English polski
Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Wystąpienia otwierające

Sjur Bergan, przedstawiciel Rady Europy

Wykłady

prof. Wolfgang Mackiewicz - Linguistic Competences and the Development of Modern European Society

Rytis Martikonis - A Not-So-Curious Case of EU multilingualism

Jan Sokol - European Multilingualism and its Political Consequences

Prof. Regis Ritz - Lingua, Lingua Franca, Lingua Academica: Are European Universities Language Happy?


Panel: Kształcenie językowe na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i współczesnego rynku pracy

Belén Bernaldo de Quiros - Multilingual communication skills for the labour market – a strategic priority for the European Commission

prof. dr hab. Władysław Miodunka - Polish Language Proficiency and a Professional Career in Europe

Alain Henry - L’apprentissage des langues nécessité pour le développement des entreprises et la constitution d’un marché moderne du travail


Panel: Polityka językowa i jej potencjał dla wspierania aktywności społecznej i obywatelskiej

Uwe Mohr - Language Education for Civic Society

dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj - Nauczanie języków obcych w różnorodnym środowisku: uczniowie z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych

prof. Piet van Avermaet - Linguistic and social diversity in systems of education. The case of migrants


Grupa: Edukacja językowa na etapie wczesnoszkolnym i przedszkolnym

prof. Janet Enever - Plurilingualism: Have early start foreign language programmes in Europe fulfilled the dream?

dr Christine Helot - The Challenge of Multilingual Education in Early Childhood 

Maria Bogucka - The Profile of Primary Language Teacher

dr Karmen Pižorn - Conclusions


Grupa: Kształcenie językowe na rzecz mobilności - przygotowanie do edukacji i pracy poza granicami własnego kraju

prof. Miquel Strubell - What do language teachers think about mobility?

prof. Stephen Hagen - Language Education for Mobility

dr Thomas Spielkamp - Thesen zur aktuellen Entwicklung des Fremdsprachenlernens in Deutschland 

Patrick Meuwissen - The EUROPASS Portfolio

Anna Grabowska - Conclusions


Grupa: Kanały komunikacji w wielokulturowej klasie 

dr hab. Jolanta Zając - Les compétences de médiation de l’enseignant de langue dans la perspective interculturelle 

Gudrun Laufer & Magdalena Wiażewicz - The development of linguistic and intercultural skills in education and vocational training in Berlin

Eric Atkinson - Barriers to effective communication in the Multicultural classroom and how to overcome them 

Shaun Evans-Pask -  Communicating Values - Cultural Sensitivity & Human Rights 

Dariusz Grzemny - Responding to challenges in multicultural classroom – the role of Human Rights Education

Piet van Avermaet - Conlusions


Grupa: Aspekty językowe kształcenia na poziomie wyższym

prof. Manuel Célio Conceição -  Intercultural competence for academic and professional success  

prof. Dainuvīte Blūma - Teachers as bridges of cultures 

dr Sjur Bergan - Why Higher Education? 

Anne Räsänen - The Promise and Challenge of CLIL as a Mediator for Internationalisation

Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska - Conlusions


Grupa: Na potrzeby rynku pracy: kształcenie tłumaczy i kształcenie językowe pracowników

prof. Peter Schmitt - Theoria cum Praxi. Universities and Market as a Closed Loop   

prof. dr hab. Elżbieta Muskat-Tabakowska - Polskie oczko w sieci EMT 

dr hab. Zofia Berdychowska - Job market demands: Educating translators and language education for employees 

Aleksandra Kowalska - Conclusions

Materiał uzupełniający temat warsztatu: European Parliament, DG SCIC