Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Program1

9.00syn_kawa 9.45 Rejestracja uczestników i poranna kawa
Doskonała okazja, aby w nieformalnej atmosferze poznać wszystkich uczestników konferencji
     
9.45 10.00 Powitanie i prezentacja celów konferencji
   

Marcin Rolnik
Dyrektor programu „Uczenie się przez całe życie”,
Członek Zarządu FRSE,
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Mirosław Sielatycki
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej

   

Część I
Sesja plenarna:  W jaki sposób motywować osoby z mniejszymi szansami do korzystania z komputera i Internetu w procesie uczenia się? Zastosowania TIK w placówkach edukacyjnych – rola systemu doskonalenia nauczycieli.

10.00 10.20 Rozwijanie kompetencji zawodowych i społecznych osób z mniejszymi szansami w kontekście Europejskiej Agendy Cyfrowej

Tomasz Napiórkowski
Departament Społeczeństwa Informacyjnego,
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 
     

10.20

10.40

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie stosowania TIK: „Cyfrowa szkoła”

Małgorzata Szybalska
Dyrektor Departamentu Programów Nauczania i Podręczników,
Ministerstwo Edukacji Narodowej

     
 10.40 11.00 NINATEKA EDU jako narzędzie TIK wyrównujące szanse w dostępie do kultury

Jarosław Czuba
Zastępca Dyrektora Generalnego
Narodowy Instytut Audiowizualny

     

11.00

11.15

Polska Cyfrowa Równych Szans.

Michał Golemo

Koordynator działań Latarników polski Cyfrowej,
Stowarzyszenie „MIASTA W INTERNECIE"

     

 11.15

11.30

Szkoła z klasą 2.0

Alicja Pacewicz
Vice-prezes Zarządu, dyrektor ds. Programów i Wydawnictw,
Centrum Edukacji Obywatelskiej

 11.30  12.00  Przerwa kawowa

syn_kawa

 

 

     
 12.00 13.30 Część II
Sesja dyskusyjna
Dobre praktyki w programie "Uczenie sie przez całe życie"
Dyskusja z udziałem przedstawicieli programów sektorowych

     
   

Comenius
Hanna Stasicka
Kuratorium Oświaty, Rzeszów
                        
Stanisław Fundakowski
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Krosno

eTwinning
Beata Lenartowicz
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów,
Bielsk Podlaski

Erasmus
Dr Jarosław Makal
Politechnika Białostocka

Leonardo da Vinci
Agnieszka Chrząszcz
Centrum E-learningu AGH, Kraków

Justyna Kucińska
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków

Grundtvig
Dr Maria Jedlińska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Krakowie

Wizyty Studyjne

Elżbieta Pryłowska-Nowak, 
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
w Warszawie


     
13.30 14.20 Lunch
     
    TRZY RÓWNOLEGŁE SESJE DYSKUSYJNE
     
14.20 15.40

Sesja I
TIK kluczem do aktywizacji zawodowej

Moderatorzy:Agnieszka Włodarczyk,
Program Leonardo da Vinci,
Zespól projektów transferu innowacji

Katarzyna Żochowska,
Program Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy 

Goście:
Szymon Wierciński,
Akademia Leona Koźmińskiego

Krzysztof Zieliński,
Fundacja Obserwatorium Zarządzania


14.20 15.40 Sesja II
Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób 50+

Moderatorzy:
Joanna Replin
Program Grundtvig

Michał Chodniewicz
Program Grundtvig

Gość: Dagmara  Krzesińska,
UPC Polska sp. z o.o 
 

14.20

15.40

Sesja III
Wykorzystywanie TIK w pracy z uczniami o mniejszych szansach edukacyjnych

Moderatorzy:
Agnieszka Fijałkowska
Program Comenius, Partnerskie Projekty Regio

Ewa Raińska-Nowak
Program eTwinning

Goście: Elżbieta Karaś
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach

Mariola Chodakowska-Malkiewicz
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu

15.40 16.00 Podsumowanie Konferencji - wnioski i propozycje