Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Seminarium krajowe - Przedsiębiorczość z eTwinning

 

Wszyscy uważają, że czegoś nie da się zrobić. Aż przychodzi taki jeden,         który nie wie, że się nie da. I on właśnie to robi.

- Albert Einstein

 

Współczesna edukacja wymaga kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych od najmłodszych lat i – co równie istotne - przez wszystkich nauczycieli. Pogląd ten jest potwierdzeniem stanowiska przyjętego przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w Zaleceniu z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962WE). Zgodnie ze stanowiskiem organów europejskich kompetencje kluczowe to: „(…) kompetencje, których potrzebują wszystkie osoby do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia (…) przygotowujące do samodzielnego działania, podejmowania decyzji dotyczących własnego rozwoju i życia”. Do kompetencji kluczowych należy również inicjatywność i przedsiębiorczość.

Tak więc zachodzące zmiany, ich tempo i zakres nie pozostają bez wpływu na szkołę stanowiąc wyzwanie dla współczesnej edukacji i konieczność kształtowania postaw przedsiębiorczych, umożliwiających uczniom korzystanie z szans, jakie tworzy współczesna gospodarka.

Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnej szkoły zapraszamy nauczycieli na seminarium szkoleniowo – kontaktowe, skupiające dwa główne elementy, takie jak: współpraca projektowa oraz przedsiębiorczość. W trakcie trwania seminarium nauczyciele będą mogli poznać sposoby zwiększania otwartości uczniów na zagadnienia związane z przedsiębiorczością i zaangażowania ich w działanie w ramach pracy na różnych przedmiotach.

Uczestnicy wydarzenia będą mieli również możliwość połączyć siły z nowymi partnerami projektowymi i rozpocząć przygodę w programie eTwinning.

Serdecznie zapraszamy!

  •  

  • W razie pytań

    Małgorzata Knap

    tel: 22 46 31 223

    728 455 358

    mknap@frse.org.pl