Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Kształcenie zawodowe w systemie dualnym inwestycją w rozwój gospodarczy

W imieniu  organizatorów mamy przyjemność zaprosić  do udziału w konferencji „Kształcenie zawodowe w systemie dualnym  inwestycją w rozwój gospodarczy”, która  odbędzie się w dniu 26 lutego 2013 r., w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, w Warszawie, ul Miodowa 14,  sala im. Jana Kilińskiego.

Współorganizatorami  konferencji są:  Związek  Rzemiosła Polskiego,  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Mazowiecka Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Warszawie, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.

W trakcie konferencji organizatorzy chcą wskazać na pozytywne aspekty dualnego kształcenia zawodowego, które może być znaczącym źródłem ekonomicznego rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym wpływać na wzmacnianie konkurencyjności mikro i małych firm, w szczególności  w obszarze rzemiosła. Rzemiosło wspiera edukację zawodową i aktywnie uczestniczy w realizacji jej zadań w wielu krajach Europy.

Potrzebne jest jednak szczególne wsparcie, aby zachować to co jest osiągnięciem polskiej edukacji zawodowej, a co jest porównywalne z osiągnięciami innych krajów.

Dualne  kształcenie zawodowe jest wysoko cenione w krajach Unii Europejskiej, bowiem jest ono szansą zwiększenia zatrudnienia ludzi młodych. Podczas konferencji chcielibyśmy między innymi zaprezentować doświadczenia niemieckie we włączaniu pracodawców w proces kształcenia, jako elementu podnoszenia jakości kształcenia zawodowego.  Troska o dopływ wykwalifikowanych kadr w gospodarce jest ważnym elementem prorozwojowej polityki społecznej. Jakość pracowników oraz ich umiejętności w dużej mierze są uzależnione od formy organizacji kształcenia zawodowego. Organizatorzy konferencji pragną pokazać, że dualne kształcenie zawodowe w szczególny sposób wychodzi naprzeciw tym potrzebom. W tym celu należy rozwijać i promować  kształcenie zawodowe łączące naukę w szkole i w naturalnych warunkach pracy.

Zaproszenie  kierujemy do różnych środowisk mających wpływ na edukację zawodową: przedstawicieli w Polskim i Europejskim Parlamencie, rządu, pracodawców oraz różnych instytucji i organizacji  zajmujących się problematyką kształcenia kadr.

Przypominamy, że językami konferencji są polski i niemiecki.

 • W razie pytań

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  ul. Mokotowska 43,
  00-551 Warszawa
  tel: 22 46 31 000; 22 46 31 321
  fax: 22 46 31 021 
  e- mail: kontakt@frse.org.pl

  Rejestracja uczestników:

  Michał Wieczorek
  tel.: 22 46-31-307
  mwieczorek@frse.org.pl