Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

****

Zapraszamy na Regionalne seminarium szkoleniowo - kontaktowe pt. Programowanie z eTwinning organizowane w Lublinie w dniach 4-5 listopada 2016 przez Biuro eTwinning w Polsce. Seminarium skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów pracujących w szkole podstawowej, którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach projektu eTwinning.

Organizatorzy oczekują, że podczas seminarium każdy uczestnik przystąpi do nowego projektu.

Jeśli spełniasz warunki rekrutacji zgłoś swoją kandydaturę poprzez kliknięcie zielonego odnośnika Zarejestruj się na wydarzenie.

Warunki rekrutacji:

- nauczyciel każdego przedmiotu;
- gotowość do rejestracji projektu i podjęcia współpracy;
- uczestnik musi być zarejestrowany w programie eTwinning (zarejestruj się tutaj).

Pierwszeństwo w rekrutacji mają nauczyciele, pracujący w gminach miejskich, klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz bez doświadczenia w programie eTwinning.

Organizatorzy zapewniają udział w ciekawych warsztatach, materiały konferencyjne i wyżywienie podczas seminarium, a osobom spoza Lublina – nocleg w pokojach dwuosobowych w dniu 4 listopada.

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopa z możliwością podłączenia do sieci WIFI.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 28 października 2016.

Przewidujemy zwrot kosztów podróży wyłącznie środkami komunikacji publicznej (czyli: pociąg – bilet II klasy lub autobus) uczestnikom dojeżdzającym z miejscowości powyżej 100 km od Lublina.  Zwrot dokonywany jest na podstawie wypełnionego wniosku o zwrot kosztów podróży wraz z załączonymi biletami poświadczającymi wysokość kosztu i odbycie podróży, przesłanego pocztą do FRSE.

Rezygnacja z udziału w seminarium możliwa jest do 28 października 2016. Uczestnicy rezygnujący po tym terminie zobowiązani będą do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia.