Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Forum Wolontariatu Międzynarodowego

Forum „Wolontariat międzynarodowy – wolontariat dla wszystkich” doskonale wpisuje się w obchody Europejskiego Roku Wolontariatu. Forum ma na celu zwrócenie uwagi na różnorodność wolontariatu międzynarodowego jako mniej znanej, ale coraz bardziej popularnej i dostępnej dla wszystkich formy wolontariatu. Będzie jednocześnie okazją do poruszenia wielu kwestii związanych z różnymi aspektami pracy wolontariackiej.

Komisja Europejska ogłosiła rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu Propagującym Aktywność Obywatelską. W 2011 r. upływa bowiem 10 lat od Międzynarodowego Roku Wolontariatu ogłoszonego w 2001 przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Działania podejmowane w 2001 r. przez różne instytucje państwowe i pozarządowe znacząco przyczyniły się do wzrostu rozpoznawalności wolontariatu i wkładu wolontariuszy w budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Wolontariat międzynarodowy nie jest celem samym w sobie, lecz narzędziem. Zajmuje istotne miejsce w budowaniu kapitału społecznego i jest źródłem kompetencji obywatelskich. Razem pracując i mieszkając, wolontariusze i członkowie lokalnych społeczności uczą się od siebie, a dzięki temu zaczynają podchodzić do różnic – kulturowych, religijnych, światopoglądowych itd. – w sposób bardziej otwarty i konstruktywny. Obie strony przełamują stereotypy i rozwijają kompetencje międzykulturowe.

Zdobyte przez wolontariuszy umiejętności podnoszą ich wartość na rynku pracy. Jednocześnie sam wolontariat międzynarodowy może stać się świadomie obraną ścieżką kariery. Należy też cały czas pamiętać, że wolontariuszem można być w każdym wieku, a jedynym kryterium przy podjęciu pracy wolontariackiej jest gotowość poświęcenia własnego czasu, energii i dobrej woli na rzecz innych.

W Polsce wolontariat nie cieszy się niestety wysokim prestiżem, a wiedza o pracy wolontariackiej jest fragmentaryczna. Forum ma zainicjować dyskusję, jak zmienić tę sytuację, jak promować wartości, które wynoszą wolontariusze ze swoich działań. Ponadto podczas poszczególnych paneli dyskusyjnych zostaną poruszone między innymi tematy prawnych podstaw, lokalnego wymiaru i wartości ekonomicznych wolontariatu międzynarodowego.

 • W razie pytań

  Kontakt dla uczestników

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”

  ul. Mokotowska 43,
  00-551 Warszawa
  tel: 022 46-31-323, 022 46-31-000
  fax: 022 46-31-025; 022 46-31-026
  e-mail: mlodziez@mlodziez.org.pl

  Koordynator przedsięwzięcia

  Agnieszka Moskwiak - koordynator

  Agnieszka Moskwiak
  tel. 22 46 31 423
  e-mail: a.moskwiak@frse.org.pl

  Rejestracja uczestników

  Weronika Walasek - rejestracja

  Weronika Walasek,
  tel. 22 46 31 176
  e-mail: w.walasek@frse.org.pl

  Promocja i media

  Ewelina Miłoń - promocja i media

  Ewelina Miłoń
  tel. 22 46 31 419
  e-mail: e.milon@frse.org.pl