Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Konferencja ECVET organizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w ramach EuropejskiegoTygodnia Umiejętności Zawodowych będzie odbywać się w warszawskim hotelu Novotel (ul. Marszałkowska 94) w dniu 5 grudnia pod hasłem „Kształcenie i szkolenia zwodowe - rozwój kompetencji, umiejętności i talentów”.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) jest fundacją Skarbu Państwa istniejącą od 11 października 1993 roku. Głównym celem Fundacji jest wspieranie działań prowadzących do rozwoju edukacji w Polsce. FRSE realizuje ten cel głównie poprzez koordynację edukacyjnych programów Unii Europejskiej. Programy te skierowane są do szerokiego grona uczestników – od dzieci i młodych osób do dorosłych i seniorów.

Fundacja pełniła role Narodowej Agencji programów Socrates, „Uczenie sie przez całe życie”, Młodzież oraz „Młodzież w działaniu”, a obecnie pełni rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ dla wszystkich obszarów edukacji i młodzieży. 

Polski Zespół Ekspertów ECVET działa przy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji od 2012 roku. Do głównych zadań Ekspertów należy:

  • popularyzowanie informacji na temat systemu ECVET wśród jego potencjalnych interesariuszy,
  • wspieranie władz krajowych w dalszym rozwoju systemu ECVET w Polsce,
  • wspieranie realizatorów projektów mobilności zawodowej,
  • promowanie systemu ECVET wśród pracodawców.

Partnerzy konferencji:  •  

     

    Konferencja rozpoczyna Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce (European Vocational Skills Week) oraz promuje ideę Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training).