Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Lokalizacja

 • Hotel Mercure Kraków Stare Miasto

   

  ul.Pawia 18B
  31-154 Kraków


  Krajowe Biuro eTwinning pokrywa koszt noclegu ze śniadaniem

  w dniu z 8 na 9 października oraz zapewnia pozostałe posiłki

  wyszczególnione w programie wydarzenia. Nie pokrywamy opłat parkingowych. 

  Jak dojechać

  Zwrot kosztów podróży

  Osobom dojeżdżającym spoza Krakowa, których kwota przejazdu w obie strony przekroczy 50 zł (wyliczenie wg warunków zwrotu kosztów podróży podanych poniżej), Krajowe Biuro eTwinning oferuje zwrot kosztów podróży. Podróż powrotna musi się odbyć w dniu 9 października.  


  Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższymi warunkami zwrotu kosztów podróży: 

  Zasady zwrotu kosztów podróży na seminarium stacjonarnym w Krakowie ”Mój pierwszy projekt z Ambasadorem”, 8-9 października 2021r.

  Finansowanie i zwrot kosztów

  1.      Zakwalifikowanemu uczestnikowi przysługuje:

  • zwrot kosztów zakupu biletu kolejowego/autobusowego II klasy na połączenie krajowe w obie strony. Nie zwracane są koszty dojazdu z miejsca zamieszkania do dworca kolejowego/dworca autobusowego i do hotelu z dworca kolejowego/dworca autobusowego.
  • w przypadku braku dogodnego połączenia kolejowego/autobusowego możliwy jest dojazd na wydarzenie autem prywatnym. W takim wypadku zwrot kosztów dokonywany jest na podstawie przebytej odległości mierzonej w km z miejsca zamieszkania do miejsca wydarzenia oraz ceny biletu jednorazowego TLK, IC, I klasa według aktualnego cennika PKP stanowiącego część niniejszego dokumentu: http://konferencje.frse.org.pl/img/default/Mfile/file/4165/cennnik_tlk-ic_z_15-12-2019.pdf

  Zwracana jest równowartość biletów w obie strony. Odległość wyliczana jest na podstawie narzędza Mapy Google;

  • WAŻNE: Zwrot kosztów podróży jest możliwy tylko i wyłącznie wtedy, gdy kwota brutto przejazdu w obie strony przekracza 50 zł.

  2.     Zwrot kosztów podróży następuje po wydarzeniu, na podstawie wniosku o zwrot kosztów podróży (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 niniejszych zasad) z załącznikami potwierdzającymi wysokość poniesionych kosztów przesłanego w ciągu 14 dni od daty zakończenia wydarzenia, pocztą na adres:

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Krajowe Biuro eTwinning - zwrot kosztów podróży
  Aleje Jerozolimskie 142A
  02-305 Warszawa

  W przypadku podróży koleją/ autokarem do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:

  • bilet z wyszczególnioną ceną oraz imieniem i nazwiskiem pasażera;
  • lub imienny rachunek bądź faktura (w przypadku braku ceny na bilecie);

  3. FRSE dokonuje zwrotu w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku o zwrot kosztów podróży.

   

  Obowiązki uczestnika

  Zakwalifikowany uczestnik zobowiązany jest do aktywnego udziału we wszystkich punktach programu wydarzenia;

  Rezygnacja z wydarzenia

  FRSE nie ponosi odpowiedzialności za rezygnację uczestnika z udziału w wydarzeniu i nie pokrywa poniesionych przez niego kosztów. Uczestnik zakwalifikowany na wydarzenie może z niego zrezygnować najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, chyba że w rekrutacji określono inaczej. Rezygnacja w późniejszym terminie nakłada na uczestnika obowiązek zwrotu poniesionych przez FRSE kosztów rezygnacji (opłaty konferencyjnej). Z obowiązku tego uczestnik jest zwolniony tylko i wyłącznie w przypadku zajęcia jego miejsca przez uczestnika z ewentualnej listy rezerwowej.

 • W razie pytań

  Kontakt

  Krajowe Biuro eTwinning:

  Małgorzata Knap

  kom: 728 455 358

  tel: 22 46 31 223

  mknap@frse.org.pl