Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Belka_regiony

Europejski Tydzień Młodzieży to przede wszystkim wydarzenia dziejące się w środowisku lokalnym.Wśród nich znajdują się działania dofinansowane przez program "Młodzież w działaniu" - Akcja 5.1. oraz te, które otrzymały patronat Europejskiego Tygodnia Młodzieży.

Galeria zdjęć z wydarzeń w regionach »

Województwo: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, pomorskie, śląskieświętokrzyskie, zachodniopomorskie.
 

Dolnośląskie

Europa to My

Organizator: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska
Miejsce: Wrocław

Okres realizacji projektu:
31.05.2013 – 02.06.2013

W projekcie zaplanowano cykl paneli dyskusyjnych w grupach roboczych, a w ramach podsumowania projektu przewidziano konferencję z udziałem zaproszonych przedstawicieli władz lokalnych, osób zaangażowanych w działalność młodzieżową. Odbył się festyn międzynarodowy prezentujący kulturę poszczególnych krajów Unii Europejskiej z barwnymi stoiskami, a także warsztaty manualne – gra Puzzle Europejskie oraz gra Parlament Europejski, mające na celu podniesienie świadomości dotyczącej aktywnego uczestnictwa w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. W ramach konkursu fotograficznego, którego temat przewodni brzmiał: „W poszukiwaniu Europy w sobie, w poszukiwaniu Europy w moim mieście” zorganizowano również wystawę fotograficzną.

Europejski Tydzień Młodzieży – Zaangażuj się!

Organizator: TDM2000 Polska
Miejsce: Wrocław
Okres realizacji projektu: 1.05.2013 – 30.10.2013

Projekt „Europejski Tydzień Młodzieży – zaangażuj się!” za główny cel stawia sobie zwiększenie poziomu wiedzy młodzieży z wrocławskich szkół średnich na temat programów młodzieżowych oraz zwiększenie aktywności społecznej. Do głównych działań zrealizowanych dotychczas należy debata oraz warsztaty. Debata dotyczyła kilku ważnych kwestii. Przede wszystkim skupiła się na polityce młodzieżowej Wrocławia, jej osiągnięciach, ale i słabościach oraz wyzwaniach. Dyskutanci oraz zaproszeni goście debatowali na temat rozwiązań systemowych w celu poprawy przepływu informacji pomiędzy władzami miasta, organizacjami pozarządowymi oraz młodzieżą.W ramach działań przeprowadzone zostały również warsztaty z licealistami, których celem było podniesienie świadomości młodzieży na temat obywatelstwa europejskiego oraz pokazanie możliwości oraz sposobów zaangażowania społecznego.

Kujawsko-pomorskie

Europejski Tydzień Młodzieży – Razem w zielone gramy

Organizator: Fundacja Pracownia Dialogu
Miejsce: Toruń
Okres realizacji projektu:
1.05.2013 – 3.08.2013

Młodzież  zamieszkująca  małe  miejscowości  ma  ograniczony  dostęp  do  kontaktu  ze światem polityki.Nie  zmienia  to  jednak  faktu,  że  stanowi  dużą  cześć  elektoratu  wyborczego, a edukacja w zakresie dialogu   społecznego   pozostaje   niezmiennie   ważna.   Dlatego zrealizowano projekt  związanyz dokształcaniem się w zakresie obywatelstwa europejskiego. Jednym z działań była debata oksfordzka poświęcona działaniom parlamentarzystów. Temat debaty otwierał   przed   uczestnikami   możliwość   wypowiedzenia   się    w   zakresie   mniejszości  narodowychczy wykluczenia społecznego. Przed debatą odbyły się warsztaty   uczące  młodych   ludzi   sztuki   argumentacji oraz zainspirowały słuchaczy do rozważań na temat różnych stanowisk, potrzeb, oczekiwań, punktów widzenia.

Głos dla młodych

Organizator: Fundacja Wiatrak
Miejsce: Bydgoszcz
Okres realizacji projektu: 1.05.2013 – 31.08.2013

W ramach imprezy plenerowej na Wyspie Młyńskiej odbyły sie występy, koncerty, prezentacje wolontariuszy EVS, wystawa prac plastycznych, europejski tor przeszkód, prezentacja programu „Młodzież w działaniu”. Ponadto zorganizowano spotkanie informacyjne nt. programu „Młodzież w działaniu”, przeprowadzone przez konsultanta ośrodka szkolącego w województwie kujawsko-pomorskim. Spotkania młodzieży w grupach dyskusyjnych przygotowały młodych do uczestnictwa w debacie z ekspertami. Debata z udziałem polityków została zrealizowana w formie panelu -młodzież przedstawiła ekspertom swoje potrzeby, przemyślenia, a także miała możliwość zadania pytań.Młodzież miała świadomość, że uczestniczyła w tak ważnym wydarzeniu jakim jest Europejski Tydzień Młodzieży, przez cowzmocnione zostało jej poczucie własnej wartości i świadomości bycia Europejczykami.

Lubelskie

Europejski Tydzień Młodzieży

Organizator: Fundacja Sempre a Frente
Miejsce: Lublin
Okres realizacji projektu:
26.05.2013 – 1.06.2013

W projekcie wzięli udział młodzi ludzie, decydenci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, politycy, eurodeputowani. W ramach projektu odbył się koncert młodzieżowy z konkursem wiedzy o Unii Europejskiej, działania street artowe w przestrzeni miejskiej, otwarte spotkania w centrum informacji i rozwoju młodzieży nt. programu „Młodzież w działaniu” oraz obywatelstwa europejskiego. Miał miejsce również piknik na błoniach Zamku Lubelskiego, podczas którego odbyła się debata i spotkania z ekspertami z dziedzin takich, jak prawa młodzieży, studia za granicą czy Parlament Europejski. Celem działań było podniesienie świadomości młodych ludzi na temat ich praw obywatelskich oraz możliwości europejskich, a także aktywizacja młodzieży w zakresie życia społecznego i publicznego.

Teraz My!

Organizator: Fundacja Rozwoju Wolontariatu
Miejsce: Lublin
Okres realizacji projektu: 25.05.2013 – 2.06.2013

Celem projektu było wspieranie ambitnej i aktywnej młodzieży, stwarzając im warunki do rozwoju i aktywnego działania. Młodzi ludzie brali udział w warsztatach z liderstwa, komunikacji, promocji oraz programów młodzieżowych. Uczestnicy przeprowadzili flash-mob, który zachwycił mieszkańców Lublina. Podczas debaty z udziałem ekspertów młodzi szukali odpowiedzi na pytanie: jak działać w wolontariacie, aby był on miejscem rozwoju kreatywności i przedsiębiorczości, przeciwdziałając tym samym bezrobociu wśród młodych. W czasie debaty dowiedzieli się również, jakie możliwości działań można znaleźć na poziomie lokalnym, regionalnym i europejskim. Odbył się także wernisaż wystawy zdjęć z projektu, które mają na celu promować aktywność młodych i rozpowszechniać efekty projektu.
 

Łódzkie

Europejski Tydzień Młodzieży – młodzi kreują Europę!

Organizator: Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO
Miejsce: Łódź
Okres realizacji projektu: 1.05.2013 – 10.08.2013

Celem działań realizowanych w ramach projektu było podniesienie wiedzy młodzieży w zakresie narzędzi partycypacji bezpośredniej oraz zasad funkcjonowania struktur europejskich. Działania były skierowane do wszystkich, którzy chcą coś zmienić w swoim mieście, mają pomysły na inicjatywy albo szukają inspiracji! Powstała przestrzeń do rozmowy, nauki i dobrej zabawy. Wśród zrealizowanych działań znalazły sie warsztaty, debaty, tworzenie gazetki, kręcenie filmów, imprezy dla młodzieży, nowatorskie działania outdoorowe oraz seminarium dla młodzieży, organizacji pozarządowych i władz lokalnych. Ważny jest fakt, że wszystkie działania tworzone były w partnerstwie młodzieży z czterech różnych organizacji.

Europejski Tydzień Młodzieży - Usystematyzowani

Organizator: Fundacja Ars Imago
Miejsce: Łódź
Okres realizacji projektu:
1.05.2013 – 31.08.2013

Na projekt składał się cykl trzech dziennych warsztatów, których celem był rozwój poczucia przynależności do Europy, nabycie umiejętności koniecznych do tego, by być aktywnymi liderami zmian i rozwoju oraz zdobycie wiedzy niezbędnej do podejmowania decyzji związanych z tematyką europejskiego obywatelstwa. Drugim etapem projektu było Future School Game, czyli warsztaty wyłaniające pomysł na rozwiązanie problemów w Łodzi. Punktem kulminacyjnym była konferencja z udziałem ekspertów dotycząca edukacji i działań w zakresie edukacji europejskiej i obywatelskiej, a także zastosowania gier miejskich w zakresie uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym i publicznym. Dodatkowym działaniem podsumowującym Europejski Tydzień Młodzieży była akcja społeczno – artystyczna zorganizowana w formie żywych szachów.
 

Małopolskie

Europejski Tydzień Młodzieży – Jest dla nas miejsce?

Organizator: Fundacja Rozwoju Społecznego DEMOS
Miejsce: Odporyszów / Kraków / Rabka Zdrój
Okres realizacji projektu: 1.05.2013 – 31.07.2013

Projekt składał się z trzech modułów. Pierwszym z nich były spotkania młodzieży powiatu nowotarskiego  z  osobami  zajmującymi  się  polityką  młodzieżową. Ekspertami w tematach związanych z funkcjonowaniem Parlamentu Europejskiego oraz Unii Europejskiej byli przedstawiciele Biura Informacyjnego PE oraz Fundacji im. R. Schumana. Młodzi ludzie i zaproszeni goście brali udział w debacie oksfordzkiej, panelu dyskusyjnym, a także pracowali w grupach. Młodzież prezentowała swoje zdanie i problemy w konwencji TED youth, co pozwoliło na sprawne i angażujące uczestników przeprowadzenie spotkań. Drugim z modułów ETM były w  warsztaty z trenerkami programu ,,Młodzież w Działaniu”, dzięki czemu młodzi dowiedzieli się jakie szanse dają programy skierowane do młodzieży. Ostatnim modułem rabczańskiego  ETM  był  ,,Europejski Bieg Nocny”,  w  czasie  którego  uczestnicy  aktywnie zaangażowali się w organizację dużej imprezy sportowej.

Europejski Tydzień Młodzieży – Otwarci na świat, otwarci na inność

Organizator: Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM
Miejsce: Kraków
Okres realizacji projektu:
1.05.2013 – 31.07.2013

Uczestnikami projektu były młode osoby o różnych stopniach i rodzajach niepełnosprawności, które wspólnie ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami poszerzały horyzonty, otwierając  się  na  możliwość  aktywnej  partycypacji  w  różnych Akcjach w ramach programu „Młodzież w działaniu". Celem projektu było przełamywanie barier i integracja młodzieży niepełnosprawnej, wyrównywanie szans w uczestnictwie w programach unijnych oraz promowanie wśród młodzieży idei tolerancji. Projekt składał się z warsztatów integracyjno-międzykulturowych oraz debaty „Młodzi, odpowiedzialni i mobilni” na temat mobilności i uczestnictwa młodzieży w projektach unijnych i ich dostępności dla wszystkich. Zarówno warsztaty jak i debata okazały się dużym sukcesem, dlatego, że udało się dotrzeć do ludzi z mniejszymi szansami, dostarczyć im dużo wiedzy i pomysłów. Na Placu Wolnica w Krakowie zaprezentowana została wystawa zdjęć z projektów Wolontariatu Europejskiego, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zarówno mieszkańców miasta, jak i turystów.

Europejski Tydzień Młodzieży – Przyłącz się i Ty!

Organizator: Stowarzyszenie Moje Marzenia Spełniają Się
Miejsce, województwo: Nowy Sącz, małopolskie
Okres realizacji projektu:
1.05.2013 – 31.07.2013

Projekt skupiał się na zwiększaniu poziomu wiedzy młodych ludzi dotyczącej Unii Europejskiej, zwiększaniu uczestnictwa młodych ludzi w życiu społeczności lokalnej oraz promocji programów unijnych skierowanych do młodych ludzi, w szczególności programu „Młodzież w działaniu”. Jednym z elementów projektu były warsztaty, które dotyczyły obywatelstwa europejskiego i przynależności wspólnotowej. Uczestnicy warsztatów mieli okazję nauczyć się czym jest obywatelstwo i jakie prawa i obowiązki przysługują w ramach wspólnoty. Podczas wystawy fotograficznej zaprezentowano zdjęcia z projektów, które zrealizowano dzięki programowi „Młodzież w działaniu”. Odbyła się także debata „Wypowiedz się” podczas której młodzież miała okazję do rozmowy z przedstawicielami lokalnych władz.
 

Mazowieckie

Europejski Tydzień Młodzieży – Działam, bo mi zależy!

Organizator: Stowarzyszenie Centrum Międzynarodowej Wymiany Młodzieży i Wolontariatu
Miejsce: Pułtusk
Okres realizacji projektu: 1.05.2013 – 15.09.2013

Europejski Tydzień Młodzieży w Pułtusku to 5 dni spotkań i warsztatów, debata między młodzieżą a miejskimi radnymi i akcje w terenie. To wszystko działo się po to, aby młodzi ludzie mogli się pokazać, pochwalić swoimi sukcesami, opowiedzieć o marzeniach i problemach, a przede wszystkim dowiedzieć jak realizować swoje pomysły. Projekt zostałzrealizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Promocji Wolontariatu oraz Fundacją Horyzonty. Celem wszystkich działań był wzrost wiedzy i aktywności obywatelskiej młodzieży, a tematy na jakich się skupiano to aktywne uczestnictwo młodzieżyw życiu społecznym i publicznym oraz oddziaływanie i efekty programu „Młodzieży w działaniu". Do projektu zostali zaangażowani lokalni decydenci, co daje nadzieję na zapoczątkowanie konsultacji z młodzieżą w sprawach jej dotyczących.

Europejski Tydzień Młodzieży – Eurosamorząd 2013

Organizator: Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Miejsce: Warszawa
Okres realizacji projektu:
1.05.2013 – 1.08.2013

Formuła projektu zakłada ukazanie aspektów działalności samorządu lokalnego oraz instytucji europejskich   poprzez   działania   praktyczne,   wymagające   od   młodych ludzi    stałego   zaangażowaniai współuczestnictwa. Wśród realizowanych działań znalazły się symulacje obrad Parlamentu Europejskiego, symulacje obrad Rady Dzielnicy Bemowo oraz debata porównująca sposoby działania obu gremiów decyzyjnych. Podsumowaniem było przygotowanie i przeprowadzenie sondy ulicznej wśród mieszkańców Bemowa, poświęconej tematyce samorządności lokalnej oraz instytucjom europejskim.Projekt ma się stać jednym z etapów kształcenia lokalnych liderów młodzieżowych, którzy za kilka lat włączą się aktywnie w działania społeczne, zarówno na terenie Bemowa, jak i całej Warszawy.

Europejski Tydzień Młodzieży na sportowo

Organizator: Agata Majk, Radna Gminy Gaworowo
Miejsce: Gaworowo
Okres realizacji projektu:
13.05.2013 – 7.06.2013

Nawiązanie dialogu między młodzieżą I samorządem, podjęcie współpracy wokół samorozwoju młodych ludzi, zachęcenie do tworzenie wspólnych przedsięwzięć podnoszących wiedzę i umiejętności oraz świadomość obywatelską – to były główne cele projektu. Zorganizowano integracyjne rozgrywki sportowe dla młodzieży zrzeszonej w nieformalnych grupach oraz dla Kół Związku Młodzieży Wiejskiej z terenu trzech powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego i wyszkowskiego. Przeprowadzono mecz integracyjny „VIP-y” (przedstawiciele samorządowi, kierownicy, prezesi) kontra „Młodzież”. Wśród młodzieży przeprowadzono badania ankietowe, w których młodzi wyrazili swoje potrzeby i pomysły na współpracę. Wyniki ankiety napawają optymizmem, bo młodzież jest bardzo chętna do podjęcia pracy wolontariackiej przy organizacji akcji społecznych, ale niestety wiele zostaje jeszcze do zrobienia w zakresie dialogu między lokalnym samorządem a młodymi ludźmi.

Europejski Tydzień Młodzieży. W jaki sposób młodzież może wpływać na życie społeczne i kulturalne swojego lokalnego środowiska?

Organizator: Fundacja Szkoły Społecznej
Miejsce: Warszawa
Okres realizacji projektu: 1.05.2013 – 31.10.2013

„Nasza akcja – Interakcja” to hasło towarzyszące projektowi zorganizowanemu przez Gimnazjum i Liceum im. Emanuela Bułhaka w Wesołej. Współorganizatorami były Rady Młodzieżowe Wesołej, Sulejówka oraz Młodzież z Gimnazjum w Halinowie. Na program tegorocznej edycji złożyły się: akcja „Rowerem do szkoły”, debata z politykami, wspólne spisanie Kodeksu Młodego Europejczyka, prezentacja na temat kultury Uzbekistanu, tworzenie gry planszowej promującej Europejski Rok Obywateli, warsztaty redesignu oraz koncert zespołów młodzieżowych. Dzięki realizacji różnorodnych działań udało się zintegrować środowiska młodzieżowe, podjąć aktywny dialog między władzami lokalnymi a młodymi ludźmi w sprawach istotnych dla młodzieży i dorosłych mieszkańców, a także pokazać korzyści płynące z edukacji pozaformalnej.
 

Opolskie

Europejski Tydzień Młodzieży – wyjdź, zobacz, zmień

Organizator: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Opolska
Miejsce: Prudnik
Okres realizacji projektu: 27.05.2013 – 29.05.2013

Zainteresowanie decydentów i społeczności lokalnej sprawami młodzieży, stworzenie pola do wspólnej dyskusji czy promowanie aktywności młodzieżowej – to główne cele projektu. Podczas kilkugodzinnej symulacji obrad Parlamentu Europejskiego młodzi ludzie na równi z zaproszonymi gośćmi wcielali się w role europosłów, reprezentujących poszczególne kraje i stronnictwa polityczne – następnie pracowali w komisjach tematycznych oraz dyskutowali na forum na temat polityki młodzieżowej. Młodzież miała okazję wziął udział w warsztatach skupionych na tożsamości i obywatelstwie europejskim oraz w debacie „Aktywność młodzieży w społeczności lokalnej” z przedstawicielami władz, na której przedstawiła propozycje projektów do zrealizowania w społeczności lokalnej. Pod hasłem „Wjazd do Europy” odbył się przejazd na rolkach i gra przygodowa w centrum Prudnika, a także pełen energii koncert.
 

Podkarpackie

Zaloguj się do eurodziałania

Organizator: Fundacja Rozwoju „Dobre Życie”
Miejsce: Jarosław/Lutcza
Okres realizacji projektu: 1.05.2013 – 31.12.2013

Tematem działań młodzieży były sprawy lokalne ukazane w kontekście funkcjonowania w szerszej - europejskiej społeczności. Celem projektu jest zaangażowanie młodych do kreatywnych działań na rzecz rozwiązywania i nagłaśniania problemów społeczności lokalnej poprzez nowatorskie pomysły, dynamiczne i ciekawe metody. Podczas ETM młodzi ludzie zdobyli wiedzę z zakresu funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, podjęli rozmowy z lokalnymi włodarzami, zaproszonymi przedstawicielami PE i organizacji pozarządowych. We współpracy z animatorami  i  ekspertami,  a  także  lokalnymi  mediami  i  instytucjami, zorganizowali  twórcze  działaniaw przestrzeni miejskiej. W projekcie odbył się szereg warsztatów, spotkań i dyskusji wykorzystujących formę dramy, happeningu czy eksperymentalnego łączenia sztuki i działań prospołecznych.
 

Pomorskie

Czas na Młodzież – Europejski Tydzień Młodzieży 2013

Organizator: Stowarzyszenie Morena
Miejsce: Gdańsk
Okres realizacji projektu: 1.05.2013 – 30.09.2013

Głównym celem projektu było promowanie wśród młodych ludzi z województwa pomorskiego aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym poprzez realizacje inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, udział w wyborach tak do władz lokalnych, jak i europejskich. Zorganizowane zostały targi „Czas na młodzież”, które prezentowały: dobre praktyki w projektach młodzieżowych i programy wspierające aktywność młodzieży. W ten sposób promowano aktywność młodych ludzi w społeczności lokalnej i wspomagano zawiązywanie się partnerstw pomiędzy organizacjami i grupami młodzieżowymi działającymi w regionie. Targi poprzedził cykl 40., opartych na edukacji rówieśniczej, prezentacji-warsztatów w kilkunastu miejscowościach Pomorza, które przybliżały tematykę ETM, motywowały do aktywności i uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale także w przystępny sposób przybliżały tematykę związaną z dialogiem usystematyzowanym.
 

Śląskie

Europejski Tydzień Młodzieży – Kąpiel z Młodzieżą

Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd Miejski w Siemianowicach Śląskich
Miejsce: Siemianowice Śląskie
Okres realizacji projektu:
26.05.2013 – 2.06.2013

Program projektu obfitował w wiele różnorodnych działań. Zrealizowano konferencję open space oraz plenerowe działania - od debaty po rozmowy nieformalne na temat włączania i uczestnictwa młodych ludzi w dialogu dotyczącym polityki młodzieżowej, aktywnego obywatelstwa, zatrudnienia, edukacji pozaformalnej, wykorzystania w karierze zawodowej kompetencji kluczowych. Debaty i spotkania z osobami mającymi wpływ na politykę młodzieżową, samorządami lokalnym i uczniowskim, społecznością lokalną, laureatami konkursu na plakat do kampanii aktywizującej wyborców europosłów w 2014 r., beneficjentami programów młodzieżowych – wszystko to służyło wzmocnieniu aktywności obywatelskiej młodych ludzi.

Śląska Akademia Młodych Liderów

Organizator: Koalicja na Rzecz Rozwoju, działająca przy Fundacji Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych
Miejsce, województwo: Gliwice, śląskie
Okres realizacji projektu: 5.05.2013 – 1.11.2013

Śląska Akademia Młodzieżowych Liderów to regionalny interaktywny projekt edukacyjny, skierowany do młodzieży z terenu województwa śląskiego – zarówno liderów młodzieżowych, jak i osób do tej pory niezaangażowanych w działalność społeczną. Jego głównym elementem było spotkanie w Górkach Wielkich i Katowicach  poświęcone  społecznej  i  obywatelskiej  aktywności  młodych  w  wielu  aspektach. Wśród zrealizowanych działań znalazły się warsztaty, praca w grupach, wykłady, panele   dyskusyjne,   wydarzenia   outdoorowe,  spotkania   z   politykami  i  ekspertami,  gryi symulacje (m. in. obrad Parlamentu Europejskiego). Ważnym wydarzeniem była debata „Śląska młodzież 2013-2023”, na którą składały się: debata typu open space, debata oksfordzka oraz debata klasycznaz udziałem zaproszonych polityków i ekspertów. Aby projekt w pełni odpowiadał oczekiwaniom uczestników, co najmniej połowa szczegółowych zagadnień i tematów działań została zaproponowana przez nich samych na etapie rekrutacji oraz poprzez konsultacje w środowiskach  młodzieżowych.
 

Świętokrzyskie

Europejski Tydzień Młodzieży – bo młodym obywatelom zależy!

Organizator: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Miejsce: Kielce / Jędrzejów
Okres realizacji projektu:
1.05.2013 – 31.07.2013

Głównym wydarzeniem projektu była sesja plenarna z udziałem młodych ludzi oraz towarzyszących im przedstawicieli władz, polityków i ekspertów.W ramach sesji odb się konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, miniwykłady oraz dyskusje w grupach roboczych. Każda grupa dyskutowała na temat jednego z trzech zagadnień: jak zachęcić młodych ludzi do udziału w wyborach, korzyści z przynależenia do zjednoczonej Europy, jak sprawić, aby młodzież była aktywna w życiu publicznym. Podsumowane wnioski z debat były podstawą do dyskusji na forum, w której - oprócz młodzieży - wzięli udział politycy i eksperci. W największej galerii handlowej w regionie zorganizowano multimedialną wystawę zdjęć z poprzednich projektów realizowanych w ramach programu „Młodzież w działaniu”, której celem było zachęcanie młodych mieszkańców województwa do podejmowania aktywności społecznej.

Europejski Tydzień Młodzieży – Zaangażuj się!

Organizator: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
Miejsce: Kielce
Okres realizacji projektu: 26.05.2013 – 2.06.2013

Projekt “Zaangażuj się!” to działania, których celem była popularyzacja obywatelstwa europejskiego oraz wzrost partycypacji młodzieży w aktywności społecznej i obywatelskiej na szczeblu regionalnym i europejskim. Projekt realizowała grupa wolontariuszy działająca przy Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu w Kielcach. Wśród realizowanych działań znalazły się spotkania informacyjne o programie „Młodzież w działaniu”, pokazy filmów z projektów młodzieżowych, barcampy dla młodzieży czy wieczorki międzynarodowe. Odbyły się również warsztaty dla młodzieży z kieleckich szkół obejmujące takie zagadnienia, jak szanse młodego Europejczyka, rodzaje edukacji, młodzież w Unii Europejskiej, młodzież na rynku pracy i wybory do parlamentu Europejskiego.
 

Zachodniopomorskie

Postaw na młodzież – Europejski Tydzień Młodzieży

Organizator: Nieformalna grupa młodzieży „Aktywiści” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie
Miejsce: Chojna
Okres realizacji projektu: 26.05.2013 – 2.06.2013

Tytuł projektu „Postaw na młodzież - Europejski Tydzień Młodzieży” wyrażał pragnienia młodych ludzi – chcieli oni pokazać swój punkt widzenia i zafunkcjonować w społeczności lokalnej. To hasło, jak również wszystkie zaplanowane działania związane z projektem, miały dodać młodzieży wiary w siebie i pokazać lokalnym decydentom, że warto inwestować w rozwój młodych ludzi. W czasie projektu przeprowadzona została debata z radnym gminy Chojna, do której wykorzystano analizę wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów szkoły, na temat możliwości i oczekiwań respondentów, spędzania wolnego czasu oraz lokalnego rynku pracy. Przeprowadzony został happening - zorganizowano przemarsz ulicami miasta, ułożono puzzle z mapą polityczną Europy. Zorganizowano też wiele innych działań, ale cel był wspólny - promowanie rozwoju odpowiedzialności obywatelskiej oraz doprowadzenie do świadomej aktywności młodzieży w życiu politycznym i społecznym.

 

  • "Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej, który pozwala uzyskać dofinansowanie na realizację projektu. Dzięki temu młodzi ludzie w wieku 13–30 lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki.

    Program adresowany jest również do osób pracujących z młodzieżą oraz organizacji działających na rzecz młodzieży, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, rozwinąć działalność czy nawiązać współpracę międzynarodową.

    Program "Młodzież w działaniu" powstał nie tylko po to, aby finansować projekty młodych ludzi, ale także po to, by realizować inne, długofalowe cele, takie jak: przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi i zastępowanie ich poczuciem solidarności i tolerancji, wspieranie mobilności młodzieży oraz promowanie aktywności obywatelskiej, a w szczególności obywatelstwa europejskiego.

    Program „Młodzież w działaniu” wspiera przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi oraz sprzyjać nabywaniu nowych umiejętności. Za realizację programu w Polsce odpowiada Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”, której rolę pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.