Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK ) w rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych osób z mniejszymi szansami

TIK

 

Dla współczesnych zjawisk społecznych i ekonomicznych nowe technologie informacyjno-komunikacyjne mają coraz większe znaczenie. Rośnie liczba użytkowników Internetu, rosną zasoby WWW, a także gama możliwości jakie daje nam sieć. Technologie wkraczają w coraz to nowe dziedziny życia, a komputery stają się ważnym narzędziem nauki, pracy, rozrywki. Internet jest nie tylko źródłem wiedzy i informacji, środkiem wymiany handlowej czy komunikacji, ale również życia towarzyskiego i kulturalnego. Różnorodność, z jaką spotykamy się w Internecie, pozwala stwierdzić, że nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne mogą stać się doskonałym narzędziem do zmniejszenia nierówności społecznych i zwiększenia szans życiowych osób wykluczonych.

Z opublikowanej przez Komisję Europejską rocznej tablicy wyników Europejskiej agendy cyfrowej wynika, że 95 proc. Europejczyków ma dostęp do stałego łącza szerokopasmowego. Komisja oceniła, że spośród 101 działań agendy cyfrowej zakończono 34, 52 są w toku, a 15 jest opóźnionych lub zagrożonych opóźnieniem.

- Europejczycy są głodni technologii cyfrowych i większego wyboru w tym zakresie, ale rządy i przemysł nie nadążają za nimi - skomentowała roczny przegląd unijnej agendy cyfrowej wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes. - To zakotwiczenie w dwudziestowiecznym podejściu do polityki i modelach biznesowych szkodzi gospodarce Unii Europejskiej. A to wielka szkoda. Sami sobie szkodzimy, za mało inwestując. Jeśli w dalszym ciągu będziemy spoczywać na laurach, Europa zostanie pokonana przez swoich światowych konkurentów.

Jak podaje KE w 2011 r. do sieci internetowej po raz pierwszy przyłączyło się 15 mln Europejczyków, w chwili obecnej 68% Europejczyków regularnie korzysta z Internetu, a 170 mln z serwisów społecznościowych. Po raz pierwszy z Internetu korzysta większość Europejczyków znajdujących się w trudnym położeniu ekonomicznym, jednak jeden na czterech Europejczyków jeszcze nigdy z Internetu nie korzystał. Konsumenci i przedsiębiorstwa szybko przestawiają się na usługi mobilne. Popularność mobilnego Internetu wzrosła o 62% osiągając 217 mln abonentów mobilnych sieci szerokopasmowych.

Niepokój KE budzi, że połowa europejskiej siły roboczej nie posiada wystarczających umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, które umożliwiałyby im zmianę lub znalezienie nowej pracy. Wprawdzie 43% populacji UE ma średnie lub wysokie umiejętności korzystania z Internetu i potrafi na przykład wykorzystać Internet w celu wykonania połączenia telefonicznego lub utworzyć stronę internetową, to jednak prawie połowa pracujących Europejczyków nie jest przekonana, czy jej umiejętności informatyczne i korzystania z Internetu są wystarczające na tym rynku pracy. Blisko 25 proc. nie ma żadnych umiejętności w zakresie TIK. Problemy te utrudniają zapełnienie wolnych miejsc pracy w sektorze TIK, których liczba w 2015 r. wyniesie 700 000.

Według raportu nie napawa optymizmem także to, że zakupy przez Internet dokonywane przez Europejczyków nadal mają charakter krajowy. Zakupy on-line robi 58 proc. użytkowników Internetu w UE, ale zaledwie jeden na dziesięciu dokonuje zakupów na stronach internetowych w innym państwie członkowskim UE. Największe problemy stanowią bariery językowe i biurokracja (taka jak odmowa dostawy oraz komplikacje związane z prawami autorskimi).

Te negatywne zjawiska budzą niepokój KE, która podkreśla, że obywatele Europy, przedsiębiorcy i innowatorzy generują wystarczające zapotrzebowanie na usługi cyfrowe, by zapewnić Europie zrównoważony wzrost gospodarczy. Jednak niemożność zapewnienia wystarczająco szybkiego Internetu, treści on-line, badań i odpowiednich umiejętności podważa ten potencjał. Rosnący pobór danych oraz coraz większa popularność technologii komórkowych (takich jak smartfony) i usług komórkowych (jak Internet 3G, strumieniowa transmisja muzyki i dostęp do poczty elektronicznej on-line) stanowią najważniejsze trendy w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w którym istnieje obecnie 8 mln miejsc pracy i który odpowiada za 6% PKB UE.