Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Polska Instytucja Narodowa  jest fundacją Skarbu Państwa, która wspiera działania związane z reformą i rozwojem edukacji w Polsce. Do końca 2006 roku swój cel realizowała przede wszystkim poprzez koordynację w Polsce dwóch programów Unii Europejskiej– SOCRATESA II i MŁODZIEŻY. Od roku 2007 zajmuje się koordynacją programów: „Uczenie się przez całe życie" i „Młodzież w działaniu”.

Fundacja prowadzi także Krajowe Punkty Kontaktowe ds. Programów ERASMUS MUNDUS i TEMPUS, Krajowe Biuro programu Eurodesk oraz Centrum Współpracy z Europą Wschodnią i Krajami Kaukazu SALTO EECA. Od 2007 roku Fundacja zarządza także Polsko-Litewskim Funduszem Wymiany Młodzieży oraz Funduszem Stypendialnym i Szkoleniowym.

Programy te uwzględniają szereg inicjatyw Unii Europejskiej, wśród których priorytetowe znaczenie mają: zwiększenie inwestycji w zasoby ludzkie, zwalczanie podziałów i nierówności społecznych, wspieranie dążeń do zdobywania wiedzy, promowanie współpracy prowadzącej do podwyższania jakości usług edukacyjnych, promowanie kształcenia w trakcie całego życia człowieka. Koordynatorem Funduszu z ramienia Fundacji jest Ewelina Miłoń.

Kontakt:

ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa; 
tel. + 48 022 4631 000; fax. + 48 022 4631 025; 
e-mail: kontakt@frse.org.pl; www.frse.org.pl

 

Departament ds. Młodzieży przy Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy w Wilnie

Litewska Instytucja Zarządzająca rozpoczęła swoją działalność 15 sierpnia 2006 roku po reorganizacji PaństwowejRady ds. Młodzieży. Misją Departamentu jest: realizowanie celów polityki młodzieżowej na Litwie umacniające motywację młodych ludzi i możliwości zdobycia wykształcenia lub pracy oraz włączenie się do aktywnego życia publicznego i obywatelskiego, a także współrozwiązywanie problemów młodzieży oraz rozwijanie edukacji nieformalnej i procesów socjalizacji młodzieży.

Głównym celem Departamentu jest: podejmowanie działań umożliwiających poprawę sytuacji młodzieży w kraju, wzmocnienie młodzieżowego sektora pozarządowego i zachęcenie młodych ludzi do udziału w działaniach na rzecz młodzieży, a także zapewnienie reprezentacji krajowej polityki młodzieżowej na poziomie międzynarodowym.Swoje działania Departament realizuje poprzez przygotowanie i wdrożenie programów oraz wytycznych polityki młodzieżowej państwa, analizę sytuacji młodzieży i organizacji młodzieżowych na Litwie, jak również poprzez koordynację działań instytucji państwowych i samorządowych w sferze polityki młodzieżowej. Koordynatorem Funduszu z ramienia Departamentu jest Kristina Dambrauskaite.

Kontakt:

Sodų g. 15, LT-01313 Wilno,
tel. +370 5249 7002; fax. +370 5 249 6354; 
e-mail: info@jrd.lt; www.jrd.lt

Obie organizację pełnią role Narodowych Instytucji Zarządzających Polsko-Litewskim Funduszem Wymiany Młodzieży.