Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Zapraszamy nauczycieli dowolnej specjalności, uczących w szkole ponadpodstawowej, chcących rozpocząć działania w programie eTwinning, zainteresowanych realizacją przez Internet projektu międzynarodowego we współpracy ze szkołami z Czech i Słowacji.

Seminarium odbędzie się w dniach 26-28 marca 2015. Komunikacja podczas spotkania będzie odbywać się w trzech językach słowańskich (czeski, polski oraz słowacki). Głównym celem seminarium jest rejestracja projektu eTwinning.

Kryteria rekrutacji:

  • nauczyciel dowolnej specjalności uczący w szkole ponadpodstawowej (nauczyciele języków obcych będą kwalifikowani tylko w ramach pozostałych wolnych miejsc),
  • rejestracja w Programie eTwinning; tu: rejestracja w programie,
  • poziom początkujący w eTwinning (brak doświadczenia w realizacji projektów eTwinning),
  • udział w seminarium międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy.

Dodatkowo informujemy, że z jednej szkoły może wziąć udział tylko jedna osoba.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz powyższe kryteria rekrutacji, wyślij swoje zgłoszenie. Wszystkich zakwalifikowanych na seminarium prosimy o zabranie ze sobą swojego sprzętu mobilnego, np. laptop lub tablet.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 18 marca 2015.

Rejestracji w Programie należy dokonać przed zgłoszeniem na seminarium (osoby niezarejestrowane w Programie nie są uprawnione do udziału w seminariach i warsztatach eTwinning).

Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały konferencyjne podczas seminarium. Nie zwracamy kosztów dojazdu na miejsce seminarium.

Uwaga: rezygnacje z udziału w seminarium można zgłaszać do 18 marca br. Uczestnik oświadcza, iż w przypadku nie zgłoszenia rezygnacji w podanym terminie koszt zakwaterowania podczas seminarium pokryje z własnych środków.