Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Organizatorzy

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

FRSE  jest fundacją Skarbu Państwa, której celem jest szeroko pojmowane wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji w Polsce. FRSE realizuje swój cel poprzez koordynację programów edukacyjnych Unii Europejskiej i nie tylko. Dzięki działalności FRSE setki tysięcy osób ma szansę uczestniczyć w projektach edukacyjnych realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej.

 

Partnerzy:

Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Biuro Edukacji jest jednostką Urzędu m.st. Warszawa odpowiedzialnym za kształtowanie polityki oświatowej Warszawy. Biuro organizuje seminaria doskonalenia nauczycieli i koordynuje projekty edukacyjne współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej, współpracując z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się edukacją.

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna

CKE jest państwową jednostką, do której zadań należy opracowywanie standardów wymagań egzaminów poświadczających kwalifikacje zawodowe, ustalanie zestawów do przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, jak ich dokładnej analizy oraz przygotowywanie programów doskonalenia nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania. Dodatkowo, centrum zajmuje się koordynowaniem działalności okręgowych komisji egzaminacyjnych i nadzorowaniem ich prac w zakresie egzaminów i egzaminów eksternistycznych.

Źródło: strona internetowa CKE http://www.cke.edu.pl/

 

Instytut Badań Edukacyjnych

IBE jest placówką z blisko stuletnią tradycją. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie badań podstawowych i stosowanych w edukacji, w tym przede wszystkim badań, analiz i prac rozwojowych przydatnych dla szeroko rozumianej polityki i praktyki edukacyjnej. Instytut zatrudnia ponad 130 badaczy zajmujących się edukacją – wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach, o różnorakich doświadczeniach zawodowych, które obejmują oprócz badań naukowych także pracę dydaktyczną, doświadczenie w administracji publicznej czy działalności w organizacjach pozarządowych.

Źródło: strona internetowa IBE http://www.ibe.edu.pl/
 • W razie pytań

  Kontakt

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  ul. Mokotowska 43,
  00-551 Warszawa
  tel: 22 46-31-000; 22 46-31-321
  fax: 22 46-31-021 

  Koordynatorki przedsięwzięcia

  Anna Grabowska
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel. 22 46-31-263
  e-mail: anna.grabowska@frse.org.pl
   
  Małgorzata Janaszek
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel. 22 46-31-265
  e-mail: malgorzata.janaszek@frse.org.pl

  Rejestracja uczestników

  Weronika Skaczkowska
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel. 22 46-31-265
  e-mail: weronika.skaczkowska@frse.org.pl

  Promocja i informacja

  Ewa Koźbiał
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel. 224-631-268
  e-mail: 
   
  Małgorzata Piekarska
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel. 224-631-264
  e-mail: