English polski
Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN)
MEN odpowiada za kształtowanie polityki edukacyjnej w Polsce. Do głównych zadań resortu należą sprawy związane z wychowaniem przedszkolnym, kształceniem ogólnokształcącym, specjalnym i zawodowym. MEN przygotowuje także programy edukacyjne, podstawy programowe, podręczniki i dydaktyczne środki nauczania oraz układa i przeprowadza egzaminy zewnętrzne. Ministerstwo zajmuje się również pomocą stypendialną dla uczniów, ustalaniem zasad zatrudniania nauczycieli, a także szeroko rozumianą polityką państwa wobec młodzieży.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kreuje strategiczną politykę państwa w obszarze szkolnictwa wyższego i badań naukowych. Do kompetencji Ministra należą zadania związane z realizacją procesu dydaktycznego przez autonomiczne uczelnie, w tym nadzór nad odpowiednią jakością kształcenia i badań naukowych w szkołach wyższych. Zadania MNiSW dotyczą także systemowego finansowania nauki , w tym Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, działalności statutowej jednostek naukowych, a także inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej. Resort prowadzi i finansuje badawczą współpracę międzynarodową, działalność upowszechniającą naukę oraz specjalne programy i przedsięwzięcia na rzecz rozwoju nauki.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa, której celem jest szeroko pojmowane wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji w Polsce. FRSE realizuje swój cel przede wszystkim poprzez koordynację programów edukacyjnych Unii Europejskiej. Dzięki działalności FRSE setki tysięcy osób ma szansę uczestniczyć w projektach edukacyjnych realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej.