Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Pod pojęciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (w skrócie TIK, z ang. Information and communication technologies (ICT), zwane zamiennie technologiami informacyjno-telekomunikacyjnymi, technikami informacyjnymi lub teleinformatycznymi) kryje się rodzina technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej.


img_internetOkreślenie społeczeństwo informacyjne (johoka shakai) wprowadził w 1963r. japoński etnolog Tadao Umesao, do którego spopularyzowania przyczynił się później Kenichi Koyama. Funkcjonowanie tego terminu w Europie zainicjowali francuscy socjologowie Alain Minc i Simon Nora w raporcie L’informatisation de la Société. Definicja społeczeństwa informacyjnego, najczęściej wykorzystywana w Europie pochodzi z opublikowanego w 1994r. raportu Europe and the Global Information Society: Recommendations to the European Council, zwanego potocznie raportem Bangemanna. Zgodnie z raportem, „społeczeństwo informacyjne charakteryzuje się przygotowaniem i zdolnością do użytkowania systemów informatycznych i wykorzystuje usługi telekomunikacyjne do przekazywania i zdalnego przetwarzania informacji”. Na potrzeby strategii określającej rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 społeczeństwo informacyjne zdefiniowano jako to, „w którym przetwarzanie informacji z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych stanowi znaczącą wartość ekonomiczną, społeczną i kulturową”. Rozwinięte społeczeństwo infor-macyjne to takie, które korzysta ze wspólnej przestrzeni informacyjnej, w jego ramach możliwe jest korzystanie z usług administracji publicznej, które są w pełni dostępne on-line, w kontekście wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych uwzględnia kwestie integracji społecznej (poprzez minimalizację wykluczenia cyfrowego), inwestuje w działalność badawczo-rozwojową i charakteryzuje się wysokim poziomem innowacyjności. Istotnym wskaźnikiem jest również poprawa jakości życia, wdrożenie technologii informacyjno komunikacyjnych umożliwia bowiem wprowa-dzenie nowych usług zdrowotnych czy społecznych.


Co to jest szerokopasmowy internet?

Rodzaj połączeń internetowych charakteryzujących się dużą szybkością przepływu informacji mierzoną w kb/s (kilobajtach na sekundę) lub w Mb/s (megabajtach na sekundę). Ze względu na szybki postęp techniczny w tej dziedzinie telekomunikacji określenie granicznej przepływności (przepustowości łączy cyfrowych), od której dane połączenie uznajemy za szerokopasmowe jest narażone na dezaktualizację wkrótce po przyjęciu definicji . Dlatego w unijnych badaniach wykorzystania ICT połączenia szerokopasmowe definiuje się na podstawie rodzaju łączy internetowych. Zgodnie z taką definicją dostęp szerokopasmowy umożliwiają technologie z rodziny DSL (ADSL, SDSL itp.) oraz inne, np. łącza w sieciach telewizji kablowych, łącza satelitarne, stałe połączenia bezprzewodowe (sieć radiowa).

Połączenia szerokopasmowe umożliwiają przekazywanie wysokiej jakości obrazów, filmów, oglądanie telewizji internetowej, telefonowanie przez Internet z możliwością oglądania rozmówcy oraz pozwalają na korzystanie z różnorodnych zaawansowanych usług internetowych, np. opartych na interakcji kursów językowych prowadzonych on-line w czasie rzeczywistym.

(Za "Methodological manual for statistics on the Information Society" – Eurostat)


CBOS o polskich internautach

56 proc.  dorosłych Polaków regularnie, przynajmniej raz w tygodniu, korzysta z internetu, ze stron internetowych, poczty, komunikatora - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Wiek i wykształcenie to czynniki, które w największym stopniu wpływają na korzystanie z internetu. Z internetu korzysta 93 proc. badanych w wieku 18-24 lata, 81 proc. - w wieku 25-34 lata, 73 proc. - w wieku 35-44 lata, 52 proc. - w wieku 45-54 lata, 34 proc. - w wieku 55-64 lata i 11 proc. - w wieku 65 lat i więcej.

Wśród osób mających wykształcenie wyższe użytkowników internetu jest 94 proc.; wśród osób z wykształceniem średnim - 69 proc., z wykształceniem zasadniczym zawodowym - 38 proc. i z podstawowym - 21 proc.

Z internetu korzysta 100 proc. ankietowanych studentów i uczniów, 98 proc. - kadry kierowniczej i specjalistów, 92 proc. pracowników administracyjno-biurowych, 82 proc. - techników i średniego personelu. Najniższe odsetki użytkowników internetu są w grupie rolników - 22 proc., rencistów - 22 proc. i emerytów - 18 proc.

Wśród osób dobrze oceniających swoją sytuację materialną regularne używanie sieci deklaruje trzy czwarte badanych (76 proc.), a wśród źle sytuowanych tylko co czwarty (26 proc.). W miastach (w zależności od ich wielkości) odsetek osób deklarujących korzystanie z internetu wynosi od 54 do 70 proc., a na wsi - 47 proc.

Internauci spędzają online przeciętnie 12 godzin w tygodniu, czyli niespełna dwie godziny dziennie. Prawie wszyscy internauci (97 proc.) łączą się z siecią z domu. Ponadto niemal połowa (45 proc.) korzysta z internetu w pracy lub w szkole, natomiast nieliczni (2 proc.) – w kawiarenkach internetowych. 13 proc. łączy się w jeszcze innych miejscach. Dwie trzecie użytkowników (64 proc.) łączy się z siecią bezprzewodowo, korzystając z urządzeń mobilnych.

Zakupy za pośrednictwem sieci deklaruje niemal trzy czwarte internautów (72 proc.), czyli dwie piąte ogółu badanych (40 proc.). Zakupy przez internet w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie zrobiło niemal dwie piąte internautów (37 proc).

Do najczęściej kupowanych produktów należy odzież i obuwie, a w dalszej kolejności sprzęt elektroniczny, artykuły motoryzacyjne, dziecięce, książki – w tym książki elektroniczne i audiobooki, sprzęt sportowy, kosmetyki. Rzadziej są to programy i gry komputerowe, bilety lotnicze lub kolejowe, dostęp do usług czy treści, muzyka i filmy, a zupełnie sporadycznie – żywność oraz leki.

W ciągu miesiąca poprzedzającego badanie 60 proc. internautów, czyli blisko dwie piąte ogółu badanych (37 proc.), obsługiwało swoje konto bankowe przez internet. Tyle samo czytało prasę w internecie. Co trzeci internauta (33 proc.), czyli jedna piąta ogółu, pobiera z sieci darmowe programy, muzykę, filmy.

Blisko co trzeci internauta (31 proc.) słucha radia online. Nieco większa grupa (37 proc.) ogląda w sieci materiały wideo, filmy, seriale, telewizję. Zamieszczanie w internecie zrobionych przez siebie zdjęć lub materiałów wideo deklaruje 18 proc. internautów.

Niemal jedna trzecia internautów (29 proc.) czyta blogi, a co dwudziesty (5 proc.) deklaruje prowadzenie bloga lub własnej strony internetowej.

Blisko jedna czwarta internautów (23 proc.) zawarła w sieci znajomość. Blisko trzy piąte (59 proc.) to zarejestrowani użytkownicy portali społecznościowych.

Sondaż przeprowadzono w dniach 10-16 maja 2012 r. na liczącej 1017 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: CBOS

inernet_TIK