Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi:

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, organizatorów oraz uczestników obowiązują następujące wytyczne:

§26.  [Zakaz organizowania zgromadzeń, imprez, spotkań lub zebrań]

1b.  Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. [termin przedłużany] organizowanie lub udział w zgromadzeniach w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach, jest możliwe z zastrzeżeniem, że:

1) maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 100;

2) odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

3.  Do dnia 31 stycznia 2022 r. [termin przedłużany] uczestnicy zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1a i 1b, są obowiązani do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w§ 25 ust. 1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu.

§  26a. Do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób przebywających w pomieszczeniach, budynkach, obiektach, na określonej powierzchni pomieszczeń, budynków lub obiektów lub na otwartej przestrzeni oraz uczestniczących w zgromadzeniach, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.

Każdy zakwalifikowany uczestnik szkolenia, jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania w dniu przyjazdu do hotelu następującego formularza o aktualnym stanie zdrowia: kliknij, żeby otworzyć formularz.

Informujemy, że w przypadku pojawienia się nowych obostrzeń uniemożliwiających organizację wydarzenia stacjonarnego w założonej formie, Krajowe Biuro eTwinning może zaproponować zakwalifikowanym uczestnikom zmianę formy szkolenia na formę online. 

 • W razie pytań

  Kontakt

  Krajowe Biuro eTwinning:

  Małgorzata Knap

  kom: 728 455 358

  mknap@frse.org.pl