English polski
Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Grupy dyskusyjne

24 września 2015 r.

Sesja poranna: 10:00-12:00

Panel 1. Ocenianie kompetencji językowych dla celów akademickich i zawodowych

Sala 3.017

W czasie panelu uczestnicy będą zastanawiać się nad adekwatnością testów językowych do wymagań rynku pracy w zakresie posługiwania się językami obcymi oraz trudności związanych ze specyfiką używania języka w kontekście komunikacji międzynarodowej w biznesie, z uwzględnieniem specyfiki narzędzi do komunikacji zdalnej – tele- i wideokonferencji.

moderator: dr Maciej Smuk, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski

dyskutanci:

 • Ocenianie kompetencji językowych w szkołach wyższych na przykładzie egzaminu ACERT, dr Liliana Szczuka-Dorna, Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej
 • Ewaluacja i certyfikacja specjalistycznych umiejętności językowych, dr hab. Elżbieta Gajewska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Pozatechniczne kompetencje absolwenta Politechniki Warszawskiej i ich związek z kształceniem językowym, Lucyna Skwarko, Anna Wojtaś, Centrum Języków Obcych Politechniki Warszawskiej
 • Ocena znajomości języka w procesie rekrutacyjnym, Agnieszka Marciniak, IBM
 • Ocena tłumaczeń pisemnych w Parlamencie Europejskim - szczególny przypadek oceny kompetencji językowych na rynku pracy, Dariusz Chmiel, Parlament Europejski, Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych w LuksemburguPanel 2. Ocenianie kompetencji cząstkowych w nauczaniu języków obcych

Sala 3.014

Panel będzie poświęcony specyfice oceniania poszczególnych kompetencji językowych uczniów: pisania, mówienia czytania oraz słuchania. Uczestnicy zastanowią się nad trudnościami związanymi z oceną każdej ze sprawności na różnych poziomach nauczania języków obcych.

moderator: dr Grzegorz Śpiewak, Macmillan

dyskutanci:

 • Savoir-évaluer, czyli co i jak oceniać w języku obcym?, dr hab. Magdalena Sowa, Instytut Filologii Romańskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Standardy wymagań egzaminacyjnych z języka polskiego jako obcego na polonistyce w Bukareszcie, dr Cristina Godun, Uniwersytet w Bukareszcie
 • Uczę, motywuję, oceniam – specyfika kursów w przestrzeni wirtualnej, Magdalena Biesiadecka, Szkoła Języków Obcych, Uniwersytet Warszawski
 • Test jako narzędzie rozwijania kompetencji komunikacyjnych, Joanna Kołakowska, Centrum Egzaminacyjne Cambridge English LangPanel 3. Jak konstruować trafne i rzetelne testy językowe?

Sala 1.007-1.008

(panel w języku angielskim i polskim z tłumaczeniem symultanicznym)

Prelegenci i uczestnicy panelu będą szukać odpowiedzi na pytania jak stworzyć zadania i testy, które skutecznie będą sprawdzać poziom rozwoju kompetencji uczniów zarówno w ramach edukacji szkolnej (zadania na klasówkach, testach, egzaminach), jak i w ramach testów certyfikujących poziom biegłości językowej.

moderator: prof. dr hab. Maria Dakowska, dziekan Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski

dyskutanci:

 • Certificazione di italiano come lingua straniera, prof. Sabrina Machetti, Dyrektor Centrum Certyfikacji Języka Włoskiego jako Obcego, Uniwersytet w Sienie
 • W odpowiedzi na różnorodność, dr Anna Józefa Lewkowicz, Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej, Uniwersytet Warszawski
 • Trafność  i rzetelność w konstruowaniu testów, Gillian Horton-Krueger, Cambridge English Language Assessment
 • Cena autentyczności? Dobór materiałów sprawdzających rozumienie ze słuchu do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego i angielskiego – analiza porównawcza, dr Adriana Prizel-Kania, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uniwersytet Jagielloński
 • "Dobre" i "złe" jednostki testowe  – jak konstruować poprawne zadania egzaminacyjne, Margret Rodi, Goethe-InstitutSesja popołudniowa: 13:00-15:00

Panel 4. Ocenianie kompetencji językowych na rzecz mobilności

Sala 3.017

W niniejszym panelu poruszone zostaną zagadnienia organizacji testowania i egzaminowania języków obcych na uczelniach wyższych, a także poświadczania kompetencji językowych studentów i pracowników naukowych dla potrzeb staży i badań zagranicznych oraz rynku pracy. Podjęta zostanie także dyskusja na temat narzędzi do testowania znajomości języków studentów wyjeżdżających na mobilności zagraniczne w ramach europejskich programów edukacyjnych (Erasmus+).

moderator: Izabela Laskowska, dyrektor programu Erasmus+ Szkolnictwo Zawodowe, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

dyskutanci:

 • Ocenianie dla potrzeb (mobilności na) rynku pracy, Arkadiusz Jaworski, Cambridge English Language Assessment
 • Online Linguistic Support– tajemnica odkrywana, Renata Smolarczyk, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • Ocena umiejętności językowych w sektorze VET a potrzeby rynku pracy, Krzysztof Świerk, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich
 • Ocena i prezentacja kompetencji językowych w dokumentach Portfolio Europass, Kinga Motysia, Krajowe Centrum Europass, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • Znaczenie mobilności i kompetencji językowych w podnoszeniu poziomu zatrudnialności studentów uczelni wyższych, Edyta Lachowicz-Santos, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  

Panel 5. Czy ocenianie może być inspirujące?

Sala 1.007-1.008

Czy ocenianie musi mieć jedynie wartość pragmatyczną? Czy może dostarczać wskazówek i motywować do samodzielnej nauki? W tym panelu chcemy poruszyć kwestie dotyczące potrzeb ucznia w ramach procesu testowania oraz pokazać przykłady kształtowania pozytywnych postaw poprzez stosowanie oceniania formatywnego.  

moderator: dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej, Uniwersytet Warszawski

dyskutanci:

 • Ocenianie jako nauczanie i uczenie się,  dr Grażyna Czetwertyńska, Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski
 • Co nauczyciele języków obcych sądzą o zmianach w egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego, dr Radosław Kucharczyk, Instytut Romanistyki, Uniwersytet Warszawski, Gimnazjum Dwujęzyczne nr 34 im. N. Żmichowskiej w Warszawie
 • W poszukiwaniu dydaktycznych inspiracji - ocenianie kształtujące, dr Małgorzata Molska, Instytut Romanistyki, Uniwersytet Warszawski, XVI Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie

 

Panel 6. Ocenianie kompetencji językowych małych dzieci

Sala 3.014

Dyskusja w niniejszym panelu będzie skoncentrowana wokół roli nauczyciela i rodzica w procesie oceniania postępów małych dzieci. Uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytania, jak nauczyciele powinni dostosowywać formy oceniania i modyfikować programy nauczania do potrzeb najmłodszych uczniów oraz jak poprzez ocenianie mogą wpływać na kształtowanie postaw otwartości komunikacyjnej dzieci oraz zrozumienia przez nich celowości uczenia się języków obcych.

moderator: Joanna Gospodarczyk, dyrektor Biura Edukacji m.st. Warszawy

dyskutanci:

 • Diagnoza efektów nauczania języka obcego w przedszkolu, dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, Instytut Neofilologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Pozytywne ocenianie – judge, nudge... or chocolate fudge? dr Marta Kotarba-Kańczugowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Warszawski model przygotowania językowego w wychowaniu przedszkolnym, Dorota Popowska, Biuro Edukacji m.st. Warszawy
 • Jak sprawić, aby ocenianie kompetencji językowych najmłodszych uczniów było motywujące?, Małgorzata Klein, Agata Skowyra, Pracownia Językowa
 • W razie pytań

  Kontakt

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  ul. Mokotowska 43,
  00-551 Warszawa
  tel: 22 46-31-000; 22 46-31-321
  fax: 22 46-31-021 
  www.frse.org.pl

  Koordynator przedsięwzięcia

  Anna Grabowska
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel. 22 46-31-263
  e-mail: anna.grabowska@frse.org.pl
   
  Kontakt w sprawie rejestracji:
  Małgorzata Janaszek, tel. 22 46-31-265
  e-mail: label@frse.org.pl