Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Forum Edukacji Dorosłych organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w ramach EuropejskiegoTygodnia Umiejętności Zawodowych będzie odbywać się w warszawskim hotelu Novotel (ul. Marszałkowska 94) w dniu 28.11 pod hasłem „Rola pozaformalnej edukacji dorosłych w budowaniu pozycji na rynku pracy. Kompetencje osób uczących się – wyzwania i priorytety”.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) jest fundacją Skarbu Państwa istniejącą od 11 października 1993 roku. Głównym celem Fundacji jest wspieranie działań prowadzących do rozwoju edukacji w Polsce. FRSE realizuje ten cel głównie poprzez koordynację edukacyjnych programów Unii Europejskiej. Programy te skierowane są do szerokiego grona uczestników – od dzieci i młodych osób do dorosłych, od przedszkolaków do seniorów.

Fundacja pełniła role Narodowej Agencji programów Socrates, „Uczenie sie przez całe życie”, Młodzież oraz „Młodzież w działaniu”, a obecnie pełni rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ dla wszystkich obszarów edukacji i młodzieży. 17 kwietnia 2014 roku Fundacja została nominowana do obsługi platformy EPALE w Polsce jako Krajowe Biuro EPALE.

Krajowe Biuro EPALE działające w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest odpowiedzialne za wdrażanie Elektronicznej platformy na rzecz uczenia się osób dorosłych w Europie (EPALE) na terenie Polski.

Do najważniejszych zadań Biura należy dotarcie z informacją o platformie, jej zasobach i funkcjonalnościach do jak najszerszego kręgu użytkowników związanych z edukacją osób dorosłych w Polsce oraz zachęcanie ich do rejestrowania się na platformie, wykorzystywania jej możliwości (blogi, kalendarz, biblioteka zasobów itp.), a także do wspierania rozwoju zasobów merytorycznych platformy (m.in. poprzez tworzenie/wyszukiwanie artykułów, kursów, wydarzeń).

Biuro tworzy również własne materiały merytoryczne i zamieszcza je na platformie. Warte podkreślenia jest, że do zadań Biura należy również tłumaczenie kluczowych treści platformy na język polski.

Ponadto, rolą Krajowego Biuro EPALE jest wspieranie Centralnego Biura EPALE (CSS) w działaniach związanych z wdrażaniem platformy w Europie.
Biuro współpracuje także z krajowym koordynatorem upowszechniania europejskiej agendy na rzecz uczenia się dorosłych.

  •  

    Uczestników zapraszamy na sesję plenarną poświęconą ogólnym aspektom edukacji dorosłych oraz na obrady w ramach trzech ścieżkach tematycznych, gdzie będziemy rozmawiać o działalności różnego typu instytucji i organizacji działających na rzecz uczenia się dorosłych:

    • Ścieżka I Sektorowe Rady ds. Kompetencji (w partnerstwie z PARP).
    • Ścieżka II Instytucje kultury dla edukacji dorosłych – warsztaty praktyczne.
    • Ścieżka III Organizacje pozarządowe dla edukacji dorosłych – warsztaty praktyczne.