Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Debaty regionalne

Debaty regionalne realizowane są przez tegorocznych beneficjentów programu "Młodzież w działaniu" - akcja 5.1. Każdy projekt nawiązuje do co najmniej dwóch zagadnień tematycznych tegorocznego ETM-u.

W ramach projektów regionalnych w każdej miejscowości organizaowane będą wydarzenia out-doorowe promujące program "Młodziez wdziałaniu".

banerek ETM 3c

Sprawdź co ciekawego będzie się działo w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2011 w twoim miejscu zamieszkania.

Województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, wielkoposlkie, podlaskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, łódzkie, świętokrzyskie, małopolskie, lubelskie, podkarpackie.

 

Województwo zachodniopomorskie:

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego - Szczecin

Działania prowadzone w ramach projektu „Jestem młody - Lubię to!” będą odwoływały się do pięciu  kluczowych zagadnień poruszanych w ramach ETM. Zorganizowana zostanie seria spotkań, debat i warsztatów młodzieży z przedstawicielami lokalnych władz oraz ekspertami ds. polityki młodzieżowej. Inne działania zaplanowane w ramach projektu to: pokaz filmów krótkometrażowych, prezentacje regionalnych teatrów młodzieżowych, Targi Pracy Zwykłej i Tymczasowej, wieczorne spotkanie młodych ludzi z wolontariuszami EVS w Piwnicy Kana. Podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży w Szczecinie otwarta zostanie także galeria prezentująca twórczość młodych artystów z regionu.

Harmonogram projektu:

15 maja – Sesja Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego oraz otwarcie galerii
16 maja – pokaz filmów i warsztaty nt. kreatywności
17 maja – prezentacje teatralne
18 maja – Targi Pracy Zwykłej i Tymczasowej
19 maja – spotkanie na temat Wolontariatu Europejskiego w Piwnicy Kana

Kontakt: www.mlodziez.wzp.pl

 

Województwo pomorskie:

Centrum Współpracy Młodzieży - Gdynia

Projekt CWM w Gdyni umożliwia 60 młodym ludziom w wieku 16-19 lat poszerzenia swojej wiedzy na temat możliwości oferowanym młodzieży, aby jeszcze intensywniej zaangażować ich w życie lokalnej społeczności. 

Harmonogram projektu:

18 maja - warsztaty o polityce młodzieżowej, realizowane w oparciu o interaktywne metody: praca w małych grupach, burza mózgów, gry symulacyjne oraz koncert licealnych zespołów muzycznych połączony z wystawą zdjęć z projektów młodzieżowych
19 maja -  debata lokalnych polityków i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz młodzieży
18 i 19 maja - wydarzenie outdoorowe – warsztaty w przestrzeni miejskiej

Kontakt: www.cwm.org.pl

Stowarzyszenie Morena - Gdańsk

W ramach projektu zorganizowane zostanie Międzynarodowe Forum Dyskusyjne z udziałem młodych ludzi z Polski i z zagranicy oraz osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową, m.in. posłów do Parlamentu Europejskiego. Podczas Forum prowadzone będą warsztaty, debaty oxfordzkie oraz dyskusje panelowe na terenie całego Trójmiasta. Forum zakończy się wspólnym, młodzieżowym flash-mobem, organizowanym o tej samej godzinie w centrach wszystkich miast, wchodzących w skład trójmiejskiej aglomeracji. Rezultaty pracy młodzieży oraz wypracowane rekomendacje zostaną zaprezentowane podczas Forum Parlamentów Morza Bałtyckiego.

Harmonogram projektu:

5 maja – warsztaty lokalne w Miłocinie
7 maja – warsztaty lokalne w Miłocinie i Czersku
9 maja – warsztaty lokalne w Gniewie
10 maja – warsztaty lokalne w Pelplinie, Słupsku, Lęborku i Malborku
11 maja – warsztaty lokalne w Tczewie, Słupsku, Lęborku, Starogardzie Gdańskim i Malborku
12 maja – warsztaty lokalne w Malborku, Słupsku, debata z młodzieży z decydentami w Lęborku
13 maja – warsztaty lokalne w Miłocinie i Czersku, debata z samorządowcami w Starogardzie Gdańskim
15-17 maja  – Pomorskie Spotkanie ETM
16 -21 maja  – Międzynarodowe Seminarium Młodzieży „European Youth Week – Time for Youth!”
20 maja – Międzynarodowa Konferencja „Czas na Młodzież!”
20 maja – otwarcie galerii projektowej
20 maja – Pomorski Flash-mob 

Kontakt: www.morena.org.pl

Województwo wielkopolskie

Fundacja Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych - Słupca

Projekt „Młodzież w działaniu – Szansa na działanie w Słupcy” będzie dotyczył młodzieży oraz szans, jakie dają aktywne działanie społeczne, wolontariat, współpraca międzysektorowa na poziomie lokalnym. W tym celu w dniu 20 maja odbędzie się impreza outdoorowa z okazji Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Wezmą w niej udział słupecka młodzież, liderzy społeczni, przedstawiciele samorządu słupeckiego, dyrektorzy szkół. Podczas imprezy młodzi będą mieli okazję spotkania z doradcami zawodowymi oraz udziału w warsztatach rozwijających umiejętności społeczne.

Harmonogram projektu:

20 maja – Impreza outdoorowa „Szansa na działanie w Słupcy”

Kontakt: www.fips.org.pl

 

Województwo podlaskie:

Nieformalna Grupa Młodzieży - Młody Goniądz oraz Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu

Młodzi Goniądzanie zorganizują debatę z przedstawicielami lokalnych władz i pracownikami młodzieżowymi. Debata poprzedzona zostanie spotkaniami przygotowawczymi, podczas których wypracowana zostanie lista pytań do lokalnych decydentów. Podsumowaniem dyskusji stanie się wydarzenie outdoorowe – uczestnicy spotkania oraz wszyscy chętni zasadzą pod budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury żółto-niebieską rabatę kwiatową, symbolizującą flagę UE. Zorganizowany zostanie także piknik i mecz siatkówki (młodzi kontra decydenci) na plaży w Goniądzu.

Harmonogram projektu:

21 maja – debata oraz imprezy plenerowe

 

Województwo mazowieckie:

Fundacja Civis Polonus - Warszawa

Celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu samorządu. Uczniowie szkół warszawskich i członkowie Młodzieżowych Rad Dzielnic zostaną zachęceni do udziału w debatach dzielnicowych i debacie miejskiej na temat  możliwości angażowania się w życie społeczności lokalnej.

Harmonogram projektu:

16-21 maja – debaty dzielnicowe: każdego dnia zostaną zorganizowane 4 debaty w różnych warszawskich dzielnicach.

Kontakt: www.civispolonus.org.pl

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej - Warszawa

W ramach projektu zorganizowana zostanie seria spotkań, w trakcie których młodzi ludzie - Posłowie i Posłanki do Sejmu Dzieci i Młodzieży samodzielnie stworzą uchwałę dotyczącą wolontariatu i aktywności obywatelskiej (możliwości i barier dla rozwoju wolontariatu), zaprezentują ją w mediach, wypróbują w działaniach w swoich społecznościach lokalnych oraz przedstawią politykom na szczeblu centralnym. Wstępna propozycja uchwały zostanie wypracowana podczas majowego spotkania komisji sejmowej przy udziale 64 osób. Dokument zostanie poddany dyskusji i przyjęty w ostatecznej formie przez 460 młodych posłów w czasie XVII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbędzie się tradycyjnie 1 czerwca w Warszawie. Projekt realizowany jest we współpracy z Kancelarią Sejmu RP oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Harmonogram projektu:

7-8 maja – spotkanie komisji sejmowej
1 czerwca – XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Kontakt: www.ceo.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jako organ koordynujący obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży zorganizuje szereg działań promujących ETM. Uroczysta inauguracja obchodów ETM realizowana będzie podczas Nocy Muzeów (14-15 maja) we współpracy z Centrum Nauki Kopernik. Na 17 maja zaplanowana została debata krajowa pod nazwą „Młodzież ma głos”,  w trakcie której odbędą się sesja plenarna oraz dyskusje panelowe, w których wezmą w nich udział liczni przedstawiciele młodzieży oraz eksperci i osoby pracujące z młodzieżą. Do dyskusji zaproszeni zostaną także reprezentanci Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele mediów. W czasie ostatnich czterech dni Europejskiego Tygodnia Młodzieży, FRSE we współpracy z Fundacją CEO oraz Polskim Instytutem Filmowym zorganizuje w kinie Femina pokaz polskich filmów dokumentalnych poświęconych zagadnieniom zatrudnienia młodych ludzi, wolontariatu, włączaniu społecznemu oraz aktywności obywatelskiej. Po pokazie każdego filmu odbędzie się dyskusja młodzieży z ekspertami.

Harmonogram działań:

14/15 maja – Noc Muzeów w Centrum Nauki Kopernik
16 maja - warsztaty
17 maja – Debata krajowa
18-21 maja – ETM-owe Kino Krótkometrażowe

Kontakt: www.frse.org.pl

Mławskie Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej

Jesteśmy grupą młodych ludzi z Mławy, która zainicjowała i przygotowała projekt związany z Europejskim Tygodniem Młodzieży. Większość z nas brała już wcześniej udział w projektach młodzieżowych, co zmotywowało nas do dalszego działania. Postanowiliśmy utworzyć nieformalną grupę młodzieżowych liderów. Debaty zostaną podsumowane przez ich uczestników podczas krótkiej konferencji, która odbędzie się w sobotę 21 maja 2011 r. Tego samego dnia podpisana zostanie Mławska Młodzieżowa Karta Współpracy. To forma deklaracji współpracy pomiędzy młodzieżowymi liderami i lokalnym samorządem, która będzie podstawą do dalszej pracy nad pełnym miejskim programem M-Lider. Dzięki takiemu rozwiązaniu poprawimy naszą współpracę i będziemy w większym stopniu wpływali na to, co dla nas, dla młodzieży ważne.

Na sobotni wieczór przygotowaliśmy mnóstwo niespodzianek dla mieszkańców miasta: koncerty, konkursy i zabawy w parku miejskim w Mławie.

ETM to nie tylko jednorazowe wydarzenie. Postanowiliśmy wykorzystać tę możliwość i na dobre rozpocząć działanie naszej grupy. Przeprowadziliśmy trzy debaty poświęcone następującej tematyce:

Harmonogram projektu:

17 maja - Wolność i odpowiedzialność. Czy warto być aktywnym obywatelem swojej społeczności?
18 maja - Co tu robić po szkole i w święta? Młodzieżowa przestrzeń miejska
19 maja  - Dzieci i ryby…. Młodzież ma głos!

Kontakt: www.mcisz.mlawa.pl, www.projekty.mlawa.pl

Województwo kujawsko-pomorskie:

Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych Motyka - Toruń

Działania prowadzone podczas obchodów ETM w Toruniu skoncentrowane są na promowaniu idei wolontariatu i szeroko pojętej mobilności w ramach różnych programów europejskich. Jednym z założeń projektu jest także wypracowanie wspólnej strategii polityki młodzieżowej w regionie. Poprzez organizowane podczas obchodów ETM w Toruniu prezentacje i warsztaty, młodzi ludzie dowiedzą się m.in. w jaki sposób podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Podczas debat i warsztatów artystycznych promowana będzie działalność lokalnych organizacji pozarządowych. Uroczystej inauguracji Europejskiego Tygodnia Młodzieży w Toruniu towarzyszyć będzie rajd rowerowy (masa krytyczna), wiodący do lokalu „Koniec świata”, gdzie odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej, przedstawiającej zdjęcia toruńskich stowarzyszeń i grup nieformalnych realizujących projekty w ramach programu „Młodzież w działaniu” oraz koncert zespołu Bałkany Śpiewają.

Harmonogram projektu:

15 maja – rajd rowerowy, otwarcie wystawy, koncert
20 maja – publiczna debata „Miejsce i rola młodzieży w kształtowaniu polityki społeczno-kulturalnej miasta”

Kontakt: www.motyka.org.pl

 

Województwo lubuskie:

Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim

Celem projektu jest zapoczątkowanie spotkań młodych ludzi z osobami, które na co dzień kreują politykę młodzieżową na terenie powiatu. 17 maja zorganizowana zostanie dyskusja prowadzona metodą Open Space. Zaplanowano także realizację różnorodnych wydarzeń o charakterze kulturalnym i rozrywkowym: warsztaty taneczne, występ kabaretowy, koncert muzyczny, zawody sportowe. Na zakończenie obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży przewidziano wspólne pisanie postulatów na balonach z helem, które następnie zostaną wypuszczone w niebo w centrum Krosna Odrzańskiego.

Harmonogram projektu:

17 maja – debata
18 maja – imprezy plenerowe

Kontakt: www.powiatkrosnienski.pl

 

Województwo dolnośląskie:

Stowarzyszenie „Nowa Rodzina” – Wrocław

Celem projektu jest zorganizowanie konferencji młodzieżowych z udziałem aktywnie działających wolontariuszy oraz przedstawicieli lokalnych i regionalnych władz samorządowych na terenie pięciu miast Dolnego Śląska: Trzebnicy, Milicza, Kłodzka, Strzelina oraz Zgorzelca. Każda z konferencji składać się będzie z trzech części: warsztatów integracyjno-animujących, konferencji Open Space oraz panelu dyskusyjnego. Na zakończenie każdej konferencji wypracowane zostaną wspólne rozwiązania łączące postulaty młodzieży z deklaracjami samorządowców.

Harmonogram projektu:

16 maja – konferencja w Trzebnicy
17 maja – konferencja w Kłodzku
18 maja – konferencja w Strzelinie
19 maja – konferencja w Miliczu
20 maja – konferencja w Zgorzelcu

Kontakt: www.nowarodzina.pl

 

Województwo opolskie:

Chorągiew Opolska - Opole

W ramach projektu zorganizowane zostanie seminarium pod hasłem „Opolskie kwitnące? Czas na młodzież!”. W konferencji, prowadzonej metodą pracy warsztatowej oraz Open Space, udział wezmą młodzi ludzie, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych instytucji, decydenci. Spotkanie zakończy się wspólnym, otwartym wydarzeniem „Balony do nieba!”, podczas którego młodzi ludzie będą wysyłać swoje nadzieje i marzenia do nieba (poprzez balony z helem z przyczepionymi do wstążek życzeniami młodzieży). Zorganizowane zostaną także loty prawdziwym balonem.

Harmonogram projektu:

20 maja – seminarium „Opolskie kwitnące? Czas na młodzież!”
21 maja – wydarzenie „Balony do nieba”

Kontakt: www.opolska.zhp.pl

 

Województwo śląskie:

Wolne Stowarzyszenie Zielonych Artystów - Bytom

Na działania przewidziane w ramach projektu składają się debaty z lokalnymi decydentami i ekspertami oraz happening na bytomskim rynku adresowany do lokalnej społeczności. Bytom jest szczególnym miastem, gdzie następują widoczne zmiany w sferze zatrudnienia - z miasta kopalń, Bytom zmienia się w miasto przemysłu kultury. W związku z tym, wiodącymi tematami debaty będzie bezrobocie i sytuacja młodych ludzi na rynku pracy. Natomiast happening młodzieżowy nawiązywać będzie formą do flagi Unii Europejskiej. Na Rynku w Bytomiu zostanie zaimprowizowane 12 scen, symbolizujących zarówno liczbę gwiazd na fladze europejskiej, jak i 12 bytomskich dzielnic.

Harmonogram projektu:

17 maja – debata
20 maja – happening młodzieżowy

Panorama Współdziałania/ Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu - Katowice

Projekt ma na celu podniesienie jakości wolontariatu w organizacjach i instytucjach działających w województwie śląskim, poprzez zebranie dobrych praktyk oraz zwiększenie poziomu aktywnego uczestnictwa młodzieży w polityce lokalnej. W Katowicach prowadzone będą kawiarenki wolontariackie: „Wolontariat od kuchni, czyli przepis na dobry wolontariat” oraz „Przepis na dobry wolontariat”, w ramach których odbywać się będą dyskusje na temat różnych form i metod wsparcia wolontariatu. Przy tej okazji, wolontariusze z regionu prowadzić będą różnorodne warsztaty, np. na temat malarstwa emocjonalnego. Zorganizowana zostanie także debata młodzieży z przedstawicielami samorządów dotycząca wpływu młodych ludzi na politykę lokalną, m.in. w kontekście uczestnictwa młodzieży w przygotowaniach Katowic do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

Harmonogram projektu:

21 maja – debata, kawiarenki wolontariackie i inne imprezy plenerowe

Kontakt: www.facebook.com/panorama.wspoldzialania

Centrum Współpracy Europejskiej - Młodzi Europejczycy - Zawiercie

W Zawierciu zorganizowana zostanie debata z udziałem młodzieży, ekspertów i decydentów na temat przyszłości Europy oraz miejsca, jakie będziemy w niej zajmować za 30 lat. Trzy dni później, w samym sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej – w okolicach Zamku w Mirowie odbędzie się piknik sportowy o charakterze integracyjnym. Na terenie pikniku rozstawione będą namioty z punktami informacyjnymi regionalnych organizacji, realizujących projekty młodzieżowe. Piknik zakończy się wspólnym ogniskiem.

Harmonogram projektu:

17 maja – debata w Zawierciu
19 maja – piknik sportowy w Mirowie

Kontakt: www.cwe.com.pl

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Młodzi członkowie Ochotniczego Hufca Pracy w Siemianowicach Śląskich postanowili zainicjować współpracę 14 jednostek OHP na Śląsku. Młodzież z Siemianowic Śląskich, Chorzowa, Bytomia, Piekar Śląskich, Wojkowic, Sosnowca, Katowic, Czeladzi, Rudy Śląskiej wspólnie zorganizuje szereg wydarzeń informacyjno-rozrywkowych. Młodzi Ślązacy będą mieli okazję uczestnictwa w debacie Open Space z przedstawicielami różnorodnych organizacji młodzieżowych, warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego, rajdzie rowerowym, rozgrywkach piłki plażowej, fotozabawie.

Harmonogram projektu:

15 maja – rajd rowerowy
16-19 maja – rozgrywki piłki plażowej
18 maja – fotozabawa
20 maja – warsztaty z doradztwa zawodowego oraz konferencja open space

Kontakt: www.slaska.ohp.pl

 

Województwo łódzkie:

Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO - Łódź

Działania w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży rozpoczną się od przygotowania folderu „Kreuj się w Łodzi”, który stanowić będzie kompendium informacji nt. polityki młodzieżowej i aktywnego obywatelstwa. Publikacja rozdawana będzie podczas wydarzenia otwierającego ETM w Łodzi – na ulicy Piotrkowskiej zorganizowany zostanie flash-mob pod hasłem „ObŁódź się”. Uczestnicy co pół godziny na 5 minut zastygną w dziwnych pozycjach, trzymając w ręce przygotowany na potrzeby ETM folder. W Łodzi odbędzie się także debata młodzieży z przedstawicielami trzech sektorów: publicznego, prywatnego i pozarządowego. Ostatnim zaplanowanym działaniem jest piknik integracyjny na placu przy ul. Piotrkowskiej z udziałem młodych i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową, podczas którego łódzcy liderzy młodzieżowi będą mieli okazję spotkania w nieformalnej atmosferze z miejskimi urzędnikami i decydentami.

Harmonogram projektu:

17 maja – flashmob i akcja promująca folder „Kreuj się w Łodzi”
19 maja – debata
20 maja – piknik integracyjny

Kontakt: www.ferso.org

Stowarzyszenie INSPIRATORNIA! - Łódź

W ramach projektu zostanie zorganizowana debata na temat aktywności młodzieży w życiu publicznym, wolontariatu oraz sytuacji młodych na rynku pracy. W popularnym punkcie miasta zorganizowane zostanie wydarzenie out-doorowe pod hasłem „Miasto młodych”, podczas którego zaprezentowane zostaną na makietach postulaty i pomysły młodych ludzi. Ponadto prowadzone będą konkursy dla odwiedzających oraz zorganizowany zostanie bieg młodzieży, a całość wydarzenia uświetnią występy młodych artystów.

Harmonogram projektu:

17 maja – budowanie Miasta Młodych, warsztaty plastyczne – przelanie wniosków z debaty na makiety najważniejszych dla młodych punktów miasta
18 maja –
debata
22 maja –
happening: Bieg Miasta Młodych, Konkurs „Młody Aktywny Roku”, pokazy tańca i koncerty w rytmach hip-hop, reggae, rock

Kontakt: www.inspiratornia.org.pl

 

Województwo świętokrzyskie:

Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat - Kielce

Celem projektu jest zainicjowanie współpracy pomiędzy młodymi ludźmi, pochodzącymi z różnych środowisk (w projekcie udział weźmie m.in. młodzież z ośrodka Stowarzyszenia Monar). Zorganizowane zostanie pięciodniowe spotkanie, którego uczestnicy wezmą udział w zajęciach integracyjnych, warsztatach, wyprawie w Góry Świętokrzyskie i debacie Open Space. Młodzież zorganizuje również happening aktywizujący społeczność lokalną. Na koniec projektu młodzi zaadresują przesłanie do władz lokalnych, w którym przedstawią konkretne pomysły na to, jak przeciwdziałać wykluczeniu młodzieży. Rekomendacje zostaną opublikowane na stronie www.pokolenie2010.pl i dotrą do instytucji szczebla krajowego i europejskiego.

Harmonogram projektu:

18 maja – wyprawa  w Góry Świętokrzyskie
19 maja – debata Open Space z lokalnymi decydentami i ekspertami ds. polityki młodzieżowej.

Kontakt: www.atd.org.pl

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet - Kielce

Projekt prowadzony pod hasłem „Europejski Tydzień Młodzieży - w naszych rękach przyszłość leży” ma na celu popularyzację postawy aktywnego obywatelstwa wśród młodzieży w regionie. W ramach projektu powstanie galeria „Młodym okiem na Europę” – w centrum Kielc prezentowana będzie wystawa zdjęć z młodzieżowych projektów regionalnych dostępna dla mieszkańców i zwiedzających stolicę województwa świętokrzyskiego.

Harmonogram projektu:

16-21 maja – galeria „Młodym okiem na Europę”.

Kontakt: www.epi.org.pl

 

Województwo małopolskie:

Centrum Młodzieży im. H. Jordana - Kraków

Głównym założeniem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat wolontariatu i mobilności edukacyjnej. W tym celu zorganizowana zostanie debata młodzieży z Radnymi Miasta Krakowa, wystawa fotograficzna promująca efekty Wolontariatu Europejskiego i jego wpływu na życie społeczności lokalnych oraz impreza plenerowa, łącząca elementy teatru ulicznego, koncertu i kolorowej parady.

Harmonogram projektu:

16 maja – debata, wystawa fotograficzna i impreza plenerowa.

Kontakt: www.cmjordan.krakow.pl

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM - Kraków

W ramach projektu „Daj sobie szansę!” młodzi ludzie promować będą wolontariat i inne przejawy aktywności obywatelskiej. W działaniach udział wezmą lokalni liderzy młodzieżowi i wolontariusze z zagranicy obecnie przebywający w Krakowie. 17 maja w Galerii Krakowskiej zorganizowany zostanie happening z grą w kalambury oraz flash-mobem, którego uczestnicy „zamarzną” na chwilę bez ruchu. Następnego dnia po centrum Krakowa w specjalnie wynajętym tramwaju – „WoloTramie” jeździć będą uczestnicy projektu i przypadkowi przechodnie – mieszkańcy Krakowa, turyści. W stolicy Małopolski zorganizowane zostanie także spotkanie informacyjne na temat możliwości oferowanych przez Unię Europejską młodym ludziom.

Harmonogram projektu:

17 maja – flash-mob w Galerii Krakowskiej
18 maja – „WoloTram” w centrum Krakowa
20 maja – spotkanie informacyjne „Programy Unii Europejskiej – jakie dają Ci szanse?”

Kontakt: www.strim.org.pl

 

Województwo lubelskie:

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja  - Lublin

Założeniem projektu jest zmobilizowanie lubelskiej młodzieży do aktywnego uczestnictwa w działaniach lokalnych oraz popularyzacja możliwości, jakie daje młodym ludziom program „Młodzież w działaniu”. Zorganizowana zostanie debata młodzieży z ekspertami – przedsiębiorcami, menadżerami, doradcami zawodowymi, przedstawicielami władz miasta. Wydarzeniem towarzyszącym będzie gra terenowa w centrum Lublina z zadaniami tematycznie nawiązującymi do pięciu kluczowych zagadnień Europejskiego Tygodnia Młodzieży.

Harmonogram projektu:

16 maja – gra terenowa
18 maja – debata metodą Open space
18 maja - warsztaty rozwoju zainteresowań


Kontakt: www.kreadukacja.org

 

Województwo podkarpackie:

I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej - Sanok

Uczniowie I LO w Sanoku chcą rozwijać swoje umiejętności dziennikarskie i zarażać swoją pasją innych. W tym celu, podczas Europejskiego Tygodnia Młodzieży, podejmą dyskusję z mieszkańcami Sanoka oraz władzami lokalnymi na temat tego, czy dziennikarstwo obywatelskie jest właściwą formą spędzania czasu wolnego przez młodzież. Wydarzeniem towarzyszącym debacie będzie wydarzenie out-doorowe - wypuszczenie balonów w kolorach unijnych na sanockim rynku.

Harmonogram projektu:

18 maja – debata oraz happening z balonami na rynku.

Kontakt: www.1losanok.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi z Mławy, która zainicjowała i przygotowała projekt związany z Europejskim Tygodniem Młodzieży. Większość z nas brała już wcześniej udział w projektach młodzieżowych, co zmotywowało nas do dalszego działania. Postanowiliśmy utworzyć nieformalną grupę młodzieżowych liderów.

 

ETM to nie tylko jednorazowe wydarzenie. Postanowiliśmy wykorzystać tę możliwość i na dobre rozpocząć działanie naszej grupy. Przeprowadziliśmy trzy debaty poświęcone następującej tematyce:

 

I. 17 maja ― Wolność i odpowiedzialność. Czy warto być aktywnym obywatelem swojej społeczności?

 

II. 18 maja ― Co tu robić po szkole i w święta? Młodzieżowa przestrzeń miejska

 

III. 19 maja ― Dzieci i ryby…. Młodzież ma głos!

 

Debaty zostaną podsumowane przez ich uczestników podczas krótkiej konferencji, która odbędzie się w sobotę 21 maja 2011 r. Tego samego dnia podpisana zostanie Mławska Młodzieżowa Karta Współpracy. To forma deklaracji współpracy pomiędzy młodzieżowymi liderami i lokalnym samorządem, która będzie podstawą do dalszej pracy nad pełnym miejskim programem M-Lider. Dzięki takiemu rozwiązaniu poprawimy naszą współpracę i będziemy w większym stopniu wpływali na to, co dla nas, dla młodzieży ważne.

Na sobotni wieczór przygotowaliśmy mnóstwo niespodzianek dla mieszkańców miasta: koncerty, konkursy i zabawy w parku miejskim w Mławie.

Kontakt: www.mcisz.mlawa.pl, www.projekty.mlawa.pl