English polski
Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Program konferencji

Pobierz program w formacie PDF Program w wersji pdf
28/09/2011
09:00–10:30
Rejestracja uczestników / Konferencja prasowa
10:30–10:40
Powitanie

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Włodzimierz Paszyński,
Wiceprezydent miasta st. Warszawy
Moderator konferencji: Jolanta Urbanik, Pełnomocnik Rektora ds. Procesu Bolońskiego, Uniwersytet Warszawski

10:40–11:00
Wystąpienia otwierające

Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej

Androulla Vassiliou, Komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży – przekaz video

prof. dr hab. Witold Jurek, Podsekretarz stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 
11:00–11:45
Wykłady inauguracyjne

"Kompetencje językowe a rozwój współczesnego społeczeństwa europejskiego" - prof. Wolfgang Mackiewicz, Przewodniczący European Language Council

"Wielojęzyczność UE: niezwykła codzienność" - Rytis Martikonis, p.o. Dyrektor Generalny ds. Tłumaczeń Pisemnych, Komisja Europejska

11:45–12:05
Przerwa kawowa
12:05–12:30
Wykład

„Europejska wielojęzyczność i jej konsekwencje polityczne” – prof. Jan Sokol, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy

12:30–12:55
Wykład

Lingua, lingua franca, lingua academica: o językach w kształceniu uniwersyteckim w Europie – prof. Regis Ritz, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, Francja 

12:55–13:30
Ceremonia wręczenia certyfikatów X edycji European Language Label
Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej
Rytis Martikonis, p.o. Dyrektor Generalny ds. Tłumaczeń Pisemnych, Komisja Europejska
Moderator: Anna Grabowska, Koordynator ELL, FRSE, Polska
13:30–14:30
Lunch
14:30–16:00
Panel I KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE NA RZECZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY

Moderator panelu: Sabina Klimek, Członek Forum ds. Wielojęzyczności i Biznesu KE

Uczestnicy panelu:

 1. Komunikacyjne umiejętności językowe na rzecz rynku pracy - strategiczny priorytet Komisji Europejskiej - Belen Bernaldo de Quiros, kierownik wydziału ds. wielojęzyczności w Dyrekcji Generalnej Edukacja i Kultura, Komisja Europejska
 2. Znaczenie małych języków w konkurencyjności na rynku pracy – prof. dr hab. Władysław Miodunka, Uniwersytet Jagielloński, Polska
 3. Edukacja językowa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i wspólnego rynku pracy – Alain Henry, Ambasada Francji w Polsce
16:00–16:20
Przerwa kawowa
16:20–17:50
Panel II POLITYKA JĘZYKOWA I JEJ POTENCJAŁ DLA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ

Moderator panelu: dr Grażyna Czetwertyńska, IBI Artes Liberales UW, Polska

Uczestnicy panelu:

 1. Edukacja językowa na rzecz społeczeństwa obywatelskiegoUwe Mohr, szef grupy ds. wielojęzyczności w EUNIC w Brukseli, Belgia , Belgia 
 2. Kształcenie językowe na rzecz mobilności i wspierania grup aktywności społecznej na podstawie doświadczeń beneficjentów programów edukacyjnych Unii Europejskiej LLP i MwDAnna Atłas, dyrektor programu LLP, FRSE, Polska
 3. Nauczanie języków obcych w różnorodnym środowisku: uczniowie z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych – dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Polska
 4. Różnorodność językowa i społeczna w systemach edukacjiprof. Piet van Avermaet, Uniwersytet w Gandawie, Belgia
29/09/2011
09:00–11:00
GRUPY DYSKUSYJNE
 • 1. Edukacja językowa na etapie wczesnoszkolnym i przedszkolnym
  Moderator: dr Magdalena Szpotowicz, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski, Polska
  Główny mówca:
  Pierre Mairesse, Director, Lifelong learning: horizontal policy issues and 2020 strategy, Komisja Europejska
  Paneliści:
  prof. Janet Enever, Universytet w Umeå, Szwecja
  dr Christine Helot, Institut Universitaire de Formation des Maîtres d'Alsace, Université de Strasbourg, Francja
  Maria Bogucka, Katedra Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Gdański, Polska
  Sprawozdawca: dr Karmen Pižorn, Uniwersytet w Lublanie, Słowenia
 • 2. Kształcenie językowe na rzecz mobilności – przygotowanie do edukacji i pracy poza granicami własnego kraju
  Moderator: Anna Atłas, Dyrektor programu "Uczenie się przez całe życie", FRSE, Polska
  Paneliści:
  prof. Miquel Strubell, Universitat Oberta de Catalunya, Hiszpania
  prof. Stephen Hagen, University of  Wales, Wielka Brytania
  dr Thomas Spielkamp, Wicedyrektor Narodowej Agencji ds. Programów UE, Niemcy
  Patrick Meuwissen, Krajowe Centrum EUROPASS, Belgia
  Alain Henry, Ambasada Francji w Polsce
  Günter Neuhaus, Goethe-Institut w Berlinie, Niemcy 
  Sprawozdawca: Anna Grabowska, Koordynator ELL, FRSE, Polska
 • 3. Kanały komunikacji w wielokulturowej klasie
  Modarator: Agnieszka Kosowicz, prezes zarządu, Polskie Forum Migracyjne
  Paneliści:
  dr hab. Jolanta Zając, prof. UW, Instytut Romanistyki, Uniwersytet Warszawski, Polska
  Gudrun Laufer,  dyrektor, Sven Walter Institute for Language Education, Niemcy 
  Magdalena Wiażewicz, Sven Walter Institute for Language Education, Niemcy
  Eric Atkinson, koordyntaor projektów regionalnych, British Council, Polska
  Shaun Evans-Pask, Cardiff Council, Wielka Brytania
  Dariusz Grzemny, koordynator projektów, Dyrektoriat Młodzieży i Sportu, Rada Europy
  Sprawozdawca: prof. Piet van Avermaet, Uniwersytet w Gandawie
 • 4. Aspekt językowy kształcenia na poziomie wyższym
  Moderator: Jolanta Urbanik, Pełnomocnik Rektora ds. Procesu Bolońskiego, Uniwersytet Warszawski, Polska
  Paneliści:
  prof. Manuel Célio Conceiçăo, Universytet w Algarve, Portugalia
  prof. Neva Šlibar, Uniwersytet w Lublanie, Słowenia 
  prof. Dainuvīte Blūma, Uniwersytet Łotewski, Łotwa
  dr Sjur Bergan, Kierownik Departamentu Szkolnictwa Wyższego i Historii, Rada Europy
  Anne Räsänen, Uniwersytet Jyväskylä, Finlandia
  Karolina Pietkiewicz, studentka, Uniwersytet Warszawski, Polska
  Sprawozdawca: Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska, dyrektor Szkoły Języków Obcych, Uniwersytet Warszawski, Polska
 • 5. Na potrzeby rynku pracy: Kształcenie tłumaczy i kształcenie językowe pracowników
  Moderator:
  Konrad Fuhrmann, Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych, Komisja Europejska
  Paneliści:
  prof. Peter A. Schmitt, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet w Lipsku, Niemcy
  prof. dr hab. Elżbieta Muskat-Tabakowska, kierownik Katedry UNESCO ds. Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową, Uniwersytet Jagielloński, Polska
  dr hab. Zofia Berdychowska, prof. UJ, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński, Polska
  Sabina Klimek, członek Forum ds. Wielojęzyczności i Biznesu KE
  Sprawozdawca:
  Aleksandra Kowalska, Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych, Komisja Europejska
11:00–11:30
Przerwa kawowa
11:30–12:30
Prezentacja pracy pięciu grup dyskusyjnych, debata
12:30–12:50
Przyjęcie Deklaracji Końcowej

Mirosław Marczewski, dyrektor generalny FRSE

12:50–13:15
Wystąpienia końcowe

Mirosław Sielatycki, Podsekretarz stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej

Jan Truszczyński, Dyrektor Generalny, DG EAC, Komisja Europejska

13:15–14:15
Lunch