English polski
Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Organizatorzy

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa, której celem jest szeroko pojmowane wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji w Polsce. FRSE realizuje swój cel poprzez koordynację programów edukacyjnych Unii Europejskiej, takich jak: „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”, a także prowadzi europejskie sieci informacyjne: Eurydice, Europass i Eurodesk. Dzięki działalności FRSE setki tysięcy osób w każdym wieku bez względu na wykształcenie i posiadane umiejętności miały szansę uczestniczyć w projektach edukacyjnych realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej. Udział w programach pozwala nie tylko na zdobycie wiedzy z konkretnych dziedzin, ale przede wszystkim uczy aktywności i odwagi w podejmowaniu działań, które zmieniają otaczającą nas rzeczywistość.Komisja Europejska

Komisja Europejska jest obecna w Polsce za pośrednictwem mieszczącego się w Warszawie Przedstawicielstwa KE w Polsce oraz Przedstawicielstwa Regionalnego we Wrocławiu. Głównym zadaniem obu placówek jest zapewnienie efektywnego przepływu informacji między Komisją Europejską w Brukseli a polskim społeczeństwem i administracją państwową. W tym celu prowadzą one szeroko zakrojone działania informacyjne na temat unijnych polityk, działalności KE oraz kampanii i akcji społecznych inicjowanych przez Komisję. Adresatami tych działań są nie tylko obywatele, ale także media oraz władze rządowe i samorządowe, instytuty badawcze, think-tanki oraz organizacje pozarządowe. Przedstawicielstwa informują również Komisję Europejską w Brukseli o aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce, postępach we wdrażaniu unijnego prawodawstwa oraz sposobie wykorzystania funduszy strukturalnych.

 

Miasto Stołeczne Warszawa

Warszawa to szczególnie atrakcyjne miejsce dla młodych i dynamicznych ludzi, zarówno z Polski, jak i innych krajów z całego świata. Stolica oferuje im szereg możliwości związanych z edukacją rozwojem intelektualnym i karierą zawodową. Miasto uznawane jest za jedną z najbardziej nowoczesnych europejskich metropolii. Warszawa jest jednym z największych ośrodków akademickich w Europie. Na 78 uniwersytetach i w szkołach wyższych studiuje prawie 300 000 osób. W stolicy mieści się ponad 400 instytucji kulturalnych: 50 teatrów, 56 muzeów, 49 ośrodków kultury, ponad 300 bibliotek publicznych.

Jedną z jednostek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy jest Biuro Edukacji (współorganizator konferencji) odpowiedzialne za kształtowanie polityki oświatowej Warszawy i nadzór nad szkołami i placówkami edukacyjnymi. Biuro organizuje seminaria doskonalenia nauczycieli i koordynuje projekty edukacyjne współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej, współpracując z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się edukacją. Miasto Stołeczne Warszawa prowadzi 1098 jednostek oświatowych, w tym przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły specjalne, ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły dla dorosłych, poradnie psychologiczn-pedagogiczne, schroniska młodzieżowe, młodzieżowe domy kultury i młodzieżowe ośrodki sportowe.EUNIC (Europejskie Stowarzyszenie Narodowych Instytutów Kultury)

EUNIC jest stowarzyszeniem instytutów kultury i  ambasad państw członkowskich Unii Europejskiej. Stosuje nowoczesne i niestandardowe metody rozwijania współpracy kulturalnej  i promocji różnic kulturowych w ramach Unii Europejskiej. Traktuje kulturę jako miejsce spotkań, które znosi granice, pozwala na wzajemne zrozumienie i rozwój cywilizacji. Dlatego priorytetem EUNIC jest współpraca z lokalnymi partnerami oparta na przyjaźni i wzajemnym zaufaniu. Dzięki temu EUNIC stwarza nowe możliwości kooperacji w ramach międzynarodowych projektów i buduje wspólną przestrzeń działania.

Poza głównym biurem w Brukseli, na świecie działa około 70 krajowych i regionalnych oddziałów EUNIC, z czego dwa w Polsce: EUNIC-Warszawa i EUNIC-Kraków.

 • W razie pytań

  Kontakt

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  ul. Mokotowska 43,
  00-551 Warszawa
  tel: 22 46-31-000; 22 46-31-321
  fax: 22 46-31-021 
  www.frse.org.pl

  Koordynatorka przedsięwzięcia

  Anna Grabowska
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel. 22 46-31-263
  e-mail: anna.grabowska@frse.org.pl