Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

9.00 – 10.00 | REJESTRACJA

10.00 – 10.30 | POWITANIE

 • dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  Piotr Bartosiak, p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Ministerstwo Edukacji Narodowej

10.30 11.15 | DEBATA EKSPERCKA

Promocja i rozwój kształcenia zawodowego oraz dopasowanie go do potrzeb rynkowych 

 • Piotr Bartosiak, p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • prof. nzw. dr inż. Bolesław Ochodek, Prorektor ds. Jakości Kształcenia i Studentów, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, Ekspert ECVET
 • dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  Paweł Salamon, Zespół Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim, Szef Kuchni Hotel Smolarnia, Ekspert ECVET

11.15 – 11.45 |  WPROWADZENIE

Istota integracji teorii z praktyką w procesie kształcenia zawodowego

prof. Stefan M. Kwiatkowski, Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

11.45 – 12.15 | Przerwa kawowa – pokaz praktycznych umiejętności uczniów ze szkół zawodowych uczestniczących w programie Erasmus+

12.15 – 13.45 | PANEL I - PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU KOMPETENCJI, UMIEJĘTNOŚCI I TALENTÓW

Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami

Moderator: Agata Poczmańska, Instytut Badań Edukacyjnych, ekspertka ECVET

Wprowadzenie: Sławomir Fater, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi

Przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy szkół z przedsiębiorstwami:

 • PGE Energia Odnawialna S.A., Michał Kucaj, Kierownik Biura Komunikacji Korporacyjnej
 • Inter Cars S.A., Marta Ciesielska, zastępca kierownika ds. sieci własnych Inter Cars, kierownik projektu „Młode Kadry”
 • Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, Zdzisław Nowakowski, Dyrektor
 • Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, mgr inż. Józef Sokolik, Dyrektor

Współpraca uczelni z pracodawcami

Moderator: Beata Skibińska, dyrektor Biura Szkolnictwa Wyższego, FRSE

Wprowadzenie: Projekt badawczy FRSE – podstawowe założenia wskaźnika badającego współpracę uczelni z biznesem, Mateusz Wit Jeżowski, Zespół Analityczno-Badawczy FRSE

 • Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Rektor PWSZ w Elblągu, ekspert ECVET
 • Współpraca z pracodawcami przy tworzeniu programów studiów: doświadczenia PWSZ we Włocławku, dr Robert Musiałkiewicz, Prorektor ds. Nauczania i Studentów, ekspert ECVET
 • Studia dualne International Logistics w Wyższej Szkole Logistyki, dr inż. Wojciech Machowiak, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Program edukacyjny PGNiG GeoTalent, Karolina Buszkiewicz, koordynator programu GeoTalent

13.45 – 14.30 | Lunch – pokaz praktycznych umiejętności uczniów ze szkół zawodowych uczestniczących w programie Erasmus+

14.30 – 15.30 | PANEL II - DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE ORAZ DORADZTWO KARIERY

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Moderator:Bożena Mayer-Gawron, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, ekspertka ECVET

 • Walidacja w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
  Wojciech Stęchły, Instytut Badań Edukacyjnych, Ekspert ECVET
 • Kariera i kompetencje – program Talenty Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Katarzyna Konarska-Błaszczyk, Wiceprezes Zarządu, Landster Business Development Center
 • Czy staż zawodowy to klucz do kariery? Prezentacja wyników badania losów absolwentów staży i praktyk zawodowych finansowanych w ramach programów zarządzanych przez FRSE, Michał Pachocki, Zespół Analityczno-Badawczy FRSE
 • Dobre praktyki – projekty Erasmus+: Wybieram świadomie – nowatorskie narzędzia budowania ścieżki kariery, Agnieszka Dziedzic, Prezes Eduexpert Sp. z o.o., Toruń

Doradztwo kariery

Moderator: dr Lilla Młodzik, Uniwersytet Zielonogórski, ekspertka ECVET

 • Zarządzanie karierą, dr Lilla Młodzik, Uniwersytet Zielonogórski, ekspertka ECVET
 • Rola Akademickich Biur Karier, Paweł Kulasiewicz, Dyrektor Centrum Współpracy z otoczeniem gospodarczym, społecznym i instytucjonalnym, PWSZ w Elblągu 
 • Dobre praktyki – projekty Erasmus+: „Drzewo kariery”, Marta Drygała, Dyrektor Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej, dr Robert Porzak, kierownik Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej,  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Europejskie inicjatywy na rzecz doradztwa i rozwoju kariery –  Europass, Kinga Motysia, Krajowe Centrum EUropass, FRSE

15.30 | PODSUMOWANIE

 •  

   

  Konferencja rozpoczyna Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce (European Vocational Skills Week) oraz promuje ideę Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training).