17–19 października 2011 r., Sopot

Głównym celem konferencji było podjęcie dyskusji o roli i potencjale mobilności edukacyjnej w kształceniu formalnym oraz pozaformalnym.  >> Zobacz więcej...

wspolpraca

Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie | 23 września 2011 r., Novotel, Warszawa

Głównym celem konferencji było podkreślenie roli współpracy pomiędzy różnymi sektorami edukacji w odniesieniu do aktualnych potrzeb edukacyjnych młodzieży oraz osób dorosłych. >> Zobacz więcej...

jezyki_prezydencja

Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie | 28–29 września 2011 r., Warszawa

Uczestnicy konferencji rozmawiali o potrzebach kształcenia językowego w świetle integracji europejskiej i skutków, jakie ona niesie. >> Zobacz więcej...


15-21 maja 2011 | Europejski Tydzień Młodzieżowy

Europejski Tydzień Młodzieży organizowany został przez Komisję Europejską już po raz piąty. Celem ETM jest umożliwienie młodym ludziom publicznego wyrażenia własnych poglądów na tematy ich dotyczące i mające wpływ na ich przyszłość. >> Przejdź na stronę ETM


20 stycznia 2011 | Forum Wolontariatu Europejskiego

Forum miało na celu zwrócenie uwagi na różnorodność wolontariatu międzynarodowego jako mniej znanej, ale coraz bardziej popularnej i dostępnej dla wszystkich formy wolontariatu. Było jednocześnie okazją do poruszenia wielu kwestii związanych z różnymi aspektami pracy wolontariackiej. >> Przejdź na stronę Forum

 


 

 W świecie cyfrowym - warsztaty, szkolenia, kursy

MAC_logo

 Obchody 25-lecia programu Erasmus


 


 • W razie pytań

  Kontakt

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  Aleje Jerozolimskie 142A
  02-305 Warszawa

  tel: 22 46 31 000; 22 46 31 321
  fax: 22 46 31 021 
  e-mail: kontakt@frse.org.pl