Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

      Galeria zdjęć

downloadBroszura konferencyjna

Sesja 1: Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami 

downloadWprowadzenie: Sławomir Fater, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi 

downloadWspółpraca Grupy Kapitałowej PGE ze szkołami, Michał Kucaj, Kierownik Biura Komunikacji Korporacyjnej, PGE Energia Odnawialna S.A.

downloadProjekt „Młode Kadry” Inter Cars S.A., Marta Ciesielska, zastępca kierownika ds. sieci własnych Inter Cars, kierownik projektu „Młode Kadry” Inter Cars S.A.

downloadW poszukiwaniu efektywnego modelu współpracy edukacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym, Zdzisław Nowakowski, Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

downloadWspółpraca Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem z pracodawcami, mgr inż. Józef Sokolik, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem

downloadStudia dualne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, prof. nzw. dr inż. Bolesław Ochodek, Prorektor ds. Jakości Kształcenia i Studentów, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, Ekspert ECVET

Sesja 2: Współpraca uczelni z pracodawcami

downloadWprowadzenie: Projekt badawczy FRSE – podstawowe założenia wskaźnika badającego współpracę uczelni z biznesem, Mateusz Wit Jeżowski, Zespół Analityczno-Badawczy FRSE

downloadProgram praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Rektor PWSZ w Elblągu, Ekspert ECVET

downloadWspółpraca z pracodawcami przy tworzeniu programów studiów: doświadczenia PWSZ we Włocławku, dr Robert Musiałkiewicz, Prorektor ds. nauczania i studentów, PWSZ we Włocławku, Ekspert ECVET

downloadStudia dualne International Logistics w Wyższej Szkole Logistyki, dr inż. Wojciech Machowiak, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

downloadProgram edukacyjny PGNiG GeoTalent, Karolina Buszkiewicz, koordynator programu GeoTalent

 Sesja 3: Doradztwo edukacyjno-zawodowe

downloadWalidacja w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Wojciech Stęchły, Instytut Badań Edukacyjnych, Ekspert ECVET

downloadKariera i kompetencje – program Talenty Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Katarzyna Konarska-Błaszczyk, Wiceprezes Zarządu Landster Business Development Center

downloadCzy staż zawodowy to klucz do kariery? Prezentacja wyników badania losów absolwentów staży i praktyk zawodowych finansowanych w ramach programów zarządzanych przez FRSE, Michał Pachocki, Zespół Analityczno-Badawczy FRSE

downloadDobre praktyki – projekty Erasmus+: Wybieram świadomie – nowatorskie narzędzia budowania ścieżki kariery, Agnieszka Dziedzic, Prezes Eduexpert Sp. z o.o., Toruń

Sesja 4: Doradztwo kariery

downloadZarządzanie karierą, dr Lilla Młodzik, Uniwersytet Zielonogórski, Ekspertka ECVET

downloadRola Akademickich Biur Karier, Paweł Kulasiewicz, Dyrektor Centrum Współpracy z otoczeniem gospodarczym, społecznym i instytucjonalnym, PWSZ w Elblągu

downloadDobre praktyki – projekty Erasmus+: „Drzewo kariery”, Marta Drygała, Dyrektor Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej,
dr Robert Porzak, kierownik Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji i w Lublinie

downloadEuropejskie inicjatywy na rzecz doradztwa i rozwoju kariery – Europass, Kinga Motysia, Krajowe Centrum Europass, FRSE

  •  

     

    Konferencja rozpoczyna Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce (European Vocational Skills Week) oraz promuje ideę Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training).