Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży powstał 1 czerwca 2007 roku na mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej oraz Rządem Republiki Litewskiej pod honorowym patronatem premierów Polski i Litwy, którzy dostrzegają szczególną rolę młodego pokolenia w budowaniu relacji międzynarodowych. Podstawą prawną działania Funduszu jest umowa między rządami o Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży oraz regulamin. Ciałem zarządczym Funduszu jest powoływany przez premierów komitet. 

Fundusz wspiera finansowo (konkurs wniosków) i merytorycznie (system szkoleń, konsultacje) realizację pomysłów młodych ludzi – dofinansowuje wymiany, seminaria i szkolenia. Dzięki realizacji wspólnych projektów młodzi Polacy i Litwini odkrywają wspólne korzenie i przełamują stereotypy narodowe, budują pomosty przyjaznej współpracy i umacniania więzi pomiędzy obydwoma narodami. 

Głównymi celami Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży są:

 • kształtowanie wzajemnych stosunków międzynarodowych
 • inspirowanie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się
 • odkrywanie wspólnych korzeni
 • niwelowanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii i we współczesnych relacjach
 • stworzenie ram organizacyjno-prawnych dla skuteczniejszego wspierania wymian młodzieży.

Działania Funduszu obejmują także szkolenia, spotkania informacyjne oraz seminaria, które wprowadzają uczestników w tematykę edukacji pozaformalnej i międzykulturowej oraz uczą jak zarządzać projektem młodzieżowym.

Koordynacją i promocją Funduszu na terenie Polski i Litwy zajmują się Narodowe Instytucje Zarządzające, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie oraz Departament Spraw Młodzieży przy Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy w Wilnie.

Działalność Funduszu finansowana jest ze środków, których dysponentem jest po stronie polskiej minister właściwy do spraw oświaty i wychowania – Ministerstwo Edukacji Narodowej , a po stronie litewskiej – Ministerstwo Ochrony Socjalnej i Pracy. Wysokość środków przeznaczonych na działanie Funduszu określa coroczne porozumienie pomiędzy narodowymi instytucjami zarządzającymi, a ministerstwami.

Od 2007 roku zorganizowano się już cztery konkursy wniosków, w ramach których po stronie polskiej dofinansowano 134 projekty. Odbyło się dziewięć spotkań komitetu, cztery konkursy wniosków, liczne szkolenia oraz eventy. Zaprszamy do zapoznania się z archiwalnym kalendarium działań Funduszu

 • W razie pytań

  Kontakt


  Koordynatorka Funduszu

  Koordynatorka Kongresu

  Ewelina Miłoń
  tel. 22 4631 419
  e-mail: emilon@frse.org.pl


  Organizacja kongresu

  Aneta Pliszka
  tel. 22 4631 103
  e-mail: apliszka@frse.org.pl

  Ewa Jaczewska
  tel. 22 4631 172
  e-mail: ejaczewska@frse.org.pl


  Rejestracja

  Sylwia Urbaś
  tel. 22 4631 417
  e-mail: surbas@frse.org.pl


  Media

  Małgorzata Piekarska
  tel. 22 4631 417
  e-mail: mpiekarska@frse.org.pl