Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.


Współczesne podejścia w edukacji dla demokracji
albo „nikt nie rodzi się demokratą”

Tematyka:

1. Koncepcja Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education (EDC/HRE) Rady Europy.

2. Karta EDC/HRE, założenia, wartości. Zbieżność aksjologiczna z preambułą Ustawy Prawo Oświatowe.

3. Tworzenie demokratycznego środowiska szkolnego, dającego możliwość codziennego uczestnictwa w procesach i procedurach demokratycznych:

- edukacja demokratyczna oparta o wartości (główne wartości Rady Europy: demokracja, rządy prawa, prawa człowieka),

- podejście ogólnoszkolne, angażujące wszystkich nauczycieli i odnoszące się do wszystkich sfer pracy szkoły: zarządzanie (w tym funkcjonowanie społecznych organów szkoły), proces dydaktyczno – wychowawczy (integracja we wszystkie przedmioty), partnerstwo z rodzicami i społecznością lokalną,

- kształtowanie kompetencji, a nie przekazywanie wiedzy

4. Możliwe formy i metody działania – przykłady.

5. Model Kompetencji dla Kultury Demokracji, (powody opracowania modelu, wyzwania stojące przed społeczeństwami europejskimi)

- konstrukcja modelu, zawartość treściowa 20 kompetencji

- deskryptory, opisujące oczekiwane zachowania ucznia, który opanował daną kompetencję (na poziomie bazowym, średnim, wysokim), deskryptory jako oczekiwane rezultaty procesu kształcenia (wskazówka dla nauczycieli do konstruowania zajęć, wyboru metod)

6. Kampania Rady Europy „Free to Speak, Safe to Learn”. 6 tematów kampanii. Możliwości włączenia się szkoły w kampanię.

 • W razie pytań

  Kontakt:

  Jolanta Gradowska 

  Krajowe Biuro eTwinning

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  Narodowa Agencja Programu Erasmus+

  Aleje Jerozolimskie 142A

  02-305 Warszawa 

  tel.: 22 46 31 226

  email: jolanta.gradowska@frse.org.pl