Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Belka_patronaty

Dołącz do nas i promuj z nami aktywność obywatelską młodzieży! Możesz otrzymać patronat Europejskiego Tygodnia Młodzieży i dołączyć do kilkudziesięciu organizacji, dla których aktywność społeczna jest ważna!

Patronat polega na udzieleniu pisemnej zgody na wykorzystanie logotypu Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Może zostać przyznany inicjatywom o zasięgu międzynarodowym, krajowym, regionalnym lub lokalnym.

Projekty realizowane pod patronatem Europejskiego Tygodnia Młodzieży (ETM) powinny spełniać następujące warunki:

 • są realizowane przez podmioty publiczne, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz osoby indywidualne na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym;
 • termin ich realizacji przypada pomiędzy 1 maja 2013 r. a 7 czerwca 2013 r.,;
 • nawiązują do co najmniej jednego spośród czterech kluczowych zagadnień tegorocznego Europejskiego Tygodnia Młodzieży.

Aby otrzymać prawo do posługiwania się logo ETM należy:

 1. zapoznać się z regulaminem uzyskania patronatu;
 2. wypełnić dokument „Wniosek o objęcie projektu patronatem Europejskiego Tygodnia Młodzieży”;
 3. przesłać go na adres etm@frse.org.pl;
 4. poczekać na decyzje Narodowej Agencji Programu "Młodzież w działaniu";
 5. o uzyskaniu patronatu poinformować o tym na swoich stronach internetowych;
 6. po realizacji działania wypełnić raport;

Projekty, które otrzymają patronat zostaną zaprezentowane na oficjalnej stronie ETM-u w zakładce "Wydarzenia regionalne" oraz we wszystkich materiałach podsumowujących nasze wydarzenia. 

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 26 maja 2013 r.

 

Dokumenty:

1. Regulamin przyznawania patronatu Europejskiego Tygodnia Młodzieży 
2. Wniosek o objęcie projektu patronatem Europejskiego Tygodnia Młodzieży
3. Raport z działania w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży

 • "Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej, który pozwala uzyskać dofinansowanie na realizację projektu. Dzięki temu młodzi ludzie w wieku 13–30 lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki.

  Program adresowany jest również do osób pracujących z młodzieżą oraz organizacji działających na rzecz młodzieży, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, rozwinąć działalność czy nawiązać współpracę międzynarodową.

  Program "Młodzież w działaniu" powstał nie tylko po to, aby finansować projekty młodych ludzi, ale także po to, by realizować inne, długofalowe cele, takie jak: przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi i zastępowanie ich poczuciem solidarności i tolerancji, wspieranie mobilności młodzieży oraz promowanie aktywności obywatelskiej, a w szczególności obywatelstwa europejskiego.

  Program „Młodzież w działaniu” wspiera przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi oraz sprzyjać nabywaniu nowych umiejętności. Za realizację programu w Polsce odpowiada Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”, której rolę pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.