English polski
Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Program konferencji

Pobierz program w formacie PDF Program w wersji pdf
17/10/2011
12:00–19:00
Przyjazd i rejestracja uczestników
13:00–14:00
Otwarcie wystawy promującej najlepsze projekty mobilności (Plac Przyjaciół Sopotu)

Powitanie:
Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej
Mirosław Marczewski, Dyrektor Generalny FRSE
Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu

19:00–21:00
Koktajl powitalny dla uczestników konferencji w Restauracji InAzia w Sopocie

ul.Powstańców Warszawy 10, restauracja znajduje sie w kompleksie hotelu Sheraton

18/10/2011
09:00–10:00
Rejestracja uczestników
10:00–10:45
Powitanie uczestników konferencji

Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej
prof. Zbigniew Marciniak, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Podsekretarz Stanu
Jan Truszczyński, Dyrektor DG  ds. Edukacji i  Kultury w Komisji Europejskiej 

10:45–2011-10-11 11:30
Wykład inaugurujący: Mobilność jako szansa i wyzwanie dla rynku pracy i budowy społeczeństwa obywatelskiego
11:30–12:00
Przerwa kawowa
12:00–13:00
Panel: Mobilność edukacyjna – czy wykorzystany potencjał w kształceniu formalnym i nieformalnym. Sukcesy i wyzwania.

Tematy:
1. Wnioski z ewaluacji śródokresowej programów "Uczenie się przez całe życie" i "Młodzież w działaniu": wartość dodana mobilności dla osób indywidualnych oraz instytucji.
2. Celowość mobilności a systemowe wykorzystanie efektów – współpraca między sektorami: szkolnictwa wyższego, kształcenia ogólnego, kształcenia zawodowego, pracodawcami oraz instytucjami kształcenia osób dorosłych.
3. Jak budować  zaplecze wsparcia mobilności - sieci współpracy z partnerami regionalnymi, lokalnymi, samorządem, biznesem i organizacjami pozarządowymi.

Dyskusja

13:00–13:30
Ceremonia wręczenia nagród w konkursie EDUinspiracje programu „Uczenie się przez całe życie”
13:30–14:30
Lunch
14:30–15:30
Okrągły stół uczestników projektów mobilności (laureaci EDUinspiracje, beneficjenci MwD/EWS) Wpływ mobilności na rozwój osobisty i zawodowy uczestników.
15:30–15:30
Przerwa kawowa
16:00–17:30
Grupy robocze: Mobilność edukacyjna w Europie – diagnoza sytuacji obecnej

Grupa I: Mobilność jako narzędzie „włączania” społecznego pobudzania aktywności obywatelskiej
Grupa II:
Mobilność a rozwój  osobisty i zawodowy
Grupa III: Mobilność jako narzędzie rozwoju instytucjonalnego i transferu innowacji do edukacji
Grupa IV:
Mobilność jako narzędzie służące podnoszeniu jakości kształcenia nauczycieli

17:30–18:00
Sprawozdania z pracy czterech grup dyskusyjnych
19:30–21:00
Gala Dinner

Sala Balowa Marco Polo, Centrum Konferencyjne Sheraton Hotel

19/10/2011
09:00–10:00
Wprowadzenie do grup dyskusyjnych: Mobilna Młodzież. Jak osiągnąć cele strategii Europa 2020.
10:00–11:30
Grupy robocze: Mobilność edukacyjna – szanse na przyszłość

Grupa V: Zapewnienie jakości mobilności z uwzględnieniem celów, działań operacyjnych i grup docelowych. Prezentacja dobrych praktyk w odniesieniu do szkoleń formalnych, nieformalnych i pozaformalnych
Grupa VI
: Uznawanie kwalifi kacji zawodowych nabytych podczas mobilności. Mobilność a procesy na rynku pracy
Grupa VII
: Wpływ mobilności na systemy edukacyjne i programy nauczania. Innowacyjne metody i narzędzia. Mobilność kadry nauczycielskiej jako źródło innowacji
Grupa VIII
: Wykorzystanie potencjału i wspieranie wirtualnej mobilności. Wykorzystanie TIK

11:30–12:00
Przerwa kawowa
12:00–13:00
Sprawozdanie z pracy czterech grup dyskusyjnych. Dyskusja końcowa i podsumowanie konferencji.
13:00–14:00
Lunch
14:00–17:30
Zwiedzanie Trójmiasta
 • W razie pytań

  Kontakt do organizatorów

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

  ul. Mokotowska 43,
  00-551 Warszawa
  tel: 22 46 31 000; 22 46 31 321
  fax: 22 46 31 021 
  e-mail: presidency-mobility@frse.org.pl
   

  Koordynacja konferencji

  Anna Atłas
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel.: 22 46 31 105
  e-mail: aatlas@frse.org.pl
   

  Ms Anna Łysik
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  phone: 22 34 74 685
  e-mail: anna.lysik@men.gov.pl


  Promocja i informacja

  Monika Gorgoń
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel.: 22 46 31 172
  e-mail: monika.gorgon@frse.org.pl
   
  Jan Nicał
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel.: 22 46 31 175
  e-mail: jan.nical@frse.org.pl

  Rejestracja uczestników
   
  Malwina Górecka
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  tel.: 22 463 11 78
  e-mail: Presidency-Mobility@frse.org.pl