Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Sesja dyskusyjna I
Moderatorzy:
Agnieszka Włodarczyk, Koordynator Programu Leonardo da Vinci, Zespól projektów transferu innowacji
Katarzyna Żochowska, Erasmus Mundus i Tempus, Erasmus, projekty centralne

TIK kluczem do aktywizacji zawodowej

Przed szkolnictwem zawodowym stoi szereg wyzwań, jednym z istotniejszych jest dostosowanie oferty edukacyjnej do dynamiki zmian na rynku pracy. W związku z powyższym szkoły zawodowe muszą wyposażyć uczniów w takie kompetencje kluczowe, które ułatwią im w przyszłości mobilność na rynku pracy i pozwolą na kierowanie własnym rozwojem zawodowym. Często nie zastanawiamy się, w jaki sposób i kiedy wchodzimy jako uczniowie, studenci czy młodzi pracownicy w świat wirtualnych narzędzi pozwalających nie tylko komunikować się, ale także realizować działania i cele zawodowe.

Celem sesji będzie dyskusja na temat trendów, możliwości i sposobów wykorzystywania TIK w celu pełniejszego ich włączania do inspirowania i aktywizacji osób z mniejszymi możliwościami zawodowymi. Wspólnie zastanowimy się, jak przekonać m.in. nauczycieli i wykładowców o słuszności i konieczności posługiwania się najnowszymi technologiami, aby dorównać kroku swoim studentom. Chcielibyśmy także przyjrzeć się szkołom zawodowym i uczelniom wyższym jako miejscom, w których kształtuje się podejście do aktywizacji zawodowej z wykorzystaniem TIK.

Sesja dyskusyjna II 
Moderatorzy:
Joanna Replin, Program Grundtvig
Michał Chodniewicz, Program Grundtvig

Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób 50+

 Na 13 milionów dorosłych Polaków wykluczonych cyfrowo aż 10 milionów to osoby w wieku ponad 50 lat. Główną barierą nie jest brak dostępu do komputerów i Internetu tylko brak umiejętności korzystania ze sprzętu i sieci, obawy z tym związane oraz brak wiedzy na temat użyteczności komputera i Internetu w życiu codziennym, a przez to brak motywacji do ich poznania. Program Grundtvig wspiera finansowo działania na rzecz włączenia cyfrowego osób dojrzałych, głównie w ramach akcji Projekty Partnerskie Grundtviga. 

Celem godzinnej sesji jest dyskusja, jak uzyskać najlepszą jakość tych działań w programie Grundtvig, które dotyczą zapobieganiu wykluczeniu cyfrowemu osób dojrzałych. W dyskusji zostaną poruszone najważniejsze aspekty, na które realizatorzy projektów powinni zwrócić uwagę, by jak najlepiej motywować osoby starsze do poznawania komputera i Internetu i by to poznawanie było jak najbardziej efektywne.

Sesja dyskusyjna III

Moderatorzy:
Agnieszka Fijałkowska, Koordynator, Program Comenius, Partnerskie Projekty Regio 
Ewa Raińska-Nowak, Program eTwinning

Wykorzystanie TIK w pracy z uczniami o mniejszych szansach edukacyjnych

Celem sesji jest inspirowanie realizatorów projektów do osiągania jak najwyższej jakości działań realizowanych z wykorzystaniem TIK, a służących rozwijaniu kompetencji uczniów z mniejszymi szansami edukacyjnymi.

Poruszymy następujące zagadnienia związane z realizacją międzynarodowych projektów eTwinning i Comenius:
- Korzyści płynące ze współpracy przez Internet i zastosowania TIK
- Korelowanie elementów TIK z nauczaniem innych przedmiotów (np. języków obcych)
- Narzędzia TIK wykorzystywane do motywowania uczniów w procesie uczenia się
- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

Podpowiemy, w jaki sposób można zdobywać wiedzę i poszerzać kompetencje nauczyciela w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (bezpłatne kursy online, szkolenia, warsztaty, grupy dyskusyjne, itd.).

Wszystkich uczestników sesji zapraszamy do dzielenia się swoimi doświadczeniami, zadawania pytań i aktywnego udziału w dyskusjach.