Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Prelegenci

Kolejność prezentacji biogramów jest zgodna z porządkiem wystąpień mówców w programie.


Mirosław Marczewski

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Mirosław Marczewski

Absolwent Wydziału Geologii UW oraz studiów podyplomowych z zakresu integracji europejskiej. W latach 2000-2006 zastępca dyrektora programu Unii Europejskiej MŁODZIEŻ, od 2006 członek zarządu i zastępca dyrektora generalnego, obecnie dyrektor generalny FRSE. Współtwórca i członek komitetu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. W latach 1998-2010 radny gminy i Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy aktywnie działający na rzecz oświaty. Były instruktor harcerski i członek Głównej Kwatery ZHR.

Mirosław Sielatycki

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Mirosław Sielatycki

Od 2010 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, odpowiedzialny m.in. za działania na rzecz młodzieży. Od początku kariery związany z sektorem edukacji. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. W latach 2007-2010 zastępca dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Został także dwukrotnie wybrany na radnego w podwarszawskiej gminie Piastów. Współautor podstaw programowych z zakresu edukacji europejskiej. Jest również twórcą programów współpracy polsko-niemieckiej, polsko-ukraińskiej, polsko-izraelskiej oraz w obszarze praw człowieka.

Anna Grabowska

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Anna Grabowska

Koordynator programu European Language Label w Polsce oraz redaktor naczelna czasopisma dla nauczycieli „Języki Obce w Szkole”. Absolwentka Interdyscyplinarnych Studiów Podyplomowych dla Tłumaczy Prawnych i Sądowych oraz European Masters in Conference Interpreting w ILS UW. W latach 1998 -2007 sprawozdawca programów edukacyjnych Rady Europy dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli. Tłumacz w sekcji polskiej Rady UE w Brukseli oraz koordynator i tłumacz polskiej grupy terminologicznej SurveyLang w fazie pilotażowej. Wykładowca tłumaczeń dokumentów Unii Europejskiej w Instytucie Lingwistyki Stosowanej.Anna Atłas

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Anna Atłas

Absolwentka historii i filologii germańskiej UW oraz studiów podyplomowych PISM. Stypendystka DAAD i Fundacji im. Robert Boscha. W latach 1992-2003 pracowała w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (KSAP), od 1998 r. na stanowisku szefowej Działu Języków Obcych i Komunikacji. Od 2004 r. pracuje w polskiej Agencji Narodowej dla europejskich programów edukacyjnych, początkowo jako koordynator programu Leonardo da Vinci. Od 2009 r. pełni funkcję dyrektora LLP dla programów Erasmus, Comenius, Wizyt Studyjnych oraz European Language Label.

Joanna Gospodarczyk

Biuro Edukacji Urzędu Miasta st. Warszawy
Joanna Gospodarczyk

Antropolog kultury, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007 roku pracuje w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, obecnie jako dyrektor BE. Od lat związana z doskonaleniem nauczycieli. Jest współautorem Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012, obecnie koordynuje prace nad dwoma programami strategicznymi Społecznej Strategii Warszawy: „Program rozwoju edukacji w latach 2013-2020” oraz „Podniesienie jakości kapitału ludzkiego i społecznego Warszawy”. Zaangażowana w projekty poświęcone edukacji dzieci cudzoziemskich i edukacji wielokulturowej. Współautor i redaktor wielu publikacji dotyczących doskonalenia nauczycieli, edukacji obywatelskiej, językowej i wielokulturowej.

Ludmiła Stopińska

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Absolwentka Państwowego Instytutu Pedagogicznego w Kursku (Rosja). Zanim przyjechała do Polski w 1990 roku, pracowała jako nauczyciel i wicedyrektor w szkołach średnich, doradca metodyczny oraz przez dwa lata jako wykładowca wyższej pedagogicznej uczelni państwowej. W Polsce przez wiele lat pracowała jako nauczyciel języka rosyjskiego w LO im. B. Prusa w Skierniewicach, jako koordynator Lektoratu Języków Obcych w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach, a w latach 1997–2009 łączyła pracę nauczyciela języka rosyjskiego w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie z funkcją doradcy metodycznego w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach. Od 2001 roku pracuje w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, najpierw jako ekspert z języka rosyjskiego, a od 2009 r. jako kierownik Zespołu Języków Obcych. Brała czynny udział w wielu projektach edukacyjnych, m.in. tłumaczyła na język rosyjski portfolio językowe. Autorka podręczników i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli języka rosyjskiego. 

dr Marcin Smolik

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Absolwent Instytutu Anglistyki UMCS w Lublinie, gdzie pracuje obecnie jako adiunkt w Zakładzie Metodyki Nauczania Języka Angielskiego. Specjalista z zakresu językoznawstwa angielskiego, językoznawstwa stosowanego oraz pomiaru znajomości języka obcego. Od 2008 r. kieruje pracami trzech zespołów ds. modernizacji systemu egzaminów zewnętrznych z języków obcych nowożytnych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, jest również koordynatorem zespołu języków obcych nowożytnych w projekcie VII CKE-EFS Budowa banków zadań w OKE Łódź. Autor podręczników dla uczniów szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej, programów nauczania i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli języka angielskiego; rzeczoznawca MEN. 

dr Magdalena Szpotowicz

Uniwersytet Warszawski, Polska
Magdalena Szpotowicz

Absolwentka Instytutu Anglistyki UW. Adiunkt w Katedrze Edukacji Początkowej Wydziału Pedagogicznego UW, kierownik Pracowni Języków Obcych w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, gdzie zajmuje się ogólnokrajowym projektem badawczym dotyczącym monitorowania osiągnięć językowych uczniów. Członek grupy tematycznej „Wczesne Nauczanie Języka” oraz przedstawiciel Polski w grupie doradczej Europejskiego Badania Kompetencji Językowych (ESLC). Koordynator międzynarodowego badania Early Language Learning in Europe (ELLiE) od 2006 r. Autorka podręczników dla uczniów szkoły podstawowej, programów nauczania i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli języków obcych.

Jolanta Wasilewska-Łaszczuk

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń

Nauczyciel dyplomowany języka angielskiego, od 2007 roku doradca metodyczny miasta stołecznego Warszawy w zakresie języków obcych. Od 2000 roku prowadzi klasy na poziomie gimnazjum z poszerzonym programem języka angielskiego własnego autorstwa.  Jest autorką i koordynatorką wielu projektów dotyczących popularyzowania edukacji językowej. Jest współautorką Pakietu edukacyjnego z programem nauczania języka polskiego jako drugiego dla I, II i III etapu kształcenia „Ku wielokulturowej szkole w Polsce”, poradnika dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi „Inny w polskiej szkole”, przewodnika dobrych praktyk dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów „Praca z uczniem cudzoziemskim”.

Ewa Rogalska-Monserrat

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Absolwentka Katedry Iberystyki  (Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego),  nauczycielka języka hiszpańskiego w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 w Warszawie, od września 2010 r. doradca metodyczny w zakresie języków romańskich w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Zajmuje się również tłumaczeniami z języka hiszpańskiego i portugalskiego. 

 • W razie pytań

  Kontakt

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  ul. Mokotowska 43,
  00-551 Warszawa
  tel: 22 46-31-000; 22 46-31-321
  fax: 22 46-31-021 

  Koordynatorki przedsięwzięcia

  Anna Grabowska
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel. 22 46-31-263
  e-mail: anna.grabowska@frse.org.pl
   
  Małgorzata Janaszek
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel. 22 46-31-265
  e-mail: malgorzata.janaszek@frse.org.pl

  Rejestracja uczestników

  Weronika Skaczkowska
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel. 22 46-31-265
  e-mail: weronika.skaczkowska@frse.org.pl

  Promocja i informacja

  Ewa Koźbiał
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel. 224-631-268
  e-mail: 
   
  Małgorzata Piekarska
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel. 224-631-264
  e-mail: