Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Program konferencji znajduje się tutaj.

Sesje plenarne

Wprowadzenie do programowania

Podczas wykładu programowanie zostanie przedstawione jako pełny proces rozwiązania problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, a nie tylko z punktu widzenia i według definicji obowiązującej w informatyce.

Wykład ma uświadomić nauczycielowi, że przybliżenie uczniowi takiego sposobu myślenia - prowadzi do rozwiązania określonej sytuacji problemowej: uczniowie stosując różne podejścia i metody – również w grupie, sami znajdują metodę rozwiązania problemu – wypracowują określony algorytm działania. Dopiero w tym momencie znalezione rozwiązanie można poprzez programowanie przenieść na komputer korzystając w tym celu z gotowych aplikacji.

Jest to kluczowy sposób działania w nauce innych przedmiotów, a także
w aktywności życiowej. Nauka programowania najmłodszych uczniów wyzwala w nich kreatywność, ma wpływ na późniejszy wzrost ich działań innowacyjnych oraz wspomaga nabycie umiejętności optymalizacji działań.

Wprowadzenie do eTwinning

eTwinning promuje współpracę szkół w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), oferując szkołom wsparcie, narzędzia oraz usługi. Nauczycielom eTwinning oferuje również inne bezpłatne możliwości oraz stały rozwój zawodowy realizowany nie tylko online.

Podczas tej sesji zostanie przedstawiona prezentacja programu eTwinning: jego cele i założenia, narzędzia oraz efekty i korzyści, jakie może uzyskać nauczyciel przystępując do eTwinning. Szczegółowo zostanie przedstawiona oferta polskiego biura eTwinning w zakresie innych zaplanowanych działań kampanii Programowanie z eTwinning (kursy online, szkolenia on-site), a także możliwości rozwoju zawodowego nauczyciela poprzez eTwinning.

Program eTwinning jest także narzędziem do doskonalenia organizacji jaką jest szkoła. Udział w programie to możliwość poszerzenia swojej oferty edukacyjnej (niezależnie od posiadanych zasobów finansowych) i doskonała forma promocji szkoły nie tylko w najbliższym otoczeniu, ale także na poziomie ogólnopolskim oraz europejskim.

Tworzenie zespołów i planowanie projektów

Planowanie i rejestracja projektów

Podczas tych sesji przedstawiony zostanie cykl życia projektu: od powstania idei – pomysłu po jego zakończenie i końcową ewaluację. Prezentacja obejmie w szczególności: cele projektu, jego tematykę, wpisanie w podstawę programową, działania projektu prowadzące do osiągnięcia celów, oczekiwane rezultaty i ewaluację końcową.

Pod kierunkiem pracowników polskiego biura eTwinning nauczyciele poznają się ze sobą nawzajem i przedstawią swoje pomysły na projekt. Na tym etapie utworzą się zespoły projektowe (nauczyciele z różnych szkół), które rozpoczną pracę nad zaplanowaniem projektu edukacyjnego w ramach eTwinning.

Nauczyciele zostaną zapoznani z elektronicznym formularzem rejestracji projektu na platformie eTwinning, gdzie następnie poszczególne zespoły dokonają zgłoszenia swoich projektów do akceptacji przez polskie biuro eTwinning.

Przykłady dobrych praktyk

Przykłady dobrych praktyk przedstawią zaawansowani eTwinnerzy. Z uwagi na tematykę seminarium przykłady obejmą projekty eTwinning oparte na podstawie programowej różnych przedmiotów szkoły podstawowej z wykorzystaniem nauki programowania.

Sesje warsztatowe

Programowanie cz. I

Celem warsztatu jest praktyczne przedstawienie programowania jako procesu wspomagającego rozwiązywanie problemów i myślenia algorytmicznego
w nauczaniu/nauce każdego przedmiotu. Chodzi o przełamanie stereotypu istniejącego wśród nauczycieli, że programowanie dotyczy tylko i wyłącznie informatyki.

Warsztat będzie oparty na wspólnym działaniu uczestników według przygotowanych wcześniej scenariuszy lekcji różnych przedmiotów (j. polskiego, historii, biologii itp.) dotyczących wykorzystania programowania bez użycia komputerów, aby w sposób szczególny przedstawić nauczycielom myślenie algorytmiczne np. wykonywanie poleceń w odpowiedniej kolejności oraz w złej kolejności – metoda eksperymentu, nauka na błędach. Wiedza ta powinna mieć charakter uniwersalny z możliwością wykorzystania w ramach nauczania/uczenia się, a także w życiu codziennym - poza szkołą.

W wyniku warsztatu uczestnicy powinni: nabyć umiejętność przygotowania uczniów do logicznego myślenia i pracy grupowej, stymulowania ich kreatywności poprzez proces programowania. Otrzymają także wskazówki, gdzie szukać wartościowych i darmowych materiałów, które mogą być pomocne w ich samokształceniu i prowadzeniu lekcji z wykorzystaniem programowania bez komputera – pomysły na ciekawą lekcję każdego przedmiotu, w każdych warunkach.

Programowanie cz. II

Celem warsztatu jest praktyczne przybliżenie uczestnikom dostępnych darmowych aplikacji w zakresie programowania, które mogą wykorzystać w swoich projektach np. Scratch, The Foos, Kodable.

W wyniku warsztatu uczestnicy powinni nabyć podstawy umiejętnego wykorzystywania narzędzi online do uczenia się i nauczania programowania, do zaplanowania lekcji/projektu z wykorzystaniem przedstawionych podczas warsztatu aplikacji, do pokazania uczniom pierwszych kroków w programowaniu – wprowadzanie ucznia w rozumienie sekwencji poleceń, ich skutków, instrukcji warunkowej itp.

Narzędzia programu eTwinning

Warsztaty obejmą praktyczne zajęcia na platformie eTwinning i obejmą: szukanie partnera, rejestrację projektu oraz TwinSpace – narzędzia do współpracy  w ramach projektu.

  • W razie pytań

    Małgorzata Knap

    tel: 22 46 31 223

    mknap@frse.org.pl