Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Po konferencji...

Za nami kolejna konferencja monitoringu tematycznego programu „Uczenie się przez całe życie". Tym razem jako temat wybraliśmy zagadnienie technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych osób z mniejszymi szansami.  W warszawskim Centrum Nauki Kopernik, ponad 150 uczestników z całej Polski dyskutowało na ważne dla edukacji osób z terenów wiejskich, niepełnosprawnych, seniorów – wszystkich, których sytuacja społeczna lub ekonomiczna ogranicza dostęp do wiedzy. Podczas spotkania odbyła się sesja plenarna, sesja dyskusyjna i trzy sesje tematyczne. Byliśmy świadkami ważnych wykładów, wniosków, deklaracji, polemik.

Temat okazał się bardzo interesujący dla wielu osób stykających się w codziennej pracy z osobami o mniejszych szansach. Spotkaliśmy się w gronie decydentów samorządowych, nauczycieli, specjalistów związanych z e-rozwojem i wdrażaniem projektów informacyjno-komunikacyjnych w regionach i środowiska naukowego wspierającego swoją wiedzą realizatorów projektów TIK.

Konferencja miała na celu prezentację przykładów nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz ich zastosowania w pracy nauczycieli, uczniów i studentów oraz edukatorów prowadzących szkolenia z udziałem osób dorosłych. Wszyscy wiemy, że nowoczesna oferta edukacyjna i szkoleniowa powinna być oparta nie tylko na tradycyjnych metodach nauczania, lecz przede wszystkim na wykorzystaniu nowoczesnych technologii w procesie rozwoju. Planując to spotkanie chcieliśmy stworzyć platformę dla wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami zajmującymi się rozwojem narzędzi TIK a beneficjentami programów „Uczenie się przez całe życie”, szczególnie tymi, którzy pracują z grupami narażonymi na wykluczenie społeczne. Mamy nadzieję, że spełniliśmy Państwa oczekiwania, a zagadnienia które zostały poruszone zainspirują do nowych działań.

Kluczowe tematy

  • W jaki sposób motywować osoby z mniejszymi szansami do korzystania z komputera i Internetu w procesie uczenia się?
  • Jakie są możliwości i formy zastosowania TIK w placówkach edukacyjnych i jaką rolę odgrywa tu system doskonalenia nauczycieli?
  • NINATEKA EDU jako narzędzie TIK wyrównujące szanse w dostępie do kultury
  • Jakie doświadczenia z realizacją projektów odnoszących się do tematyki TIK mają beneficjenci programu „Uczenie się przez całe życie”?
  • Czy polska szkoła może być cyfrowa?
  • Jak wykorzystać potencjał nowych technologii w nauczaniu osób z mniejszymi szansami edukacyjnymi?
  • Jak zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu osób 50+?