Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Krajowe seminarium kontaktowe eTwinning w Warszawie

eTwinning otwiera nowe możliwości! Szkoły z tego samego kraju mogą wspólnie pracować nad projektami używając do tego celu platformy eTwinning.

Jest to otwarcie programu dla mniej doświadczonych nauczycieli, którzy - zanim przejdą do projektów międzynarodowych - będą mogli zaznajomić się z zasadami uczenia się i nauczania w projekcie partnerskim, a także zapoznać się z platformą eTwinning w ojczystym języku.

Warto podkreślić, iż program eTwinning wraz ze swoją wersją krajową stwarza nauczycielowi każdej specjalności i w każdej szkole, warunki na realizację, w atrakcyjnej formie, obowiązkowego w gimnazjum projektu edukacyjnego.

Zapraszamy na krajowe seminarium kontaktowe, które odbędzie się w dniach 20-21 października w Warszawie. Tematem przewodnim spotkania jest „Przedsiębiorczość”, jednak zapraszamy nauczycieli dowolnej specjalności, którzy chcą rozpocząć działania w programie eTwinning, zainteresowanych realizacją przez Internet, projektu edukacyjnego we współpracy z inną polską szkołą. Projekty, które powstaną w ramach seminarium będą projektami polskimi, realizowanymi w języku polskim i wszyscy partnerzy w projekcie to szkoły polskie różnych profilów, w tym zawodowe. Jest to doskonała okazja do realizacji projektu eTwinning przez nauczycieli nie uczących języka obcego. Dlatego też, preferencje w zakwalifikowaniu na seminarium będą mieli nauczyciele innych przedmiotów, niż język obcy.

Cel seminarium:

 • Założenie projektu eTwinning z wybranego przedmiotu lub międzyprzedmiotowego, związanego z tematem przewodnim seminarium, z inną polską szkołą.

Kryteria rekrutacji:

 • czynny nauczyciel dowolnej specjalności (nauczyciele języków obcych będą kwalifikowani tylko w ramach pozostałych wolnych miejsc) pracujący z uczniami w wieku 13+
 • zarejestrowanie się w Programie eTwinning; tu: rejestracja w programie
 • poziom początkujący w eTwinning.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz powyższe kryteria rekrutacji, prosimy wyślij swoje zgłoszenie.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 10 października 2014.

Rejestracji w Programie należy dokonać przed zgłoszeniem na seminarium (osoby niezarejestrowane w Programie nie są uprawnione do udziału w seminariach i warsztatach eTwinning).

Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne i wyżywienie podczas seminarium, a osobom przyjezdnym spoza Warszawy - nocleg w pokoju dwuosobowym oraz dodatkowo dla osób przyjeżdżających z miejscowości położonych powyżej 50 km od Warszawy - zwrot kosztów podróży komunikacją publiczną.

Zwrot kosztów podróży jest dokonywany na podstawie przesłanego pocztą do FRSE w terminie 14 dni po zakończeniu seminarium, wypełnionego wniosku o zwrot kosztów podróży wraz z załączonymi biletami poświadczającymi poniesiony koszt i odbycie podróży. • W razie pytań

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Krajowe Biuro eTwinning
  ul. Mokotowska 43
  00-551 Warszawa

  etwinning@frse.org.pl
  tel. 22 46 31 400