English polski
Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

 Mówcy w sesji plenarnej

dr Waldemar Martyniuk

EUROPEJSKIE CENTRUM JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH RADY EUROPY W GRAZU

Martyniuk_3Językoznawca, adiunkt Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; autor podręczników, programów nauczania i testów z języka polskiego jako obcego, sekretarz Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (2003-4); visiting professor i wykładowca języka i kultury polskiej na uniwersytetach w Niemczech, Szwajcarii i w USA; dyrektor Szkoły Języka i Kulury Polskiej UJ (2001-4); koordynator projektów językowych w Wydziale Polityki Językowej Rady Europy w Strasburgu (2005-6); od roku 2008 dyrektor wykonawczy Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy w Grazu (Austria).

prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska

UNIWERSYTET WARSZAWSKI I SZKOŁA WYŻSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ

hannakomoWykłada lingwistykę stosowaną i dydaktykę języków obcych na w SWPS i na UW. Przewodniczyła Komitetowi Ekspertów ds. nauczania języków obcych i reformy kształcenia nauczycieli w Polsce. Była prorektorem UW, prezesem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, polską delegatką w Grupie Projektowej ds. Języków Nowożytnych przy Radzie Europy i członkiem powołanej przez UE Grupy Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności. Obecnie pełni funkcję konsultanta Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu, przewodniczy też Komitetowi selekcyjnemu polskiej edycji ELL. Jest rzeczoznawcą do spraw programów i podręczników do nauki języków obcych MEN, współautorką Europejskiego portfolio dla studentów– przyszłych nauczycieli języków i autorką licznych publikacji z dziedziny metodyki nauczania języków obcych oraz kształcenia nauczycieli.

Michael Carrier

BRITISH COUNCIL

carrierZaangażowany w edukację językową przez ponad 25 lat jako nauczyciel, szkoleniowiec, autor i dyrektor w Niemczech, Włoszech, Polsce, Zjednoczonym Królestwie i USA. Prowadził wykłady w wielu krajach na całym świecie. Pracował jako dyrektor wykonawczy w Eurocentres w Waszyngtonie, obecnie dyrektor generalny sieci szkół International House World. Autor wielu podręczników do nauczania języka angielskiego i artykułów publikowanych w czasopismach branżowych, szczególnie interesuje się zastosowaniem technologii w edukacji. Redaktor działu poświęconego technologii w czasopiśmie Modern English Teacher, Associate Professor w New School University w Nowym Jorku. Obecnie zasiada w Zarządzie organizacji EAQUALS w charakterze specjalnego doradcy oraz w Radzie Akredytacji Zjednoczonego Królestwa. Jest członkiem Rady Doradczej English Language Teaching Journal wydawanego przez OUP i Language Teaching Journal wydawnictwa CUP.+

dr Magdalena Szpotowicz

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

szpotoAbsolwentka Instytutu Anglistyki UW. Adiunkt w Katedrze Edukacji Początkowej Wydziału Pedagogicznego UW, kierownik Pracowni Języków Obcych w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, gdzie zajmuje się ogólnokrajowym projektem badawczym dotyczącym monitorowania osiągnięć językowych uczniów. Członek grupy tematycznej „Wczesne Nauczanie Języka” oraz przedstawiciel Polski w grupie doradczej Europejskiego Badania Kompetencji Językowych (ESLC). Koordynator międzynarodowego badania Early Language Learning in Europe (ELLiE) od 2006 r. Autorka podręczników dla uczniów szkoły podstawowej, programów nauczania i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli języków obcych.

dr Rebecca Böttcher

GOETHE-INSTITUT

BOTTCHERPracuje w siedzibie głównej Goethe-Institut w Monachium w dziale uczenia się na odległość. Do 2011 pracowała jako zastępca szefa działu i była odpowiedzialna za kursy językowe online (obecnie na urlopie macierzyńskim). W 2008 r. uzyskała doktorat na Uniwersytecie w Monachium. Tematem jej rozprawy doktorskiej było blended learning w nauczaniu języków obcych. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, głównie w zakresie wykorzystania mediów cyfrowych w nauczaniu języków obcych. Pracowała także jako nauczycielka języka niemieckiego w Meksyku (Guadalajara) i w Niemczech (Monachium).  

Anna Atłas

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI 

atlas1Absolwentka historii i filologii germańskiej UW oraz studiów podyplomowych PISM. Stypendystka DAAD i Fundacji im. Robert Boscha. W latach 1992-2003 pracowała w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (KSAP), od 1998 r. na stanowisku szefowej Działu Języków Obcych i Komunikacji. Od 2004 r. pracuje w polskiej Agencji Narodowej dla europejskich programów edukacyjnych, początkowo jako koordynator programu Leonardo da Vinci. Od 2009 r. pełni funkcję dyrektora LLP dla programów Erasmus, Comenius, Wizyt Studyjnych oraz European Language Label.

Michał Merczyński

NARODOWY INSTYTUT AUDIOWIZUALNY

Merczynski_2Animator kultury, producent, kierownik artystyczny i dyrektor wielu kulturalnych instytucji oraz festiwali, takich, jak: Polski Instytut Filmowy, Teatr Rozmaitości, Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, Festiwal Nostalgia, Festiwal Dialogu Czterech Kultur. Jest członkiem grupy ekspertów Europejskiego Programu Kultura 2007-2013. Od 1991 roku jest dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego MALTA, a także prezesem Fundacji MALTA. Od roku 2005 jest dyrektorem naczelnym Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego, które w roku 2009 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekształciło w Narodowy Instytut Audiowizualny.

Ademar Aguiar

UNIVERSIDADE DO PORTO 

aguiarJest młodym ojcem z pasją edukacyjną i naukowcem zajmujący się oprogramowaniem społecznościowym i współpracującym. W 2009 r. współtworzył firmę Tecla Colorida, „produkt uboczny” Uniwersytetu w Porto, w ramach którego kieruje programem schoooools.com - społecznościowym środowiskiem do nauki. Celem platformy jest umożliwienie szkołom pełnego wykorzystania możliwości edukacyjnych współczesnych technologii internetowych oraz zachęcenie ich do większej otwartości  i silniejszego zaangażowania uczniów, nauczycieli i rodziców. Wykłada na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu w Porto (FEUP). Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie projektowaniu oprogramowania, witryn wiki i oprogramowania społecznościowego. Regularnie współorganizuje i uczestniczy w konferencjach poświęconych otwartej współpracy (WikiSym), cyfryzacji (ISDT) i najlepszym praktykom tworzenia oprogramowania (PLoP).

dr Katerina Zourou 

UNIWERSYTET W LUKSEMBURGU 

zourouPracownik naukowy na Uniwersytecie w Luksemburgu. Obszar jej zainteresowań badawczych obejmuje rolę narzędzi komputerowych w nauczaniu języków obcych oraz praktyki współpracy online. Jest inicjatorem i liderem dwóch projektów finansowanych przez Komisję Europejską: sieci „Language learning and social media: 6 key dialogues” (2010-2012) i projektu „Improving Internet strategies and maximizing social media presence of LLP projects” (2012-2013). Katerina Zourou, wraz z Françoise Demaizière była redaktorem specjalnego wydania magazynu ALSIC zatytułowanego “Social media and language learning (r)evolution?”.

Jolanta Urbanik

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

UrbanikPełnomocnik rektora UW ds. realizacji procesu bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych; starszy wykładowca języka angielskiego; koordynatorka Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych. Członkini Senatu UW i Senackiej Komisji ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia; członkini Zarządu European Language Council i European Higher Education Area Information and Promotion Network. Członkini Komitetu Selekcyjnego European Language Label oraz Rad Programowych Szkoły Języków Obcych i Centrum Multimedialnej i Otwartej Edukacji UW. Ekspertka bolońska i członkini stowarzyszenia UNICA. Autorka szeregu publikacji z zakresu polityki językowej w szkolnictwie wyższym.

 Mówcy w grupie dyskusyjnej 1

dr Mateusz-Milan Stanojević

UNIWERSYTET W ZAGRZEBIU

milanDocent na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Zagrzebiu. Prowadzi zajęcia z zakresu językoznawstwa na studiach licencjackich, dyplomowych (na kierunku glotodydaktycznym i translatologicznym) i podyplomowych. Zajmuje sie lingwistyką kognitywną i stosowaną, zwłaszcza nauczaniem online z użyciem platformy Moodle. Współpracował przy projekcie Developing Online Teaching Skills (DOTS) finansowanym przez Europejskie Centrum Języków Nowożytnych. Obecnie jest kierownikiem projektu Using Open Resources to Develop Online Teaching Skills, który jest tematyczną kontynuacją projektu DOTS. Jest sekretarzem Chorwackiego Stowarzyszenia Lingwistyki Stosowanej.

Pauline Ernest

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

ernestWykładowca języka angielskiego jako obcego na uniwersytecie internetowym Universitat Oberta de Catalunya (UOC) w Hiszpanii. Jest członkiem stowarzyszeń CALICO (Computer Assisted Language Instruction Consortium), Eurocall, EDEN (European Distance Education Network) i IATEFL (International Association of Teaching English as a Foreign Language). Zajmuje się nauczaniem online i doskonaleniem nauczycieli.

 Mówcy w grupie dyskusyjnej 2

Dominika Bucko

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI - CENTRUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ W ŚWIECIE

BuckoAbsolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nauczanie języka polskiego jako obcego (praca magisterska pt.: „Zastosowanie Internetu i technik komputerowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego”). Obecnie pisze pracę doktorską poświęconą strategiom podejmowanym przez obcokrajowców podczas czytania hipertekstu w języku polskim. Od 2008 roku lektor w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi kursy internetowe w Szkole Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ. Od stycznia 2011 roku bierze udział w międzynarodowym projekcie pod tytułem „SpeakApps: Production and Interaction in a Foreign Language through Online ICT Tools”, w ramach którego tworzy i testuje materiały do zdalnej nauki komunikacji ustnej.

dr inż. Sławomir Czepielewski, prof. WSIZiA 

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W WARSZAWIE

czepielewskiEkspert w zakresie nowych technologii w spółce Mescomp Technologies SA. W swojej działalności naukowo-dydaktycznej zajmuje się wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie nauczania na odległość. Profesor jest doświadczonym inicjatorem przedsięwzięć innowacyjnych. Współtworzył ponad 20 innowacyjnych spółek typu high-tech, wiele z nich to międzynarodowe spółki joint venture ze współudziałem kapitału krajów Unii Europejskiej, USA oraz krajów azjatyckich (głównie Chin). Od ponad 20 lat regularnie odwiedza Chiny, jest zafascynowany językiem i kulturą chińską.

Daria Drozhninova

AKADEMIA DYPLOMATYCZNA MSZ FR

drozhninovaAbsolwentka filologii na Uniwersytecie im. Łomonosowa w Moskwie. Pracuje jako lektorka języka polskiego i rosyjskiego w katedrze języka rosyjskiego i języków słowiańskich Akademii Dyplomatycznej MSZ. Tłumaczka, autorka artykułów z zakresu psychologii nauczania, metodyki  i pedagogiki oraz pomocy naukowych, zbiorów zadań z języka polskiego i rosyjskiego. Opracowała specjalny kurs Innowacje w języku rosyjskim na początku XXI wieku dla pracowników wydziału lingwistycznego ONZ.

Agnieszka Dryjańska

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Dryjańska_2Doktorantka w Instytucie Romanistyki UW. Posiada wykształcenie techniczno-filologiczne i w związku z tym prowadzi zajęcia z Technologii Informacji w Kolegium Francuskim i Angielskim na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadziła także lektoraty techniczne z języka angielskiego oraz francuskiego na Politechnice Warszawskiej. Ostatnio zajmuje się także uczeniem dzieci języka francuskiego w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Francuskiej.

Sebastian Ducourtioux

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Sebastein_2Absolwent Wyższej Szkoły Handlu Zagranicznego w Dunkierce (ISCID). Od 14 lat zajmuje się nauczaniem języka francuskiego, głównie języka biznesowego. Będąc już w Polsce ukończył studia magisterskie w Instytucie Romanistyki UW, gdzie obecnie jest na studiach doktoranckich i prowadzi zajęcia e-learningowe. Główne zainteresowania naukowe i jednocześnie temat przygotowywanej pracy doktorskiej koncentrują się na e-learningu i wykorzystania technik multimedialnych w nauczaniu języków obcych.

Anna Grabowska

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

GrabowskaKoordynator programu European Language Label w Polsce oraz redaktor naczelna czasopisma dla nauczycieli „Języki Obce w Szkole”. Absolwentka Interdyscyplinarnych Studiów Podyplomowych dla Tłumaczy Prawnych i Sądowych oraz European Masters in Conference Interpreting w ILS UW. W latach 1998-2007 sprawozdawca programów edukacyjnych Rady Europy dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli. Tłumacz w sekcji polskiej Rady UE w Brukseli oraz koordynator i tłumacz polskiej grupy terminologicznej SurveyLang w fazie pilotażowej. Wykładowca tłumaczeń dokumentów Unii Europejskiej w Instytucie Lingwistyki Stosowanej.

Renata Klimek-Kowalska

POLSKIE STOWARZYSZENIE EUROPA JĘZYKÓW I KULTUR PRZEDSTAWICIELSTWO WALONIA-BRUKSELA 

Klimek_3Koordynatorka projektu „Klasy Frankofońskie na Śląsku" oraz prezes Polskiego Stowarzyszenia- Europa Języków i Kultur. Od lat podejmuje inicjatywy społeczne mające na celu doskonalenie nauczycieli oraz zwiększenie efektywności nauczania języków obcych. Ekspert programu Rady Europy Pestalozzi, wdraża projekty interdyscyplinarne mające na celu otwarcie  młodzieży na wielojęzyczną i wielokulturową Europę. Od 2011 roku pełni funkcję  sekretarza międzynarodowego stowarzyszenia REAL (European Network of Language Teacher Associations). Współpracuje z Ambasadą Belgii – Delegacją Walonii - Brukseli i Ambasadą Francji w Polsce oraz instytucjami międzynarodowymi specjalizującymi się w nauczaniu języków obcych.

 dr Adriana Prizel-Kania 

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI- CENTRUM JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ W ŚWIECIE

Prizel- KaniaAsystentka w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2006 roku uczy obcokrajowców języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania. Od 2011 bierze udział w realizacji międzynarodowego projektu „SpeakApps: Production and Interaction in a Foreign Language through Online ICT Tools” finansowanego ze środków Lifelong Learning Programme (LLP). Od 2012 roku jest członkiem Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Autorka artykułów dotyczących metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Interesuje się psycholingwistycznymi aspektami nauki języków obcych oraz metodyką nauczania.

 Mówcy w grupie dyskusyjnej 3

dr Jarosław Krajka

UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE I SZKOŁA WYŻSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ

Krajka_2Adiunkt, wykładowca lingwistyki stosowanej, nauczania języka i nauczanie języka obcego wspomaganego komputerowo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Zaangażowany w szkolenia w zakresie TIK i kształcenia nauczycieli języków obcych, prowadził kursy dla British Council Polska, krajowych i lokalnych centrów edukacyjnych, Narodowych Biur Akcji eTwinning i kolegiów nauczycielskich w całym kraju. Redaktor naczelny czasopism naukowych Lublin Studies in Modern Languages and Literature oraz Teaching English with Technology, recenzent czasopism naukowych nt nauczania języka obcego wspomaganego komputerowo (CALL) publikowanych w USA, Japonii, Malezji i Hiszpanii. Autor monografii: English Language Teaching in the Internet-Assisted Environment i The Language Teacher in the Digital Age, wielu artykułów, recenzji oprogramowania i kursów e-learning w dziedzinie CALL, kształcenia nauczycieli i metodologii nauczania języka obcego.

dr Małgorzata Kurek

WYŻSZA SZKOŁA LINGWISTYCZNA W CZĘSTOCHOWIE

kurekKierownik Zakładu Nowoczesnych Technologii w Edukacji w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie.  Uzyskała doktorat w zakresie wielojęzyczności. Jej zainteresowania naukowe obejmują telewspółpracę, projektowanie zadań w zakresie TIK, wielojęzyczność i treści opracowywane przez osoby uczące się. Jest autorką wielu kursów wspomaganych techniką komputerową dla nauczycieli i osób szkolących nauczycieli. W pracy łączy entuzjastyczne nastawienie do nowych technologii z silną podbudową pedagogiczną. Ma duże doświadczenie we współpracy międzynarodowej. 

Rob Lewis

BRITISH COUNCIL

lewisPrzez ponad 15 lat nauczyciel języka angielskiego, szkoleniowiec i autor, głównie w krajach Europy. Poza pracą w szkole zajmował się wspieraniem edukacji językowej w wielu krajach pracując bezpośrednio w ministerstwach edukacji lub współpracując z nimi online. Współpracował z OBWE i NATO. Jego główne obszary zainteresowania obejmują kształcenie nauczycieli i technologie uczenia się. Ostatnio odpowiedzialny za zarządzanie TeachingEnglish, stroną internetową dla nauczycieli języka angielskiego British Council. Występuje jako ekspert ds. języka angielskiego w serii programów BBC/British Council TV zatytułowanej 'Word on the Street'. Obecnie mieszka w Warszawie i pracuje jako Business Development Manager dla zespołu ds. języka angielskiego w British Council.

Sylvia Maciaszczyk

SZKOŁA WYŻSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ I SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH EMPIK SCHOOL 

Maciaszczyk_2Anglista i nauczyciel w Katedrze Dydaktyki Języków Obcych na Anglistyce SWPS w Warszawie. Dyrektor Metodyczna sieci szkół językowych empik school. Interesują ją zagadnienia wdrażania technologii i innowacji w nauce języków obcych w różnych kontekstach edukacyjnych, tworzenia i oceny programów oraz materiałów językowych, rozwoju zawodowego nauczycieli jęz. obcych oraz nowoczesnych form nauczania. Jest autorką artykułów naukowych oraz materiałów do nauki języka angielskiego.

prof. Eija Suomela-Salmi

UNIWERSYTET W TURKU

EljaNauczyciel języka francuskiego, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Turku w Finlandii. Jej obszary zainteresowania to pragmatyka i analiza dyskursu (dyskurs akademicki, badania stylu literackiego, badania międzykulturowe), lingwistyka stosowana (uczenie się języków obcych i ocenianie, nowe technologie i media społecznościowe w edukacji).

 Mówcy w grupie dyskusyjnej 4

Marcin Feder

PARLAMENT EUROPEJSKI

FederOd 2003 r. pracuje jako tłumacz ustny w Parlamencie Europejskim w Brukseli, gdzie obecnie jest szefem polskiego działu językowego. W 2001 r. otrzymał na Uniwersytecie Adam Mickiewicza w Poznaniu doktorat za napisaną w języku angielskim pracę „Computer - Assisted Translation. A Proposal for Tool Evaluation Methodology” („Tłumaczenie wspomagane komputerowo. Propozycja metodyki oceny narzędzi”). Od roku 1997 do czasu podjęcia pracy w Brukseli pracował jako nauczyciel akademicki, wykładając tłumaczenia pisemne i ustne w Instytucie Filologii Angielskiej oraz w ramach Filologii Rosyjsko-Angielskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1999 do 2000 r. był stypendystą Fundacji Fulbrighta w Monterey Institute of International Studies.

Krzysztof Łoboda

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

loboda Anglista, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z wykształcenia i zamiłowania tłumacz, choć ma również doświadczenie jako korektor, specjalista ds. lokalizacji, konsultant ds. narzędzi wspomagających tłumaczenie (CAT) i koordynator projektów. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie prowadzi zajęcia na studiach magisterskich i podyplomowych w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową. Jego zainteresowania naukowe obejmują tłumaczenie maszynowe i wspomagane komputerowo, przekład tekstów użytkowych, lokalizację oprogramowania i przekład audiowizualny oraz zdalne nauczanie przekładu. 

Szymon Klocek

KOMISJA EUROPEJSKA

Absolwent stosunków międzynarodowych, lingwistyki stosowanej i europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim i Szkoły Głównej Handlowej. Od 2007 r. pracuje w Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych (DGT) Komisji Europejskiej w Luksemburgu, początkowo jako tłumacz, a obecnie jako menedżer projektu ds. zarządzania danymi na potrzeby tłumaczenia komputerowego.

dr Piotr Pęzik

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

pezikPracuje w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Członek działającej w ramach Wydziału Filologicznego UŁ grupy badawczej PELCRA. Specjalizuje się w tworzeniu elektronicznych zasobów i narzędzi językowych wykorzystywanych w badaniach językoznawczych, w leksykografii, w dydaktyce nauczania języków obcych oraz w teorii i praktyce tłumaczenia. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji i rozwiązań informatycznych z dziedziny językoznawstwa korpusowego i komputerowego. Był wykonawcą i kierownikiem projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez instytucje naukowe w Polsce i Wielkiej Brytanii (Europejski Instytut Bioinformatyki w Cambridge). Jest członkiem konsorcjum Narodowego Korpusu Języka Polskiego oraz konsultantem naukowym dla sektora prywatnego w zakresie wielojęzycznych systemów wyszukiwawczych oraz systemów ekstrakcji informacji z danych językowych. 

dr hab. Alodona Sopata

UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

sopataProdziekan Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Kierownik Zakładu Badań nad Wielojęzycznością w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM. W latach 2007-09 była stypendystką Fundacji im. A. von Humboldta w Niemczech. Habilitowała się w 2011 roku na podstawie pracy Teoretyczne i glotodydaktyczne aspekty wczesnej akwizycji języka drugiego. Rozwój językowy dzieci w warunkach naturalnych i szkolnych.  Jej główne zainteresowania badawcze obejmują wczesną dwujęzyczność dzieci, rozwój wielojęzyczności oraz badania generatywne akwizycji języka pierwszego i drugiego.

dr Sergiy Tyupa

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

tyupaOd 1997 r. zawodowy tłumacz pisemny i ustny w zakresie jęz. ukraińskiego i angielskiego. W 2002 r. uzyskał tytuł magistra filologii angielskiej na Uniwersytecie Przykarpackim im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku. W 2012 r. obronił doktorat w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową, na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2010 r. koordynator programu studiów dla tłumaczy w Katedrze UNESCO w zakresie jęz. ukraińskiego.

 Mówcy w grupie dyskusyjnej 5

Joanna Gospodarczyk

BIURO EDUKACJI URZĘDU  MIASTA ST. WARSZAWY

gospodarczykAntropolog kultury, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007 roku pracuje w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, obecnie jako dyrektor BE. Od lat związana z doskonaleniem nauczycieli. Jest współautorem Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012, obecnie koordynuje prace nad dwoma programami strategicznymi Społecznej Strategii Warszawy: „Program rozwoju edukacji w latach 2013-2020” oraz „Podniesienie jakości kapitału ludzkiego i społecznego Warszawy”. Zaangażowana w projekty poświęcone edukacji dzieci cudzoziemskich i edukacji wielokulturowej. Współautor i redaktor wielu publikacji dotyczących doskonalenia nauczycieli, edukacji obywatelskiej, językowej i wielokulturowej. 

Magdalena Junkieles

 XXXIIIO IM. M. KOPERNIKA W WARSZAWIE

Junkieles_2Studentka studiów doktoranckich na wydziale Lingwistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest nauczycielką angielskiego i teorii wiedzy w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w programie dwujęzycznym i Matury Międzynarodowej. Jej zawodowe zainteresowania to uczenie angielskiego na poziomie zaawansowanym, uczenie sprawności pisania oraz wykorzystywanie technologii komputerowch w nauczaniu języka obcego.

Joanna Latoch

WARSAW STUDY CENTRE

Latoch_2Absolwentka Instytutu Anglistyki UW i Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW. Z wykształcenia tłumacz, swoją wielką pasję odnalazła w nauczaniu. Zawodowo związana jest ze szkołą językową Warsaw Study Centre, gdzie jest menedżerem akademickim. Rekrutuje, szkoli i wspiera lektorów, pomagaa kursantom oraz prowadzi kursy na wszystkich poziomach zaawansowania. Testuje i recenzuje materiały metodyczne, odkrywa tajniki mnemotechnik i poszukuje kreatywnych rozwiązań w nauczaniu. Jako wielka entuzjastka nowych technologii codziennie przekazuje swój zapał kursantom i lektorom pokazując, że komputer podczas zajęć nie gryzie! 

Anna Maliszewska

PRZEDSZKOLE "TRZY JĘZYKI"

maliszewskaAbsolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej. W latach 2002-2009 pracowała jako nauczyciel języka angielskiego i francuskiego w szkołach językowych oraz jako nauczyciel języka francuskiego w Zespole Szkół Niepublicznych im. Lotników Amerykańskich nr 13.W 2009 roku założyła Przedszkole Niepubliczne Trzy Języki. Prywatnie mama 11-letniego trójjęzycznego Jasia i 4-letniej czterojęzycznej Helenki. 

Edyta Wietecha

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

wietecha2Absolwentka Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja: językoznawstwo. Lektorka języka francuskiego, tłumaczka. W latach 2009-2010 studiowała w Paryżu na Uniwersité Paris Descartes (Faculté des Sciences Sociales et Humaines Sorbonne). W latach 2011-2012 odbyła Asystenturę Językową Comeniusa we Włoszech (Liceo Classico Cagnazzi di Altamura), gdzie uczyła języka francuskiego, angielskiego, kultury i historii Polski. 

Bartosz Wilimborek

INSTYTUT GŁUCHONIEMYCH

WilimborekNauczyciel języka angielskiego w Instytucie Głuchoniemych. Wykorzystuje język migowy jako środek komunikacji z uczniami. Niezastąpionym elementem jego lekcji jest tablica interaktywna, jednak nie zapomina o tradycyjnych metodach nauczania na przykład za pomocą dramy, w których dialogi tłumaczone są na obcy język migowy. Realizował projekty wymiany młodzieży m.in. z Niemcami, Norwegią oraz Bułgarią. Wiele z tych projektów prowadzonych jest wraz z drugą placówką- Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych. Obecnie koordynuje  projekt „Sign me English” przygotowywany przy wsparciu Fundacji BGŻ, który zakłada stworzenie pierwszej strony internetowej dla osób niesłyszących do nauki języka angielskiego. 

 • W razie pytań

  Kontakt

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  ul. Mokotowska 43,
  00-551 Warszawa
  tel: 22 46-31-000; 22 46-31-321
  fax: 22 46-31-021 
  www.frse.org.pl

  Koordynatorka przedsięwzięcia

  Anna Grabowska
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel. 22 46-31-263
  e-mail: anna.grabowska@frse.org.pl