Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

O konferencji

Rola nauczyciela jest niezwykle istotnym czynnikiem w procesie edukacji. Wykazały to liczne badania (w tym metabadanie J.Hattiego z 2008 r.). Udowodniono w ten sposób wielokrotnie, że w procesie kształcenia najważniejszą rolę odgrywa nauczyciel, który nie tylko umie nauczyć przedmiotu, ale potrafi odpowiednio przekazać uczniowi informację zwrotną, pomóc przyswoić strategie uczenia się oraz nawiązać relację z uczniem. Dlatego motywem przewodnim tegorocznej konferencji są kompetencje nauczycieli języków. 

Wystąpienia i debaty podczas konferencji będą oscylować wokół kilku grup zagadnień:

Jak wykształcić dobrych, skutecznych nauczycieli języków?

Jak w trakcie przygotowania nauczycieli do zawodu (z)robić to efektywnie?

W jakim kierunku powinno podążać formułowanie standardów kształcenia nauczycieli języków?

W jakim stopniu programy studiów umożliwiają wykształcenie nowoczesnych nauczycieli?

Jak konstruować skuteczne programy doskonalenia zawodowego nauczycieli języków?

Warto przyjrzeć się dzisiejszym, stale rosnącym, społecznym i zawodowym wymaganiom wobec nauczycieli. Oczekuje się, że będą oni nie tylko ekspertami w swojej dziedzinie, ale także pasjonatami zawodu, będą kreatywni, będą umieli zachęcić uczniów do nauki i rozwijać ich autonomię, będą fachowo budowali umiejętności uczenia się uczniów i indywidualizowali proces dydaktyczny, będą potrafili pracować z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z uczniami z doświadczeniem migracji, a także będą wiedzieć, jak pracować w środowisku wielokulturowym.

O tym, jak sprostać wymaganiom stawianym nauczycielom, a w szczególności nauczycielom języka obcego, ojczystego, drugiego, akademickiego, odziedziczonego chcielibyśmy rozmawiać na organizowanej przez FRSE konferencji. Nie zabraknie także refleksji na temat perspektyw w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli języków w XXI wieku. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną osiągnięcia i materiały wypracowane przez różne instytucje: organizacje międzynarodowe (OECD, Rada Europy), szkoły wyższe, instytuty badań edukacyjnych, placówki doskonalenia zawodowego, stowarzyszenia i inne jednostki zajmujące się przygotowaniem nauczycieli do zawodu oraz ich doskonaleniem. Zostaną też przedstawione wyniki najnowszych badań empirycznych oraz implikacje tych wyników dla kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli języków. W trakcie konferencji odbędą się sesje plenarne oraz panele dyskusyjne, w czasie których wymienione zagadnienia omawiane będą zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym.

Adresaci konferencji: nauczyciele języków obcych na każdym poziomie edukacji, nauczyciele akademiccy, glottodydaktycy, lektorzy i organizatorzy kursów językowych, twórcy i organizatorzy form doskonalenia zawodowego nauczycieli, krajowi i zagraniczni eksperci odpowiedzialni za kształt polityki językowej (zwłaszcza w odniesieniu do doskonalenia zawodowego nauczycieli), pracownicy dydaktyczni wydziałów neofilologicznych, organizatorzy egzaminów z języków obcych, nauczyciele języków obcych w grupach „niestandardowych”, nauczyciele języka polskiego jako obcego/drugiego, przedstawiciele placówek edukacyjnych (dyrektorzy placówek oświatowych, dyrektorzy metodyczni szkół językowych), doktoranci i studenci kierunków filologicznych i pedagogicznych, beneficjenci programu Erasmus+. 

 • W razie pytań

  Kontakt

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Aleje Jerozolimskie 142A
  02-305 Warszawa

  tel: 22 46-31-000, fax: 22 46-31-021 
  www.frse.org.pl


  Koordynator przedsięwzięcia

  Ewa Koźbiał
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel. 22 46-31-268
  e-mail: ekozbial@frse.org.pl
   
  Kontakt w sprawie rejestracji:
  Anna Zakrzewska, tel. 22 46-31-273
  e-mail: label@frse.org.pl