Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Mobilność obywateli Unii Europejskiej z uwzględnieniem potrzeb osób z mniejszymi szansami

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”
oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

zapraszają na

seminarium monitoringu tematycznego
Mobilność obywateli Unii Europejskiej z uwzględnieniem potrzeb osób z mniejszymi szansamiCelem seminarium jest:

  • - podnoszenie jakości projektów dotyczących uczenia się i mobilności edukacyjnych osób z mniejszymi szansami w kontekście swobody przemieszczania się i praw obywatelskich, do których nawiązuje Europejski Rok Obywateli 2013,
  • - prezentacja przykładów dobrej praktyki przyczyniających się do podniesienia jakości kształcenia poprzez wspomaganie mobilności obywateli w ogóle, a także obywateli z mniejszymi szansami,
  • - wymiana doświadczeń pomiędzy beneficjentami programów a reprezentantami edukacyjnych środowisk europejskich, rządowych i pozarządowych,
  • - wspieranie celów Europejskiego Roku Obywateli 2013.

Seminarium jest elementem działań upowszechniania rezultatów projektów programu „Uczenie się przez całe życie” w latach 2007-2013. Stanowi również okazję do przekazania informacji na temat programu ERASMUS+, zwracającego uwagę na zwiększenie mobilności edukacyjnych w Europie.

Seminarium adresujemy do:

  • - beneficjentów realizujących projekty indywidualne i instytucjonalne w ramach wszystkich programów sektorowych programu „Uczenie się przez całe życie”
  • - przedstawicieli administracji, władz, środowisk pozarządowych.

web streaming

Organizatorzy przewidują internetową dostępność wydarzenia na żywo w technologii „web-streaming”.  Link do transmisji 

Kluczowe pytanie:

Czy realizacja projektów programu „Uczenie się przez całe życie” związanych z mobilnością obywateli uwzględnia potrzeby osób z mniejszymi szansami?