English polski
Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Abstrakty

23 września - sesja plenarna

file

Zastosowanie Europejskiego opisu kształcenia językowego Rady Europy do oceny kompetencji językowych: problemy i rozwiązania
dr hab. Waldemar Martyniuk, Uniwersytet Jagielloński

file

Ocenianie kompetencji językowych w szkołach
prof. Barry O’Sullivan, British Council

file

Wrażliwe ocenianie jako element interwencji proaktywnej w kontekście glottodydaktycznym
dr hab. Jolanta Sujecka-Zając, prof. UW, przewodnicząca Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego

file

Potrzeby osoby uczącej się w procesie testowania kompetencji językowych - korzyści dla ucznia i nauczyciela
dr Nick Saville, Cambridge English Language Assessment

file

Nowa formuła egzaminów zewnętrznych z języków obcych nowożytnych w polskim systemie edukacji
dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

file

National tests in languages in Europe, prezentacja wniosków z raportu Eurydice
Nathalie Baidak, Europejskie Biuro Eurydice, EACEA/KE

file

System oceniania kompetencji językowych we Włoszech
prof. Sabrina Machetti, Uniwersytet w Sienie

24 września - panele dyskusyjne

file       Wybrane prawidłowości oceniania – perspektywa
       psychologiczna

       prof. dr hab. Ewa Czerniawska, Wydział Psychologii,
       Uniwersytet Warszawski


Panel 1

file

Ocenianie kompetencji językowych w szkołach wyższych na przykładzie egzaminu ACERT
dr Liliana Szczuka-Dorna, Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej, Politechnika Poznańska

file

Ewaluacja i certyfikacja specjalistycznych umiejętności językowych
dr hab. Elżbieta Gajewska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

file

file

Pozatechniczne kompetencje absolwenta Politechniki Warszawskiej i ich związek z kształceniem językowym
Lucyna Skwarko, Anna Wojtaś, Centrum Języków Obcych Politechniki Warszawskiej

Ocena znajomości języka w procesie rekrutacyjnym
Agnieszka Marciniak, IBM

file

Ocena tłumaczeń pisemnych w Parlamencie Europejskim - szczególny przypadek oceny kompetencji językowych na rynku pracy
Dariusz Chmiel, Parlament Europejski, Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych w Luksemburgu 

Panel 2

file

Savoir-évaluer, czyli co i jak oceniać w języku obcym?
dr hab. Magdalena Sowa, Instytut Filologii Romańskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

file

Standardy wymagań egzaminacyjnych z języka polskiego jako obcego na polonistyce w Bukareszcie
dr Cristina Godun, Uniwersytet w Bukareszcie

file

Uczę, motywuję, oceniam – specyfika kursów w przestrzeni wirtualnej
Magdalena Biesiadecka, Szkoła Języków Obcych, Uniwersytet Warszawski

Panel 3

file

Certificazione di Italiano come Lingua Straniera
prof. Sabrina Machetti, Dyrektor Centrum Certyfikacji Języka Włoskiego jako Obcego, Uniwersytet w Sienie

file

Cena autentyczności? Dobór materiałów sprawdzających rozumienie ze słuchu do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego i angielskiego – analiza porównawcza
dr Adriana Prizel-Kania, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uniwersytet Jagielloński

file

„Dobre” i „złe” jednostki testowe – jak konstruować poprawne zadania egzaminacyjne
Margret Rodi, Goethe-Institut

Panel 4

file

Ocenianie dla potrzeb mobilności na rynku pracy
Arkadiusz Jaworski, Cambridge English Language Assessment

file

Online Linguistic Support – tajemnica odkrywana
Renata Smolarczyk, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

file

Ocena umiejętności językowych w sektorze VET - a potrzeby rynku pracy
Krzysztof Świerk, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich

file

Ocena i prezentacja kompetencji językowych w dokumentach Portfolio Europass
Kinga Motysia, Krajowe Biuro Europass

file

Znaczenie mobilności i kompetencji językowych w podnoszeniu poziomu zatrudnialności studentów uczelni wyższych
Edyta Lachowicz-Santos

Panel 5

file

Ocenianie jako nauczanie i uczenie się
dr Grażyna Czetwertyńska, Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski

file

Co nauczyciele języków obcych sądzą o zmianach w egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego?
dr Radosław Kucharczyk, Instytut Romanistyki, Uniwersytet Warszawski, Gimnazjum Dwujęzyczne nr 34 im. N. Żmichowskiej

file

W poszukiwaniu dydaktycznych inspiracji - ocenianie kształtujące
dr Małgorzata Molska, Instytut Romanistyki, Uniwersytet Warszawski, XVI Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej

Panel 6

file

Diagnoza efektów nauczania języka obcego w przedszkolu
dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, Instytut Neofilologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

file

Pozytywne ocenianie – judge, nudge... or chocolate fudge?
dr Marta Kotarba-Kańczugowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

file

Warszawski model przygotowania językowego w wychowaniu przedszkolnym
Dorota Popowska, Biuro Edukacji m.st. Warszawy

file

Jak sprawić, aby ocenianie kompetencji językowych najmłodszych uczniów było motywujące?
Małgorzata Klein, Agata Skowyra, Pracownia Językowa

 • W razie pytań

  Kontakt

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  ul. Mokotowska 43,
  00-551 Warszawa
  tel: 22 46-31-000; 22 46-31-321
  fax: 22 46-31-021 
  www.frse.org.pl

  Koordynator przedsięwzięcia

  Anna Grabowska
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel. 22 46-31-263
  e-mail: anna.grabowska@frse.org.pl
   
  Kontakt w sprawie rejestracji:
  Małgorzata Janaszek, tel. 22 46-31-265
  e-mail: label@frse.org.pl