Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Debata krajowa "Młodzież ma głos!"

Debata krajowa organizowana jest 17 maja w Pałacu Kultury i Nauki w kinie Kinoteka w Warszawie.

Do udziału w debacie krajowej zapraszamy:

  • młodzież aktywnie działającą w organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych; 
  • młodzież niezrzeszoną w żadnej organizacji; 
  • osoby/instytucje zainteresowane zagadnieniami, które będą poruszane podczas debaty krajowej.

W trakcie konferencji odbędzie sesja plenarna z udziałem zaproszonych gości oraz panele dyskusyjne:

Panel 1. Wolontariat to nie tylko altruizm, to również możliwość uczenia się i przygoda.
Dyskusja na temat motywów podjęcia pracy jako wolontariusz(ka) i korzyści indywidualnych, wynikających z tej decyzji. Jakiego typu doświadczenia zdobyte podczas wolontariatu przynoszą profity w życiu prywatnym i na rynku pracy? Czy wolontariat wzmacnia kreatywność i zaradność młodych ludzi

Panel 2. Dzisiaj aktywność – jutro ciekawa praca.
W panelu rozmawiać będziemy o sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. Jak pracodawcy postrzegają aktywność społeczną młodych ludzi przed podjęciem pracy? Czy certyfikaty typu Youthpass stanowią właściwe narzędzie do dokumentowania doświadczeń i umiejętności zdobytych w ramach edukacji pozaformalnej?

Panel 3. Dobre praktyki w aktywizowaniu młodzieży ze środowisk mniej uprzywilejowanych.
Dyskusja na temat dobrych praktyk dotyczących zwiększania rozwoju społecznego i zawodowego młodych ludzi ze środowisk mniej uprzywilejowanych. Co motywuje młodych ludzi do rozwoju? Czy edukacja pozaformalna może być narzędziem wyrównywania szans? Jak wzmacniać i zwiększać mobilność młodych z mniejszymi szansami? 

Panel 4. Warto być liderem: aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej.
Podczas panelu zastanowimy się, jakie korzyści z uczestnictwa w życiu społecznym czerpią liderzy młodzieżowi. Jaka jest ich rola oraz dlaczego ważne jest kształcenie młodych ludzi, którzy będą inspirować innych do działania? Jak zachęcać młodych ludzi do bycia aktywnymi obywatelami? W jakich sferach młodzież może być aktywna?

Panel 5. Pokaż, co robisz! Jak zwiększać widoczność działań młodzieżowych.
Podejmujemy dyskusję na temat innowacyjnych, oryginalnych sposobów dotarcia do odbiorców, a także zwiększenia widoczności i promowania rezultatów działań młodzieżowych. Jak prezentować swoje działania, aby przyciągały uwagę lokalnych mediów czy decydentów?