English polski
Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Obchody 25-lecia programu Erasmus

Program Erasmus - największy program międzynarodowej współpracy między europejskimi uczelniami - w 2012 roku obchodził jubileusz 25 lecia. W ciągu 25 lat funkcjonowania programu, prawie 3 mln Europejczyków skorzystało z możliwości odbycia części studiów za granicą.

Obchody 25-lecia programu Erasmus prowadzone w Polsce zostały objęte honorowym patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W obchody aktywnie zaangażowane były różne podmioty, w tym m.in.  Komisja Europejska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, instytucje publiczne, szkoły wyższe, organizacje i stowarzyszenia studenckie. Wydarzenia prowadzone na poziomie ogólnopolskim objęte były spójną klamrą promocyjną i komunikacyjną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji
— Narodową Agencję Programu  „Uczenie się przez całe życie”,  głównego organizatora obchodów w Polsce.

Zapoznaj się z raportem z realizacji programu obchodów 25-lecia programu Erasmus.

Celem działań podejmowanych w trakcie obchodów 25-lecia programu Erasmus było jak najszersze upowszechnianie dotychczasowych osiągnięć związanych z internacjonalizacją europejskiego systemu szkolnictwa wyższego oraz ukazanie znaczenia programu dla rozwoju bardziej zintegrowanego społeczeństwa europejskiego i wzrostu konkurencyjności młodych Europejczyków na rynku pracy. Obchody miały stać się także platformą wymiany doświadczeń między uczelniami, pracownikami naukowymi i studentami, jak również przyczynić się do jeszcze szerszej promocji programu Erasmus w Polsce.

Film promujący 25-lecie programu Erasmus, zrealizowany przez Komisję Europejską w 2012 r.:

 • W razie pytań

  Kontakt do organizatorów

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  ul. Mokotowska 43,
  00-551 Warszawa
  tel: 22 46 31 000; 22 46 31 321
  fax: 22 46 31 021 
  e-mail: erasmus25@frse.org.pl
   

  Koordynacja obchodów 25-lecia programu Erasmus:

  Anna Atłas
  Dyrektor Programu "Uczenie się przez całe życie"
  tel.: 22 46 31 105
  e-mail: anna.atlas@frse.org.pl
   

  Beata Skibińska
  Zastępca Dyrektora Programu "Uczenie się przez całe życie"
  tel.: 22 46 31 249
  e-mail: beata.skibinska@frse.org.pl

  Katarzyna Żochowska
  Zespół Programu Erasmus
  tel. 22 46 31 248
  e-mail: katarzyna.zochowska@frse.org.pl


  Promocja i informacja

  Agnieszka Pietrzak
  Dyrektor Promocji i Komunikacji
  tel.: 22 46 31 171
  e-mail: agnieszka.pietrzak@frse.org.pl
   
  Anna Samel
  Zespół Promocji
  tel.: 22 46 31 173
  e-mail: anna.samel@frse.org.pl