Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Partnerzy

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Komisja Europejska ma swoje Przedstawicielstwa we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Podlegają one Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Społecznej. W pozostałych krajach Komisja Europejska utrzymuje placówki dyplomatyczne będące w gestii Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zewnętrznych.

Głównym zadaniem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w państwach członkowskich jest zapewnienie jak najbardziej efektywnego przepływu informacji między Komisją Europejską a danym państwem członkowskim poprzez prowadzenie szerokiej polityki informacyjnej na temat unijnych polityk, działalności Komisji Europejskiej oraz inicjowanych przez nią kampanii oraz akcji skierowanych do społeczeństwa.

Adresatami naszych działań są nie tylko obywatele, ale także media oraz przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, instytuty badawcze, think-tanki oraz organizacje pozarządowe. Istotnym partnerem w działaniach informacyjnych jest nowa sieć punktów informacyjnych Komisji Europejskiej - Europe Direct - działających obecnie w 26 miastach Polski i otrzymujących dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. W zakresie informowania społeczeństwa o polityce i działaniach Unii Europejskiej Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce ściśle współpracuje z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej jest także istotnym źródłem informacji dla samej Komisji Europejskiej w Brukseli na temat aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce, postępu we wdrażaniu unijnego prawodawstwa oraz stopnia wykorzystania funduszy strukturalnych. Codziennie - na potrzebny służb prasowych Komisji Europejskiej - przygotowywany jest monitoring polskiej prasy, audycji radiowych i telewizyjnych.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Centrum Jasna
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
tel.: (+48 22) 556 89 89
fax.: (+48 22) 556 89 98
email: comm-rep-poland@ec.europa.eu
www: http://ec.europa.eu

Patronat honorowy

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Patronat medialny

NGO

NGO

Portal ngo.pl to największy portal zajmujący się tematyką społeczeństwa obywatelskiego. Na bieżąco informuje o tym, co dzieje się w III sektorze, inicjuje dyskusje na ważne tematy, promuje ciekawe wydarzenia. Służy pomocą stowarzyszeniom i fundacjom m.in. w zakresie zarządzania organizacją, prawa, księgowości czy zdobywania funduszy, a także informuje o działaniach prowadzonych przez organizacje. Dostarcza wiedzy na temat kondycji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Jest również źródłem informacji dla mediów, biznesu, instytucji publicznych oraz jednostek samorządu terytorialnego, które współpracują z organizacjami, bądź są zainteresowane nawiązaniem takiej współpracy.

Rzeczpospolita

Rzeczpospolita
 • W razie pytań

  Kontakt dla uczestników

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”

  ul. Mokotowska 43,
  00-551 Warszawa
  tel: 022 46-31-323, 022 46-31-000
  fax: 022 46-31-025; 022 46-31-026
  e-mail: mlodziez@mlodziez.org.pl

  Koordynator przedsięwzięcia

  Agnieszka Moskwiak - koordynator

  Agnieszka Moskwiak
  tel. 22 46 31 423
  e-mail: a.moskwiak@frse.org.pl

  Rejestracja uczestników

  Weronika Walasek - rejestracja

  Weronika Walasek,
  tel. 22 46 31 176
  e-mail: w.walasek@frse.org.pl

  Promocja i media

  Ewelina Miłoń - promocja i media

  Ewelina Miłoń
  tel. 22 46 31 419
  e-mail: e.milon@frse.org.pl