Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Program konferencji

Pobierz program w formacie PDF Program w wersji pdf
02/02/2021
18:50–19:00
Otwarcie konferencji

Alicja Pietrzak

Dyrektor Biura Edukacji Szkolnej, Młodzieży i Europejskiego Korpusu Solidarności, FRSE

19:00–19:30
Wykład: Podnoszenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego

Jak zwiększyć atrakcyjność kształcenia zawodowego nie tylko w oczach uczniów, ale także ich rodzin, nauczycieli, doradców zawodowych i pracodawców? Najlepiej zrobić to poprzez innowacje i modernizację samego kształcenia, które wyposaży uczniów w kluczowe kompetencje niezbędne na współczesnym rynku pracy – a z eTwiningiem można to osiągnąć łatwiej. Przyjrzymy się korzyściom i możliwościom, które niesie włączenie kształcenia i szkolenia zawodowego do projektów eTwinning i spróbujemy zidentyfikować obszary warte większej uwagi w celu promowania konkurencyjnego kształcenia i szkolenia zawodowego o wysokiej jakości, jako drogi do długoterminowej zdolności do zatrudnienia.

ekspert: Dominika Tokarz, Krajowe Biuro eTwinning

 

19:30–20:00
Wykład: Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) metodą na finansowanie projektów oraz angażowanie społeczności wokół działań edukacyjnych

Celem wykładu jest pokazanie uczestnikom narzędzia jakim jest crowdfunding i zainspirowanie ich do stworzenia własnej kampanii, albo wykorzystania w swoich działaniach niektórych elementów, by skutecznie finansować działania edukacyjne i zaangażować wokół nich społeczność. To nie tylko teoria - przyjrzymy się także możliwościom i przykładowym realizacjom. Ta sesja to wstęp do tematu, który będzie rozwinięty podczas warsztatów.

ekspert: Agnieszka Płoska

 

20:00–20:30
Przykłady dobrej praktyki

Projekt: "Necessary Skills and Instruments for Supply Chain Management"

Przykład dobrych praktyk przedstawiający międzynarodową współpracę szkół średnich, w tym polskiej szkoły kształcącej dla branży logistycznej. W trakcie prezentacji przedstawiona zostanie idea projektu oraz jego krótka charakterystyka. Słuchacze dowiedzą się więcej na temat sposobów realizacji działań projektowych, które były prowadzone również w czasie trwania pandemii COVID-19. Poznają sposoby motywowania uczniów do realiazcji udanej współpracy międzynarodowej. 

ekspert: Ludmiła Mienszykowa-Dessus

Międzynarodowa współpraca szkoły ogólnokształcącej ze szkołą zawodową

Przykład dobrych praktyk przedstawiający wieloletnią międzynarodową współpracę szkół średnich różnych typów z Polski, Niemiec i Grecji.  Podczas prezentacji ukazane zostaną sposoby na udane stałe partnerstwo w ramach eTwinning, które trwa wiele lat. Pomimo wszelkich różnic pomiędzy szkołami oraz przeciwności wywołanych (nie tylko) pandemią wspólne działania projektowe układają się znakomicie oraz przynoszą wiele satysfakcji i wyróżnień wszelkiego typu.

ekspert: Anna Pławecka

 

03/02/2021
15:00–16:00
Sesja warsztatowa 1

 1. Synergia programu eTwinning z ERASMUS+ - Katarzyna Sopolińska

Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane sposoby włączenia programu eTwinning do realizowanych projektów Erasmus+. Uczestnicy poznają praktyczne sposoby połączenia projektów z tych dwóch programów na podstawie wieloletnich doświadczeń. W trakcie sesji przedstawione zostaną działania pokazujące, w jaki sposób użyć możliwości programu eTwinning na etapie wnioskowania w programie Erasmus+, w trakcie realizacji działań i po zakończeniu projektu.

2. Synergia programu eTwinning z PO WER - Paweł Ciesielczuk

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o sposobach realizacji projektów PO WER w synergii z programem eTwinning. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego zapoznania się możliwościami łączenia obu programów. 

3. Platforma eTwinning LIVE dla nauczycieli ze szkół technicznych i branżowych - Agnieszka Gołyźniak

Warsztat skierowany jest do wszystkich nauczycieli szkół technicznych i branżowych, którzy chcieliby poznać możliwości jakie daje platforma eTwinning LIVE. W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób wyedytować swój profil, aby stał się atrakcyjny dla potencjalnych partnerów projektowych. Dowiedzą się gdzie i jak można znaleźć partnera do projektu eTwinning lub Erasums+ i w którym miejscu należy ogłosić własny pomysł na projekt. Ponadto uczestnicy sprawdzą do czego służą grupy eTwinning i odwiedzą miejsca poświęcone bezpłatnemu doskonaleniu zawodowemu nauczycieli. 

4. Samoświadomość jako kluczowa kompetencja w planowaniu kariery zawodowej - Sylwia Korycka-Fortuna

W ramach warsztatu autorka bedzie chciała podzielić się wynikami sondażu badającego satysfakcję zawodową z wykonywanej pracy oraz wnioskami płynącymi z tego badania. Pytania kluczowe: Co powoduje że jesteśmy zadowoleni? Co nas motywuje do pracy? Co jest skutecznym drogowskazem w planowaniu kariery? Czy posiadanie planu kariery przekłada się na większą satysfakcję? 

16:30–17:30
Sesja warsztatowa 2

1. Językowo zaTIKowani - Monika Mojsiejonek

Grupa "eTwinningowe TIKanie z językami" powstała w sierpniu 2020 roku w odpowiedzi na ogromne zaangażowanie nauczycieli języków obcych w program eTwinning oraz ich chęć ciągłego udoskonalania prowadzonych przez siebie zajęć i działań projektowych. Daje szansę każdemu językowcowi, bez względu na nauczaną grupę wiekową, na zaprezentowanie stworzonych przez siebie aktywności oraz zainspirowanie się pomysłami innych osób. Zachęca do współpracy i kreatywnego podejścia do edukacji, a także umożliwia bieżącą wymianę doświadczeń. Podczas tego spotkania dowiesz się, jak stać się członkiem tej wyjątkowej społeczności, poznasz zrealizowane do tej pory działania oraz aktywności zaplanowane na drugi semestr roku szkolnego 2020/2021. Informacje te będą przeplatane przykładami inspirujących projektowych działań, które są podstawą codziennej pracy moderatorek grupy.

2. SEL for VET teachers - Kornelia Lohynova (UWAGA: warsztat prowadzony będzie w języku angielskim)

Social and emotional learning is the process through which pupils develop competences that help them to manage emotions, achieve their goals, feel empathy for others and establish supportive relationships. When pupils are equipped with social-emotional competencies, they are much better able to successfully manage everyday life. Researchers generally agree upon five key competencies of SEL. In this workshop, we will explore how to develop them in our classrooms.

3. Platforma TwinSpace dla nauczycieli ze szkół technicznych i branżowych - Dominika Tokarz, Krajowe Biuro eTwinning

Warsztat poświęcony będzie zagadnieniom merytoryczno-technicznym związanym z korzystaniem z platformy TwinSpace do celów m.in. upowszechniania rezultatów projektu. Dodatkowo w trakcie szkolenia uczestnicy poznają i przetestują narzędzia do komunikacji, które dostępne są na platformie projektowej.  

4. Samoświadomość jako kluczowa kompetencja w planowaniu kariery zawodowej - Sylwia Korycka-Fortuna

W ramach warsztatu autorka bedzie chciała podzielić się wynikami sondażu badającego satysfakcję zawodową z wykonywanej pracy oraz wnioskami płynącymi z tego badania. Pytania kluczowe: Co powoduje że jesteśmy zadowoleni? Co nas motywuje do pracy? Co jest skutecznym drogowskazem w planowaniu kariery? Czy posiadanie planu kariery przekłada się na większą satysfakcję? 

18:00–19:00
Sesja warsztatowa 3

1. Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym na przykładzie przygotowań zawodnika do zawodów EuroSkills - Katarzyna Thiel-Winkler, Tomasz Marmaj

Warsztat składać się będzie z 5 części, w trakcie których uczestnicy dowiedzą się czym jest WorldSkills, poznają zasady wyłaniania zawodników, zrozumieją na czym polega praca z zawodnikiem. Przyjrzą się także przykładom problemów pojawiających się na etapie przygotowań oraz poznają praktyczne sposoby postępowania w sytuacjach trudnych i problematycznych.

2. Student Agency for VET teachers - Kornelia Lohynova (UWAGA: warsztat prowadzony będzie w języku angielskim)

What is student agency? Simply said, when students are active participants in their learning, they have taken ownership of their learning, they have autonomy, competence, and power to shape their learning path and realize their learning outcomes in ways appropriate for their developmental level. In this workshop we will talk about the ways and conditions to develop student agency at school.

3.  Praktyczne wskazówki przydatne na etapie pisania wniosku i w trakcie realizacji projektu w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe (akcja KA1 - praktyki zawodowe) - Barbara Mazur-Stefaniszyn

Warsztat poświęcony będzie w całości praktycznym sposobom realizacji projektów, od napisania wniosku aż po upowszechnianie rezultatów realizowanego projketu. Jesli szukasz wskazówek jak zrealizować dobry projekt w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, to ten warsztat jest dla Ciebie. Zapraszam.

4.  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) projektów edukacyjnych - krok po kroku - Agnieszka Płoska

Jak wykorzystać crowdfunding, by sfinansować działania edukacyjne? Jak zacząć swoją kampanię? Jakie kolejne kroki należy wykonać, by zmaksymalizować swoje szanse na powodzenie? Co warto przygotować? Między innymi o tym porozmawiamy na warsztatach, obalając też kilka mitów powstałych wokół tego narzędzia. Uczestnik pozna kroki, które warto wykonać w drodze po sukces – same konkrety, podpowiedzi i inspiracje! 

04/02/2021
16:00–16:30
Europass

Prezentacja programu Europass

Portfolio Europass to zbiór dokumentów, dzięki którym można w spójny sposób zaprezentować umiejętności, wiedzę, kompetencje i doświadczenie w dowolnym kraju europejskim. Europass służy osobom fizycznym, przedsiębiorstwom oraz instytucjom. Inicjatywa ta sprzyja mobilności edukacyjnej i zawodowej w wielu sektorach, regionach oraz krajach, różnych systemach edukacyjnych i szkoleniowych.

Strona główna | Europass

ekspert: Agnieszka Dąbrowska-Cholewińska, Biuro Europass

16:30–17:00
WorldSkills

Prezentacja inicjatywy WorldSkills

WorldSkills Poland to inicjatywa zachęcająca młodych ludzi do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych poprzez prestiżowe, międzynarodowe konkursy WorldSkills i EuroSkills. EuroSkills i WorldSkills, to konkursy w których rywalizuje 28 państw z Europy i aż 80 państw w edycji globalnej, czyli WorldSkills. To największe tego rodzaju zawody na świecie. Towarzyszą im rozmaite prezentacje, pokazy, wystawy, konferencje i seminaria branżowe. Konkursy mają zachęcić młodych ludzi do podnoszenia jakości swoich umiejętności zawodowych w ścisłej współpracy z pracodawcami, a także promować najnowsze rozwiązania w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Inicjatywa stwarza również niepowtarzalną możliwość do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, promocji osiągnięć, a także nawiązywania kontaktów i budowaniu partnerstw edukacyjno-rynkowych. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji została nominowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do roli instytucji koordynującej przygotowanie Polski do udziału w konkursach EuroSkills i Worldskills. Wraz z przyjęciem do wspólnoty WorldSkills w październiku 2018 roku, tuż po obiecującym starcie na konkursie europejskim w 2018, FRSE rozpoczęła eliminacje do kolejnych edycji. Naszym zadaniem jest wyłonienie zawodników oraz ekspertów, którzy będą reprezentować nasz kraj, a w przyszłości również przygotowanie narodowych konkursów kompetencji zawodowych stanowiących eliminacje do konkursów o skali globalnej.

ekspert: Katarzyna Jurkevič, dyrektor biura WorldSkills Poland, FRSE

 

17:00–17:30
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Prezentacja programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Projekty realizowane w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe mają na celu wzmacnianie jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego zarówno w wymiarze indywidualnym poprzez realizację mobilności jak i w wymiarze instytucjonalnym dzięki opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych programów edukacyjnych i szkoleniowych. Uczniowie szkół branżowych i technicznych mogą odbywać staże i praktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach a nauczyciele uczestniczą w kursach, szkoleniach, wizytach zagranicznych w ramach doskonalenia zawodowego. Podczas sesji zostanie zaprezentowana oferta dla nowego programu Erasmus+ 2021-2027 dla szkolnictwa zawodowego.

Kształcenie i szkolenia zawodowe - ERASMUS PLUS

ekspert: Izabela Laskowska, dyrektor Biura Kształcenia Zawodowego FRSE

 

 • W razie pytań

  Program eTwinning:

  Małgorzata Knap

  kom: 728 455 358

  tel: 22 46 31 223

  mknap@frse.org.pl