Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Czasopismo

Wraz z początkiem Nowego Roku 2012 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przejęła od Ośrodka Rozwoju Edukacji zadania wydawcy czasopisma „Języki Obce w Szkole”. FRSE jest świadome ambitnego zadania jakim będzie kontynuacja 55-letniej tradycji pisma, jak również wzbogacenie jego treści o nowe aspekty dotyczące wykorzystania funduszy europejskich.

Celem czasopisma „Języki Obce w Szkole” jest :

 • Informowanie o możliwościach uczenia się i nauczania języków obcych z wykorzystaniem funduszy europejskich programów edukacyjnych, w szczególności programu „Uczenie się przez całe życie” oraz prezentowanie inspirujących rezultatów projektów językowych realizowanych w ramach tych działań;
 • Promowanie kształcenia językowego oraz przedmiotowego w języku obcym na wszystkich poziomach edukacji  formalnej, poza - formalnej i nieformalnej;
 • Upowszechnianie metod stosowanych we współczesnej dydaktyce języków obcych w ujęciu teoretyczno - praktycznym;
 • Prezentowanie nowatorskich osiągnięć  z zakresu glottodydaktyki oraz najnowszych kierunków w językoznawstwie na poziomie europejskim i krajowym;
 • Promowanie nauki języka polskiego jako języka obcego/drugiego.

„Języki Obce w Szkole” dostarczają nauczycielom informacji teoretycznych i praktycznych z zakresu glottodydaktyki, językoznawstwa, zastosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu języków, psycholingwistyki i kulturoznawstwa. Informują także o możliwościach, z jakich można korzystać w ramach europejskich programów edukacyjnych. Służą wymianie doświadczeń, przedstawiają innowacyjne metody i techniki nauczania oraz inspirują do efektywnej pracy. Czasopismo informuje o wszelkich nowościach wydawniczych, pracach MENu i instytutów naukowych, które mogą mieć istotny wpływ na nauczanie języków obcych. „Języki Obce w Szkole” to lektura dla wszystkich zajmujących się nauczaniem języków obcych: pracowników wyższych uczelni, nauczycieli, studentów-przyszłych nauczycieli języków obcych. • W razie pytań

  Kontakt

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  ul. Mokotowska 43,
  00-551 Warszawa
  tel: 22 46-31-000; 22 46-31-321
  fax: 22 46-31-021 

  Koordynatorki przedsięwzięcia

  Anna Grabowska
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel. 22 46-31-263
  e-mail: anna.grabowska@frse.org.pl
   
  Małgorzata Janaszek
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel. 22 46-31-265
  e-mail: malgorzata.janaszek@frse.org.pl

  Rejestracja uczestników

  Weronika Skaczkowska
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel. 22 46-31-265
  e-mail: weronika.skaczkowska@frse.org.pl

  Promocja i informacja

  Ewa Koźbiał
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel. 224-631-268
  e-mail: 
   
  Małgorzata Piekarska
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel. 224-631-264
  e-mail: