English polski
Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Prelegenci

Kolejność prezentacji biogramów jest zgodna z porządkiem wystąpień mówców w programie.


prof. Wolfgang Mackiewicz

European Language Council
Wolfgang Mackiewicz

Honorowy profesor filologii angielskiej na Freie Universität Berlin. Przewodniczący ELC, przewodniczący Business Platform for Multilingualism oraz koordynator sieci CELAN – LLP/KA2 ds. strategii językowych na rzecz konkurencyjności i zatrudnienia. Był przewodniczącym SIGMA Scientific Committee on Languages, ekspertem Komisji w grupie roboczej OMC “Languages for Jobs”, doradcą Komisji Europejskiej i Rady Europy, sprawozdawcą Grupy Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności oraz uczestniczył w realizacji reform bolońskich na wszystkich poziomach. Doradca Rady Europy w wielu dziedzinach, m.in. Sprawozdawca Grupy Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności.

Rytis Martikonis

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych
Rytis Martikonis

Absolwent prawa, nauk politycznych i stosunków międzynarodowych.  Dyrektor Departamentu Integracji Europejskiej (1999-2001), następnie sekretarz stanu (2001-2004) w litewskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W tym samym czasie był wiceprzewodniczącym delegacji litewskiej w negocjacjach o przystąpienie Litwy do UE (2001-2003). Po przystąpieniu Litwy do UE ambasador tytularny przy Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa, następnie Stały Przedstawiciel Litwy przy Unii Europejskiej (2005-2010). Od 2011 r. Dyrektor Generalny w Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych (DGT) Komisji Europejskiej.

prof. Jan Sokol

Uniwersytet Karola, Czechy

Filozof, profesor Uniwersytetu Karola w Pradze, były dziekan Wydziału Humanistycznego tego uniwersytetu. Był także parlamentarzystą, wiceprzewodniczącym Senatu, Ministrem Edukacji Narodowej, rzecznikiem grupy Forum Obywatelskie oraz przewodniczącym stałej delegacji do Rady Europy. Wykładowca na Harvardzie. Sygnatariusz Karty 77, autor licznych publikacji i rozpraw filozoficznych oraz ponad 300 artykułów naukowych publikowanych na całym świecie.

prof. Régis Ritz

Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, Francja

Absolwent uniwersytetów w Lyonie i Londynie oraz Paris-Sorbonne. Były rektor Uniwersytetu Michel de Montaigne w Bordeaux, rektor i założyciel Pôle Universitaire de Bordeaux, przewodniczący komisji ds. kontaktów z zagranicą Konferencji Rektorów Francuskich, ekspert OECD ds. Programu Zarządzania w Szkolnictwie Wyższym (IMHE), dyrektor zakładu języka francuskiego jako języka obcego na Uniwersytecie w Bordeaux. Obecnie przewodniczący Komitetu Selekcyjnego programu Sieci Tematycznej (TNP3) w dziedzinie języków oraz projektu MOLAN (Motivation for Languages) realizowanego przez Freie Universität Berlin i European Language Council.

Sabina Klimek

Forum ds. wielojęzyczności i biznesu KE
Sabina Klimek

Dziennikarka telewizyjna oraz doktorantka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Forum ds. Wielojęzyczności i Biznesu Komisji Europejskiej, ekspert w dziedzinie zarządzania innowacjami European Office of Crafts, Trades and Small and Medium Sized Enterprises for Standardization (NORMAPME). Trener negocjacji, marketingu, sprzedaży i komunikacji w biznesie. Przewodnicząca Rady Nadzorczej i współzałożycielka Instytutu Europejskiego „Pro Futuro Europae”, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie. Autorka wielu publikacji poświęconych MŚP.

Belen Bernaldo de Quiros

Dyrekcja Generalna Edukacja i Kultura, Komisja Europejska
Belen Bernaldo de Quiros

Absolwentka socjologii politycznej i kryminologii. Rozpoczęła pracę w Komisji Europejskiej w 1987 roku. Była szefową programów Erasmus i Jean Monnet a także działu ds. polityki wielojęzyczności. Pracując w programie Erasmus otrzymała wyróżnienie Politechniki w Walencji "San Carlos Medal" za zasługi we wdrażaniu programu Erasmus (2007-2013).

prof. dr hab. Władysław Miodunka

Uniwersytet Jagielloński, Polska
Władysław Miodunka

Przewodniczący Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie oraz profesor lingwistyki stosowanej UJ w Krakowie. Wieloletni przewodniczący Komitetu Badania Polonii PAN. Od 1973 zaangażowany w nauczanie polskiego jako języka obcego, pierwszy prezes Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego. Wykładał na wielu uniwersytetach na całym świecie, autor i redaktor licznych publikacji, m.in. serii wydawniczych Język polski dla cudzoziemców, Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, Studia latynoamerykańskie UJ, Polszczyzna w dobie globalizacji.

Alain Henry

Ambasada Francji, Polska
Alain Henry

Dyrektor Polsko-Francuskiego Funduszu Współpracy, odpowiedzialny za współpracę między Polską a Francją w dziedzinie kształcenia zawodowego, współpracę z przedsiębiorstwami, szkołami oraz samorządami obu krajów, organizację praktyk zawodowych w firmach, pozyskiwanie środków finansowych na projekty związane z kształceniem zawodowym.

dr Grażyna Czetwertyńska

IBI „Artes Liberales” UW
Grażyna Czetwertyńska

Przewodnicząca regionalnych i wojewódzkich zespołów ds. języków obcych w czasie wprowadzania systemu egzaminów zewnętrznych. Kierownik Laboratorium Edukacyjnego, dyrektor programu „Szkoła z klasą”, członek Krajowej Rady Badania PISA (OECD) w zakresie czytania. Pełniła funkcję dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania w Ministerstwie Edukacji. Obecnie ekspert wiodący w MEN, ekspert grupy ds. programów nauczania dla polskich szkół za granicą, członek polskiego jury konkursu European Language Label.

Uwe Mohr

Instytut Goethego, Belgia
Uwe Mohr

Dyrektor Działu ds. Języków i Regionalny Koordynator na Europę Południowo-Zachodnią. Szef Grupy ds. Wielojęzyczności w EUNIC w Brukseli. Przewodniczący Civil Society Platform to Promote Multilingualism in Europe przy Komisji Europejskiej. Absolwent Uniwersytetu w Kolonii, University of Washington w Seattle, College of Europe w Brugii (nauki społeczne, angielski, amerykanistyka, administracja europejska). Pracownik oddziałów Instytutu Goethego w Monachium, Freiburgu, Buenos Aires, Frankfurcie, Dublinie, Trieście, Rzymie i Bostonie.

Anna Atłas

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Anna Atłas

Absolwentka historii i filologii germańskiej UW oraz studiów podyplomowych PISM. Stypendystka DAAD i Fundacji im. Robert Boscha. W latach 1992-2003 pracowała w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (KSAP), od 1998 r. na stanowisku szefowej Działu Języków Obcych i Komunikacji. Od 2004 r. pracuje w polskiej Agencji Narodowej dla europejskich programów edukacyjnych, początkowo jako koordynator programu Leonardo da Vinci. Od 2009 r. pełni funkcję dyrektora LLP dla programów Erasmus, Comenius, Wizyt Studyjnych oraz European Language Label.

dr hab. prof. UAM Katarzyna Karpińska-Szaj

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Katarzyna Karpińska-Szaj

Kierownik Zakładu Akwizycji Języka w Instytucie Filologii Romańskiej UAM w Poznaniu. Członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Międzynarodowego Instytutu Kierowania Umysłem, Komisji Językoznawstwa Stosowanego przy Komitecie Językoznawstwa PAN. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kształcenia językowego uczniów z deficytami rozwoju języka i mowy, akwizycji języka, kształcenia nauczycieli języków obcych, kompetencji czytania i pisania w języku obcym.

prof. Piet van Avermaet

Uniwersytet w Gandawie, Belgia
Piet van Avermaet

Dyrektor Centrum ds. Różnorodności i Uczenia się. Magister lingwistyki stosowanej (Uniwersytet w Tilburgu w Holandii) oraz doktor socjolingwistyki. Wykładowca wielokulturowości na Uniwersytecie Gandawskim. Główne obszary badawcze to różnorodność i nierówności społeczne w edukacji, lingwistyka edukacyjna, transjęzyczność, edukacja wielojęzyczna i wielokulturowa, język i integracja imigrantów oraz badanie kompetencji językowych. 

dr Magdalena Szpotowicz

Uniwersytet Warszawski, Polska
Magdalena Szpotowicz

Absolwentka Instytutu Anglistyki UW. Adiunkt w Katedrze Edukacji Początkowej Wydziału Pedagogicznego UW, kierownik Pracowni Języków Obcych w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, gdzie zajmuje się ogólnokrajowym projektem badawczym dotyczącym monitorowania osiągnięć językowych uczniów. Członek grupy tematycznej „Wczesne Nauczanie Języka” oraz przedstawiciel Polski w grupie doradczej Europejskiego Badania Kompetencji Językowych (ESLC). Koordynator międzynarodowego badania Early Language Learning in Europe (ELLiE) od 2006 r. Autorka podręczników dla uczniów szkoły podstawowej, programów nauczania i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli języków obcych.

dr Karmen Pižorn

Uniwersytet w Lublanie, Słowenia
Karmen Pižorn

Absolwentka anglistyki i germanistyki na Uniwersytecie w Lublanie. Członek rady doradczej SurveyLang. Przewodnicząca krajowego zespołu ds. egzaminów z języka angielskiego dla szkół podstawowych, członek krajowej komisji maturalnej w zakresie języka angielskiego, zaangażowana w krajowe projekty badania kompetencji językowych i nauczania języków obcych.

Pierre Mairesse

Komisja Europejska
Pierre Mairesse

Studiował we Francji i Kanadzie. Z wykształcenia inżynier; pracował w różnych wydziałach KE: IT&T, informacja, kultura, młodzież, sport, edukacja i szkolenia. Obecnie odpowiedzialny za kwestie związane z europejską strategią edukacji i LLP, w tym rolę edukacji i szkoleń w strategii „Europa 2020”, organizację i koordynację działań między państwami członkowskimi, społeczną rolę edukacji i szkoleń oraz ich miejsce w integracji europejskiej, wielojęzyczność i narzędzia dla lepszego zrozumienia systemów edukacji w Europie.

prof. Janet Enever

Uniwersytet w Umeå, Szwecja
Janet Enever

Profesor nauczania i uczenia się języków obcych na Uniwersytecie w Umeå oraz członek zespołu ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków składanych w ramach LLP. Kierownik międzynarodowego, obserwacyjnego programu badań ds. wczesnego uczenia się języków w Europie (ELLiE). Pracowała jako doradca Ministra Edukacji Kosowa ds. reformy nauczania języka angielskiego w szkołach oraz wykładowca lingwistyki stosowanej w London Metropolitan University. Egzaminator i ekspert zewnętrzny uniwersyteckich egzaminów językowych.

dr Christine Hélot

Uniwersytet w Strasburgu, Francja
Christine Hélot

Dyrektor grupy badawczej Contextes w IUFM Alsace, członek grupy badawczej ds. wielojęzyczności Laboratory Gepe/Lilpa EA1339. Profesor filologii angielskiej na uniwersytecie w Strasbourgu, badaczka specjalizująca się w bilingwizmie, edukacji językowej i polityce językowej. Autorka wielu publikacji na temat wielojęzyczności, wielokulturowości i polityki językowej.

Maria Bogucka

Uniwersytet Gdański
Maria Bogucka

Absolwentka Filologii Angielskiej UG. Specjalizuje się w metodyce nauczania języka angielskiego, metodyce nauczania małych dzieci oraz action research dotyczącym kształcenia i doskonalenia nauczycieli języka angielskiego. Przez ponad 15 lat prowadziła Program INSETT w regionie gdańskim. Konsultantka British Council w ramach projektów Young Learners: prowadzenie pierwszych pilotażowych kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, programu przybliżenia rodzicom specyfiki nauczania języka angielskiego małych dzieci, Szkoła Myślenia –program Centrum Edukacji Obywatelskiej. Autorka i współautorka materiałów dydaktycznych dla Young Learners.

Anna Grabowska

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Anna Grabowska

Koordynator programu European Language Label w Polsce oraz redaktor naczelna czasopisma dla nauczycieli „Języki Obce w Szkole”. Absolwentka Interdyscyplinarnych Studiów Podyplomowych dla Tłumaczy Prawnych i Sądowych oraz European Masters in Conference Interpreting w ILS UW. W latach 1998 -2007 sprawozdawca programów edukacyjnych Rady Europy dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli. Tłumacz w sekcji polskiej Rady UE w Brukseli oraz koordynator i tłumacz polskiej grupy terminologicznej SurveyLang w fazie pilotażowej. Wykładowca tłumaczeń dokumentów Unii Europejskiej w Instytucie Lingwistyki Stosowanej.prof. Miquel Strubell

Universitat Oberta de Catalunya, Hiszpania

Absolwent Oksfordu, Uniwersytetu Londyńskiego i Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie w dziedzinie psychologii. Wykładowca socjolingwistyki i dyrektor Linguamón–UOC (Katedra ds. Wielojęzyczności). Koordynator wielu projektów i raportów europejskich (m.in. Euromosaic, ADUM, ATLANTIS, DROFoLTA, obecnie EUNoM), wielokrotny uczestnik misji Rady Europy oraz Wysokiego Komisarza OBWE ds. Mniejszości Narodowych w Kazachstanie, Chorwacji, Estonii, Federacji Rosyjskiej i Łotwie. Członek zespołów Zaleceń z Oslo ds. praw językowych mniejszości narodowych oraz Zaleceń Lunda ds. udziału mniejszości narodowych w życiu publicznym.

prof. Stephen Hagen

University of Wales, Wielka Brytania
Stephen Hagen

Wykładowca wielojęzycznej komunikacji w biznesie. Był dyrektorem Mercia Institute of Enterprise na Uniwersytecie Warwick oraz doradcą rządu brytyjskiego (DTI & TPUK) ds. opracowania pierwszej kampanii National Languages for Export; redaktor wielu publikacji i raportów dotyczących języków w biznesie. Główny badacz i autor Raportu z Badania Komisji Europejskiej ELAN (przegląd potrzeb językowych przedsiębiorstw z 29 krajów europejskich). Posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie relacji między uniwersytetami a biznesem, oraz w dziedzinie przedsiębiorczości i innowacji.

dr Thomas Spielkamp

Narodowa Agencja ds. Programów UE, Niemcy
Thomas Spielkamp

Absolwent Uniwersytetu w Münster w Niemczech, Uniwersytetu Exeter w Wielkiej Brytanii oraz Uniwersytetu Lille we Francji w dziedzinie filologii angielskiej i francuskiej. Od 1996 roku pracownik niemieckiej Narodowej Agencji ds. Programów UE w sektorze edukacji (programy dla szkół), od 2003 roku zastępca dyrektora. Odpowiedzialny za programy Comenius i Wizyty Studyjne.

Patrick Meuwissen

Krajowe Centrum EUROPASS, Belgia
Patrick Meuwissen

Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Université libre de Bruxelles. Dziennikarz i redaktor naczelny programu telewizyjnego poświęconego funduszom europejskim „Objectif 1”. Do 2005 roku specjalista w belgijskiej Agencji Narodowej ESF, obecnie kierownik belgijskiego Centrum Europass.

Agnieszka Kosowicz

Polskie Forum Migracyjne

Założycielka i prezes zarządu fundacji Polskie Forum Migracyjne. Specjalistkaa ds. procesu integracji cudzoziemców w Polsce. Inicjatorka różnych działań na rzecz promocji edukacji cudzoziemców, współautorka i pomysłodawczyni wielu publikacji na temat uchodźców i migrantów dla nauczycieli. W latach 2000–2006 odpowiedzialna za politykę informacyjną biura UNHCR w Warszawie, organizatorka Dnia Uchodźcy, redaktor kwartalnika Z obcej ziemi oraz Refugee.pl. Dziennikarka i korespondentka zagraniczna, autorka reportaży z Albanii, Iraku, Kosowa.

Gudrun Laufer

Sven Walter Institute for Language Education, GFBM, Niemcy
Gudrun Laufer

Dyrektor Instytutu ds. Dydaktyki Nauczania Języka (SWI). Absolwentka pedagogiki, dziennikarstwa i etnologii na Freie Universität w Berlinie. Kierownik różnorodnych projektów w zakresie kształcenia ustawicznego. Od 2004 roku zarządza projektami kształcenia ustawicznego i badania kompetencji w firmie GFBM. Od 2006 roku kieruje projektem modelowym „Implementowanie języka w nauczaniu przedmiotowym w modułach kształcenia ustawicznego SPAS” pod nadzorem Senatu Miasta Berlina ds. Kształcenia, Nauki i Badań Naukowych.

Magdalena Wiażewicz

Sven Walter Institute for Language Education, GFBM, Niemcy
Magdalena Wiażewicz

Absolwentka germanistyki na UAM w Poznaniu oraz komparatystyki-literaturoznawstwa i ekonomii na Uniwersytecie Bayreuth. W GFBM odpowiedzialna za prowadzenie zajęć językowych dla migrantów oraz tworzenie modułów badania kompetencji zawodowych i koncepcji nauczania. Od 2005 pracownik Instytutu ds. Dydaktyki Nauczania Języka (SWI), autorka materiałów oraz szkoleń metodycznych w ramach projektu „Implementowanie języka w nauczaniu przedmiotowym w modułach kształcenia ustawicznego SPAS”.

Eric Atkinson

British Council
Eric Atkinson

Absolwent University of Wales i University of Reading w zakresie nauczania języka angielskiego jako obcego. Nauczyciel i konsultant ds. nauczania języka angielskiego specjalizujący się w testach językowych, projektowaniu materiałów do nauki specjalistycznej terminologii (ESP), opracowywaniu programów nauczania i szkoleniu nauczycieli. W trakcie dwudziestoletniej kariery w obszarze nauczania języka angielskiego pracował w Polsce, Grecji, Jemenie, Albanii i Libii oraz prowadził wykłady i warsztaty w wielu krajach.

Shaun Evans-Pask

Cardiff Council, Wielka Brytania

Specjalista z zakresu zarządzania równością i różnorodnością, członek CIPD. Zajmuje się rozwojem organizacyjnym, uczeniem się i rozwojem. Współpracował z organizacjami publicznymi, prywatnymi i wolontariackimi, gdzie zajmował się doradztwem odnośnie polityki, zgodności i zarządzania. Jego działania dotyczą wprowadzania kwestii równości do głównego nurtu działalności przedsiębiorstw i planowania biznesowego oraz doradztwa i szkolenia pracowników i menedżerów wszystkich szczebli. Autor wielu artykułów, seminariów i szkoleń na tematy takie jak zdrowie psychiczne, samopomoc, przestępczość, edukacja, inkluzja i zarządzanie.dr hab. prof. UW Jolanta Zając

Uniwersytet Warszawski, Polska
Jolanta Zając

Pełnomocnik dziekana Wydziału Neofilologii do spraw ECTS, członek Komisji ds. certyfikacji znajomości języków obcych przy Wydziale Neofilologii UW, kierownik Zakładu Dydaktyki i Metodyki Języków Romańskich Instytutu Romanistyki. Profesor nadzwyczajny w dziedzinie glottodydaktyki. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół znaczenia nauk pragmatycznych dla dydaktyki języków obcych oraz miejscem ESOKJ i dokumentów europejskich w organizacji kształcenia językowego. Autorka wielu prac z zakresu glottodydaktyki

Dariusz Grzemny

Rada Europy

Z wykształcenia polonista i pedagog. Wieloletni działacz na rzecz edukacji o prawach człowieka w kraju i zagranicą. Był odpowiedzialny za tłumaczenie na język polski przewodnika Rady Europy Kompas – Edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą. Współtwórca Młodzieżowej Sieci Edukacji o Prawach Człowieka – międzynarodowego stowarzyszenia 37 organizacji z całej Europy. Obecnie koordynator projektu Enter! Dostęp do praw społecznych dla młodzieży ze środowisk defaworyzowanych w Radzie Europy.

Jolanta Urbanik

Uniwersytet Warszawski
Jolanta Urbanik

Pełnomocnik rektora UW ds. realizacji procesu bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych; starszy wykładowca języka angielskiego; koordynatorka Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych. Ekspertka bolońska i członkini stowarzyszenia UNICA. Autorka szeregu publikacji z zakresu polityki językowej w szkolnictwie wyższym.

Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska

Uniwersytet Warszawski
Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska

Od 35 lat nauczyciel języka angielskiego w Szkole Języków Obcych UW, kierownik zespołu języka angielskiego, zastępca, a obecnie p. o. dyrektora Szkoły Języków Obcych. Członek Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW. Aktywnie uczestniczy w inicjatywach dotyczących polityki językowej UW i promowania uczenia się języków obcych.

prof. Manuel Célio Conceiçâo

Uniwersytet w Algarve, Portugalia
Manuel Célio Conceiçâo

Wykładowca językoznawstwa i literatury, doktor lingwistyki ze specjalizacją terminologia i komunikacja specjalistyczna. Badacz polityki językowej, komunikacji międzykulturowej i lingwistyki, uczestnik wielu międzynarodowych projektów. Członek rady naukowej wydziału, prorektor ds. akademickich oraz koordynator kształcenia językowego. Członek zarządu European Language Council oraz zespołu redakcyjnego European Journal of Language Policy.

prof. Neva Šlibar

Uniwersytet w Lublanie, Słowenia
Neva Šlibar

Ukończyła studia germanistyczne, anglistyczne i romanistyczne na Uniwersytecie w Lublanie oraz studia podyplomowe w Zagrzebiu i Lublanie. Od 1979 r. pracuje na Uniwersytecie w Lublanie, od 2000 roku profesor współczesnej literatury niemieckiej, w latach 2002-2003 dziekan Wydziału Humanistycznego, w latach 2004-2010 kierownik katedry. Działa w siedmiu projektach UE dotyczących języków nowożytnych, wielojęzyczności i reform bolońskich. Autorka licznych publikacji na temat literatury niemieckiej, dydaktyki literatury języka niemieckiego jako obcego (model kompetencyjny) i feministycznej teorii literatury.

prof. Dainuvīte Blūma

Uniwersytet Łotewski, Łotwa
Dainuvīte Blūma

Wykładowca pedagogiki oraz zarządzania w edukacji. Autorka publikacji z zakresu edukacji oraz koordynator współpracy międzynarodowej nauczycieli. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół tematyki zmiany paradygmatu w edukacji, opracowywania programów nauczania dla szkolnictwa zawodowego, programów akademickich w edukacji, unowocześniania doskonalenia zawodowego nauczycieli, kształcenia dorosłych oraz rozwoju zawodowego pracowników akademickich.

Anne Räsänen

Uniwersytet Jyväskylä, Finlandia
Anne Räsänen

Wykładowca języka angielskiego w Szkole Języków Obcych na Uniwersytecie Jyväskylä. Wcześniej dyrektor działu w Centrum Kształcenia Ustawicznego oferującego kursy językowe dla różnych grup zawodowych oraz szkolenia dla nauczycieli języków obcych. Od 1996 zaangażowana w realizację różnorodnych projektów międzynarodowych, między innymi projektów sieci tematycznych w zakresie języków, subprojektu TNP2 dotyczącego nowych środowisk uczenia się oraz subprojektu LANQUA poświęconego zintegrowanemu nauczaniu języka i przedmiotu (CLIL).

dr Sjur Bergan

Rada Europy
Sjur Bergan

Dyrektor Wydziału ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauczania Historii. Przedstawiciel Rady Europy w Bologna Follow Up Group and Board oraz przewodniczący grupy ekspertów bolońskich ds. ram kwalifikacji. Członek zespołu redakcyjnego Białej Księgi Dialogu Międzykulturowego Rady Europy. Redaktor naczelny serii wydawniczej Rady Europy poświęconej szkolnictwu wyższemu, autor wielu publikacji i artykułów poświęconych różnym aspektom polityki kształcenia na poziomie wyższym.

Karolina Pietkiewicz

Uniwersytet Warszawski, Polska
Karolina Pietkiewicz

Absolwentka filologii (języki angielski i niemiecki), specjalność tłumaczenia specjalistyczne Uniwersytetu Warszawskiego. Od października br. studentka studiów II stopnia. Uczestniczy aktywnie w pracach Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia Szkoły Języków Obcych oraz Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego. Zaangażowana w działalność Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Konrad Fuhrmann

Komisja Europejska
Konrad Fuhrmann

Absolwent filologii słowiańskiej i klasycznej oraz teologii; nauczyciel, dziennikarz, tłumacz, urzędnik w Komisji Europejskiej. Od 2009 pracownik DGT ds. polityki wielojęzyczności i koordynacji działań związanych z funkcjonowaniem sieci European Master in Translation. Wcześniej pracował w DG EAC ds. programów edukacyjnych w obszarze nauczania języków.

prof. Peter A. Schmitt

Uniwersytet w Lipsku, Niemcy
Peter A. Schmitt

Profesor translatoryki na Uniwersytecie w Lipsku. Wcześniej wykładowca na Uniwersytecie Mainz/Germersheim. Pracował jako tłumacz w międzynarodowym przedsiębiorstwie energetycznym. Wiceprzewodniczący CIUTI, członek Grupy Ekspertów Projektu Sieciowego EMT, przedstawiciel IALT w Transforum, urzędnik federalny BDÜ ds. studiów z translatoryki. Redaktor naczelny Lebende Sprachen (najstarszego pisma w Niemczech poświęconego translatoryce) oraz autor ponad 100 publikacji z zakresu tłumaczeń techniczno-naukowych, terminologii i translatoryki, w tym kilku słowników technicznych niemiecko-angielskich.

prof. dr hab. Elżbieta Muskat-Tabakowska

Uniwersytet Jagielloński, Polska
Elżbieta Muskat-Tabakowska

Kierownik Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Miedzykulturową, filolog angielski, językoznawca, specjalizuje się w lingwistyce kognitywnej. Autorka sześciu monografii i ok. 140 artykułów naukowych opublikowanych w wydawnictwach polskich i zagranicznych. Tłumacz, redaktor naukowy prestiżowej serii przekładów prac wybitnych zagranicznych przedstawicieli językoznawstwa kognitywnego. Ekspert DGT odpowiedzialny za opracowanie wymogów stawianych programom zakwalifikowanych do międzynarodowej sieci European Masters in Translation. Od 2009 kierownik programu należącego do sieci EMT i realizowanego na studiach II stopnia prowadzonych w Katedrze UNESCO.  

dr hab. prof. UJ Zofia Berdychowska

Uniwersytet Jagielloński, Polska
Zofia Berdychowska

Wiceprezes Stowarzyszenia Germanistów Polskich, tłumacz przysięgły języka niemieckiego, członek-założyciel Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium. W latach 1995-2005 członek Rady Programowej Podyplomowych Studiów dla Tłumaczy, później Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy Wydziale Filologicznym UJ. Od 2011 wiceprzewodnicząca Komisji Językoznawstwa PAN oddział w Krakowie. Członek komitetów redakcyjnych czasopism naukowych z zakresu translatoryki.

dr Aleksandra Kowalska

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej
Aleksandra Kowalska

Absolwentka anglistyki, doktorat z literatury angielskiej. Nauczycielka angielskiego w Polsce i Francji, od 2005 urzędnik Komisji Europejskiej: najpierw jako tłumaczka (2005-2008), potem zastępca kierownika działu w polskim departamencie Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych (DGT) Komisji Europejskiej (2007-2008), następnie koordynator ds. polityki językowej w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Paryżu (2008-2011), na obecnym stanowisku w DGT w Brukseli - eksperta ds. komunikacji społecznej i promocji Biura Dyrektora Generalnego - od czerwca 2011. 

Mirosław Marczewski

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Mirosław Marczewski

Absolwent Wydziału Geologii UW oraz studiów podyplomowych z zakresu integracji europejskiej. W latach 2000-2006 zastępca dyrektora programu Unii Europejskiej MŁODZIEŻ, od 2006 członek zarządu i zastępca dyrektora generalnego, obecnie dyrektor generalny FRSE. Współtwórca i członek komitetu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. W latach 1998-2010 radny gminy i Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy aktywnie działający na rzecz oświaty. Były instruktor harcerski i członek Głównej Kwatery ZHR.

Katarzyna Hall

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Katarzyna Hall

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Nauczycielka, później pracownik naukowy Instytutu Matematyki UG w zakresie badań nad ocenianiem i egzaminowaniem z matematyki. Współzałożycielka Gdańskiej Fundacji Oświatowej, dyrektor Gdańskiego Liceum Autonomicznego. W latach 1999-2001 członek Rady Konsultacyjnej ds. Reformy Edukacji Narodowej. W latach 2006-2007 wiceprezydent Gdańska. Od 2007 roku Minister Edukacji Narodowej.

Jan Truszczyński

Dyrekcja Generalna Edukacja i Kultura
Jan Truszczyński

W latach 1996-2001 Ambasador RP przy Unii Europejskiej w Brukseli. Do 2003 roku pełnomocnik rządu ds. negocjacji o członkostwo RP w Unii Europejskiej. W latach 2001-2005 podsekretarz, a następnie sekretarz stanu w MSZ. Od 2007 roku zawodowo związany z Komisją Europejską: w latach 2007-2009 wicedyrektor ds. rozszerzenia odpowiedzialny za strategię rozszerzenia i komunikacji, w latach 2009-2010 wicedyrektor generalny ds. edukacji i kultury, od 2010 dyrektor generalny DG EAC.