Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

PANEL DYSKUSYJNY:  2015 – rokiem zmian w systemie oceniania osiągnięć uczniów

21.06 (piątek), godz. 15.00-16.30

2015 to rok zmian w sposobie sprawdzania znajomości języków obcych w polskim systemie egzaminacyjnym. Po raz pierwszy uczniowie szóstej klasy szkoły podstawowej napiszą sprawdzian z języka obcego, część pisemna egzaminu maturalnego przyjmie również nową formę.  Nowe podejście w sprawdzaniu umiejętności językowych uczniów jest m. in. wynikiem wcielenia w życie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, która dostosowuje system kształcenia językowego w polskich szkołach do wytycznych polityki językowej Rady Europy.  Wśród nauczycieli często pojawia się wiele pytań i wątpliwości. Jak uczyć języka obcego dzieci w szkole podstawowej? Jakie umiejętności testuje sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej? Czy wymagania stawiane na egzaminie gimnazjalnym stanowią jego kontynuację? Czym różni się egzamin gimnazjalny na poziomie podstawowym od egzaminu na poziomie rozszerzonym i jak oba poziomy egzaminu mają się do  poziomów biegłości zaproponowanych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego? Dlaczego w przypadku części ustnej egzaminu maturalnego nie określa się poziomu egzaminu? Jak bardzo będzie się różniła część pisemna egzaminu maturalnego z języka obcego w 2015r. od jej dotychczasowej formy?  W jaki sposób egzamin maturalny odwołuje się do odwołuje się on do poziomów biegłości ESOKJ?

Na zaproszenie redakcji Języków Obcych w Szkole w panelu dyskusyjnym udział wezmą:

 • dr Magdalena Szpotowicz  - koordynator zespołu tworzącego podstawę programową dla języków obcych nowożytnych, lider Pracowni Języków Obcych w Instytucie Badań Edukacyjnych, pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego UW

 • dr Marcin Smolik – kierownik Wydziału Sprawdzianu i Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, pracownik naukowy Instytutu Anglistyki UMCS

 • Ludmiła Stopińska – kierownik Zespołu Języków Obcych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Punktem wyjścia do wspólnej refleksji będą fragmenty artykułów z Języków Obcych w Szkole autorstwa zaproszonych gości, które wpisują się w tematykę panelu

REJESTRACJA

Rejestracja trwa do 18 czerwca 2013 r. Ilość miejsc jest organiczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

 • W razie pytań

  Kontakt

  SEKRETARZE KONFERENCJI:

  dr Krystyna Szymankiewicz
  dr Joanna Sobańska-Jędrych 
  glottodydaktyka@uw.edu.pl 

  kontakt w sprawie rejestracji:

  Ewa Jaczewska
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  email: ejaczewska@frse.org.pl
  tel.: 22 46 31 172
  tel. kom: 728 455 335