Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Europejski Tydzień Młodzieży

Europejski Tydzień Młodzieży organizowany jest przez Komisję Europejską już po raz piąty. Celem ETM jest umożliwienie młodym ludziom publicznego wyrażenia własnych poglądów na tematy ich dotyczące i mające wpływ na ich przyszłość. Tegoroczny ETM koncentrować się będzie na pięciu kluczowych z punktu widzenia młodzieży zagadnieniach:

  • Sytuacja młodych ludzi na rynku pracy
  • Wyrównywanie szans rozwoju młodzieży z mniejszymi szansami. 
  • Wolontariat - pomiędzy edukacją a pracą. 
  • Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społeczności. 
  • Oddziaływanie i efekty programu "Młodzież w działaniu"

Punktem wyjścia do wszelkich działań podejmowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2011 są dokumenty strategiczne takie jak: Strategia UE na rzecz młodzieży - inwestowanie w młodzież i mobilizowanie jej do działania, Strategii UE 2020 wraz z jej sztandarową inicjatywą - Mobilna młodzież.

ETM 2011 realizowany będzie na trzech poziomach: regionalnym (debaty młodzieży w całym kraju), ogólnokrajowym (spotkanie w Warszawie) i ogólnoeuropejskim.

Bruksela i Antwerpia
Na poziomie ogólnoeuropejskim odbędą się spotkania w Brukseli i Antwerpii. W Brukseli planowana jest debata z udziałem młodzieży w ramach dialogu usystematyzowanego. W Antwerpii, w związku z inicjatywą - Youth on the move i Europejskim Rokiem Wolontariatu odbędzie się impreza dla koordynatorów projektów i wolontariuszy projektów Wolontariatu Europejskiego.

Debaty regionalne
Podczas Europejskiego Tygodnia Młodzieży, w całym kraju organizowane będą lokalne i regionalne debaty młodzieży z przedstawicielami lokalnej władzy. Młodzi organizują konferencje Open Space, debaty oxfordzkie, festiwale filmowe, maratony i rajdy rowerowe, wystawy, wydarzenia out-doorowe i flash-moby - głośno, radośnie i kolorowo, tak by ich głos był słyszalny w całej Polsce. Projekty regionalne prowadzone podczas ETM finansowane są w ramach programu "Młodzież w działaniu". Więcej na temat wydarzeń w regionach. >> więcej

Debata krajowa 
17 maja w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki - kino Kinoteka zgromadzi się ponad 200 młodych ludzi, liderów społeczności lokalnych, aktywistów, wolontariuszy, pracowników młodzieżowych. Młodzi będą mieli okazję podjąć dyskusję z przedstawicielami publicznych instytucji, ekspertami czy znanymi osobistościami życia publicznego na temat zatrudnienia, włączania społecznego, wolontariatu i aktywnego obywatelstwa. Debata krajowa będzie okazją do prezentacji poglądów młodych ludzi na temat polityki młodzieżowej na szczeblu krajowym, a także do aktywnego promowania uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym. >> więcej