Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Krajowe seminarium kontaktowe eTwinning w Poznaniu

Nowoczesne nauczanie z eTwinningiem

Zapraszamy na krajowe seminarium kontaktowe, które odbędzie się w dniach 13-14 maja 2016 w Poznaniu. Seminarium skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w szkołach ponadgimnazjalnych.

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizatorzy oczekują, że podczas seminarium każdy uczestnik przystąpi do nowego projektu eTwinning realizowanego przez polskie szkoły.

W eTwinningu krajowym szkoły polskie mogą wspólnie pracować nad projektami edukacyjnymi wykorzystując internetowe platformy eTwinning. Tematyka projektu powinna być związana z podstawą programową nauczanego przedmiotu.

Projekt eTwinning to projekt edukacyjny realizowany między co najmniej dwiema szkołami przez Internet na specjalnej platformie (TwinSpace), do której dostęp mają również uczniowie. Tematykę projektu ustalają nauczyciele między sobą. Znajomość platformy nie jest wymagana - zapewniamy warsztaty szkoleniowe z obsługi tej platformy.

Cel seminarium:  Założenie projektu eTwinning we współpracy z inną polską szkołą.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego na seminarium należy dokonać rejestracji w Programie. Rejestracja odbywa się w dwóch etapach:

  • etap pierwszy – uzupełnij formularz wstępny pod adresem https://www.etwinning.net/pl/pub/preregister.cfm;
  • etap drugi – odbierz e-mail z odnośnikiem do dalszej rejestracji i dokończ rejestrację, tak, aby móc zalogować się na platformie eTwinning Live.

Warunki rekrutacji:

1. rejestracja w programie eTwinning (etap 1 i 2 jw.) oraz możliwość zalogowania na platformie eTwinning Live;

2. brak doświadczenia w realizacji projektów eTwinning;

3. gotowość do założenia projektu eTwinning.

Osoby, które po raz pierwszy wezmą udział w seminarium krajowym będą miały pierwszeństwo podczas rekrutacji.

Zgłoszenie chęci udziału w seminarium kontaktowym następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego – „Zarejestruj się na wydarzenie” z prawej strony.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 25 kwietnia 2016.

Organizatorzy zapewniają udział w ciekawych warsztatach, materiały konferencyjne i wyżywienie podczas seminarium, a osobom spoza Poznania – nocleg w pokoju dwuosobowym. Na zakończenie wręczane będą certyfikaty potwierdzające udział w seminarium kontaktowym eTwinning.

Dodatkowo, przewidujemy zwrot kosztów podróży w przypadku, gdy wynoszą one łącznie powyżej 100 zł, za podróż wyłącznie środkami komunikacji publicznej (czyli: pociąg – bilet II klasy lub autobus).  Zwrot dokonywany jest na podstawie wypełnionego wniosku o zwrot kosztów podróży wraz z załączonymi biletami poświadczającymi wysokość kosztu i odbycie podróży, przesłanego pocztą do FRSE w terminie do 30 maja 2016.

  • Dół środek

    treść w trakcie przygotowania