English polski
Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Program konferencji

Pobierz program w formacie PDF Program w wersji pdf
23/09/2011
09:00–09:30
Rejestracja
09:30–10:00
Powitanie oraz rozpoczęcie konferencji
 • Xavier Prats Monné, Zastępca Dyrektora Generalnego, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, Komisja Europejska
 • Zbigniew Włodkowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Prof. Zbigniew Marciniak, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Mirosław Marczewski, Dyrektor Generalny, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Prowadzenie konferencji: Anna Atłas, Dyrektor Programu LLP, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji10:00–10:30
Przemówienie wprowadzające

HE i VET; podnoszenie jakości poprzez rozszerzenie współpracy z otoczeniem społecznym

Richard Lewis, były przewodniczący Międzynarodowej Sieci Agencji Zapewniania Jakości w Szkolnictwie Wyższym INQAAHE, Wielka Brytania

10:30–11:30
Wprowadzenie do warsztatów

3 przykłady współpracy pomiędzy różnymi sektorami edukacji:

 • Współpraca szkół zawodowych z uczelniami i pracodawcami w m.st. Warszawa, Mieczysława Nowotniak, Zastępca Dyrektora Biura Edukacji Miasta St. Warszawy
 • Zapewnianie jakości w uczeniu się przez całe życie w odniesieniu do edukacji dorosłych oraz kształcenia i szkolenia zawodowego, Barbara Höller, manager projektu, Austriackie Centrum Wymiany Akademickiej OEAD
 • Wpływ indywidualnego toku nauczania i możliwości elastycznego uczenia się na rozwijanie umiejętności zarządzania własną karierą zawodową oraz na zwiększanie zasięgu poradnictwa zawodowego, dr Raimo Vuorinen, koordynator projektu Europejska Sieć Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego ELGPN, Uniwersytet Jyväskylä, Fiński Instytut Badan Edukacyjnych
11:30–12:00
Przerwa na kawę / herbatę
12:00–13:30
2 równoległe warsztaty

1.Współpraca: IVET – HEIs, kształcenie zawodowe – szkolnictwo wyższe

 • Jasne ramy kwalifikacji, systemy akredytacji oraz walidacji dla drożności edukacji oraz kształcenia i szkolenia zawodowego, Isabelle Le Mouillour, CEDEFOP
 • Aspekty praktyczne zapewnienia komplementarności systemów (ECTS, ECVET), dr Tomasz Saryusz-Wolski, Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej
 • Uczestnik, doradca, konsument: rola partnerów społecznych w tzw. trójkącie wiedzy – kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe i rynek pracy w Niemczech, Berthold Hübers, Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego BIBB, Niemcy
 • Potrzeba ustawicznego rozwoju zawodowego pracowników sektora budownictwa – wyrównanie szans na europejskim rynku pracy, Barbara Pużańska, Zastępca Dyrektora, oraz Maciej Siemiątkowski, główny specjalista ds. funduszy europejskich, Biuro Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
 • Szanse i zagrożenia dla drożności pomiędzy kształceniem i szkoleniem zawodowym a szkolnictwem wyższym na przykładzie austriackim, Karin Luomi-Messerer, 3s research laboratory, Austria

Moderator: João Delgado, Kierownik Działu, Kształcenie Zawodowe - Leonardo da Vinci, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, Komisja Europejska

Sprawozdawca: dr inż. Marek Polak, Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej, Politechnika Warszawska
2. Współpraca: CVET – HEIs, ustawiczne kształcenie zawodowe – szkolnictwo wyższe

 • Dualne programy nauczania: wkład w innowacyjność kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego, Klaus Fahle, Dyrektor Narodowej Agencji przy Federalnym Instytucie Kształcenia Zawodowego BIBB, Niemcy
 • Czy uczenie się przez całe życie jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy? Sytuacja w roku 2011, Michael Ryan, Gecko Programmes, Wielka Brytania
 • Edukacja jako narzędzie kształtowania i bieżącego korygowania całożyciowej ścieżki aktywności zawodowej, prof. Marek Góra, Szkoła Główna Handlowa
 • Prezentacja projektu: Engineering observatory on Competence-based Curricula for job Enhancement (Ecce), Clementina Marinoni, Fondazione Poltecnico di Milano, Włochy
 • Walidacja kwalifikacji uzyskanych na drodze nieformalnej i pozaformalnej, dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, Instytut Badań Edukacyjnych IBE
 • Poradnictwo w ramach uczenia sie przez całe życie – od strategii do praktyki; poradnictwo zawodowe bez barier, dr Tibor Bors Borbely-Pecze, doradca Węgierskiego Krajowego Biura na rzecz Rozwoju Zatrudnienia

Moderator: Mara Brugia, Kierownik Obszaru Działań, Współpraca kształcenia zawodowego i uczenia się przez całe życie, Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego CEDEFOP

Sprawozdawca: Joanna Basztura, Program Leonardo da Vinci, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, Komisja Europejska

13:30–15:00
Lunch
15:00–16:00
2 równoległe warsztaty (kontynuacja)

Kontynuacja dwóch równoległych warsztatów

16:00–16:15
Przerwa na kawę / herbatę
16:15–17:00
Prezentacja sprawozdań z warsztatów
 • Dr inż. Marek Polak, Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej, Politechnika Warszawska
 • Joanna Basztura, Program Leonardo da Vinci, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, Komisja Europejska
 • Prof. Andrzej Kraśniewski, Sekretarz GeneralnyKonferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 • Prof. Zbigniew Marciniak, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
18:00–19:30
Uroczysta kolacja