Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

O Forum

Forum „Wolontariat międzynarodowy – wolontariat dla wszystkich” jest okazją do zwrócenie uwagi na różnorodność wolontariatu międzynarodowego jako mniej znanej, ale coraz bardziej popularnej i dostępnej dla wszystkich formy wolontariatu. Będzie jednocześnie okazją do poruszenia wielu kwestii związanych z różnymi aspektami pracy wolontariackiej.

Cele Forum

 • pokazanie wartości, specyfiki i różnorodności wolontariatu międzynarodowego
 • dyskusja nad wkładem wolontariatu w rozwój społeczności lokalnych
 • stworzenie platformy do spotkania organizacji aktywnych na polu wolontariatu międzynarodowego
 • zwiększenie rozpoznawalności działań wolontariackich i pracy wolontariuszy
 • promocja wolontariatu jako źródła kompetencji przydatnych na rynku pracy, międzykulturowych i społecznych
 • promocja wolontariatu dla różnych grup wiekowych
 • wzmocnienie pozycji organizatorów wolontariatu przez pokazanie dobrych praktyk i organizacji silnie zaangażowanych w wolontariat międzynarodowy
 • dyskusja nad zagadnieniami prawnymi i organizacyjnymi towarzyszącymi wolontariatowi międzynarodowemu

Uczestnicy Forum

Do udziału w forum zapraszamy:

 • organizacje aktywne na polu wolontariatu międzynarodowego
 • organizacje zainteresowane włączeniem się w programy wolontariatu międzynarodowego
 • organizacje pracujące
 • osoby/instytucje zainteresowane zagadnieniami, które będą poruszane na Forum.

Organizacja Forum

Forum Wolontariatu Międzynarodowego składać się będzie z 2 części. Części plenarnej i dyskusyjnej.

W części plenarnej odbędzie dyskusja na temat wartości i potencjału Europejskiego Roku Wolontariatu. W dyskusjach udział wezmą przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

 

Panel 1. Uczenie się przez wolontariat – wolontariat jako źródło kompetencji

Udział w działaniach wolontariackich przynosi korzyści nie tylko społeczności lokalnej, ale również samym uczestnikom. Czego można się nauczyć podczas pracy wolontariackiej? Jakie kompetencje zdobywają wolontariusze w ramach programów międzynarodowych? Jaka jest wartość ekonomiczna wolontariatu? Czy umiejętności nabywane przez wolontariuszy są potrzebne na rynku pracy? Czy istnieje system certyfikacji doświadczeń zdobywanych w trakcie wolontariatu? Czy wolontariat może być drogą rozwoju kariery zawodowej? Czy pracodawcy biorą pod uwagę doświadczenie pracy w charakterze wolontariusza.

 

Panel 2. Wolontariat międzynarodowy dla wszystkich

Programy wolontariatu międzynarodowego często postrzegane są jako elitarne i niedostępne. Czy słusznie? W trakcie panelu zaprezentowane zostaną przeróżne programy dla rozmaitych grup docelowych (m.in. młodzieży, osób starszych) oraz obejmujące różne zakresy tematyczne (wolontariat misyjny, sportowy czy wolontariat w kulturze). Po prezentacjach podejmiemy również dyskusję – czy wolontariat jest dostępny rzeczywiście dla wszystkich?

 

Panel 3. Wolontariat a III Sektor. Prawny i organizacyjny wymiar wolontariatu międzynarodowego. Wyzwania i problemy.

W panelu rozmawiać będziemy o prawnych i organizacyjnych dylematach związanych z wolontariatem. Jaka jest wartość pracy wolontariuszy? Czy organizacje pozarządowe mogą działać bez wolontariuszy? Jaka jest wartość dodana zaangażowania wolontariuszy zagranicznych? Jakie są rozwiązania prawne dotyczące pracy wolontariackiej i wolontariatu międzynarodowego? Na co mogą liczyć wolontariusze pracujący w organizacjach pozarządowych w kraju i za granicą?

 

Panel 4. Lokalny wymiar wolontariatu międzynarodowego

Poruszony zostanie temat wolontariuszy międzynarodowych w społecznościach lokalnych: czy wolontariusz to obcy czy członek społeczności? Jaki jest wpływ wolontariuszy na społeczności lokalne, miejscowe organizacje? Porozmawiamy na temat edukacji międzykulturowej w małych społecznościach oraz o konflikcie międzykulturowym pomiędzy kulturą lokalną a kulturą, z której wywodzi się wolontariusz.

 

Panel 5. Między wschodem a zachodem. Geograficzno-społeczny wymiar wolontariatu międzynarodowego

W tym panelu wolontariat międzynarodowy przedstawiony zostanie jako przykład skutecznej dyplomacji obywatelskiej i komunikacji międzykulturowej. Omówiony będzie także wschodni wymiar wolontariatu i jego kierunki rozwoju – Partnerstwo Wschodnie a wolontariat międzynarodowy.

 • W razie pytań

  Kontakt dla uczestników

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”

  ul. Mokotowska 43,
  00-551 Warszawa
  tel: 022 46-31-323, 022 46-31-000
  fax: 022 46-31-025; 022 46-31-026
  e-mail: mlodziez@mlodziez.org.pl

  Koordynator przedsięwzięcia

  Agnieszka Moskwiak - koordynator

  Agnieszka Moskwiak
  tel. 22 46 31 423
  e-mail: a.moskwiak@frse.org.pl

  Rejestracja uczestników

  Weronika Walasek - rejestracja

  Weronika Walasek,
  tel. 22 46 31 176
  e-mail: w.walasek@frse.org.pl

  Promocja i media

  Ewelina Miłoń - promocja i media

  Ewelina Miłoń
  tel. 22 46 31 419
  e-mail: e.milon@frse.org.pl